Quản lý tài nguyên nước – VidaGIS

Nước tự nhiên được coi là nguồn tài nguyên vô giá đối với con người. Với các quốc gia phát triển, tài nguyên nước đóng vai trò vô cùng quan trọng và được đặt lên hàng đầu trong việc khai thác, sử dụng và quản lý với quy mô lớn. Ngược lại, đối với những quốc gia chậm phát triển hoặc các nước đang phát triển, vai trò của nước vẫn chưa được nhận thức rõ ràng, song hành với điều đó là việc sử dụng lãng phí và ít có động thái để bảo tồn và sử dụng hiệu quả nguồn khoáng sản quý báu này. Do đó, một số dự án hợp tác quốc tế đã kết hợp với các quốc gia này để thực hiện và triển khai nhận thức về vai trò của nước, hỗ trợ khai thác, sử dụng và quản lý tổng hợp nguồn tài nguyên nước một cách hợp lý, bền vững và hiệu quả.

DANIDA đã tương hỗ Nước Ta triển khai nhiều dự án Bất Động Sản về ̀ quản lý tổng hợp tài nguyên nước trên 1 số ít tỉnh thành, trong đó có tiến hành tiểu hợp phần của dự án Bất Động Sản được triển khai tại Nghệ An – Tiểu hợp phần “ Quản lý Tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông Cả ” được triển khai trong 2 năm từ 2004 đến 2006. Dự án đã sử dụng dịch vụ tư vấn GIS trong và ngoài nước để triển khai xong khối lượng việc làm tương quan đến GIS trong khuôn khổ của dự án Bất Động Sản. Công ty Liên doanh TNHH Việt nam – Đan mạch VIDAGIS cũng tham gia với vai trò tư vấn về nghành nghề dịch vụ GIS cùng với những tư vấn quốc tế đến từ Mỹ và nước Australia. Mục tiêu của dự án Bất Động Sản là tiến hành xây dựng một hội đồng lưu vực sông. Thiết lập hồ sơ lưu vực, gồm có những báo cáo giải trình về khí tượng thủy văn, khí hậu, địa lý tự nhiên, xã hội …. Xây dựng những khu công trình thủy lợi trọng điểm để tăng cường công tác làm việc quản lý tài nguyên nước và đưa vào sử dụng đời sống dân số .

Hội thảo về hiện trạng và tương lai của dữ liệu GIS

Đối với nghành tư vấn GIS, giải pháp đưa ra là dựa trên công nghệ GIS để phân loại những lưu vực sông thành những tiểu lưu vực, ship hàng công tác làm việc quản lý nước tốt hơn, bổ trợ tài liệu, báo cáo giải trình, những biểu đồ vào hồ sơ lưu vực. Thành lập quy mô DEM lưu vực sông dựa trên công nghệ tiên tiến của ESRI, tạo và in ấn những map phân loại tiểu lưu vực, những map chuyên đề như map khí tượng thủy văn, lượng mưa, số giờ nắng, mực nước hàng năm … .
Ngoài ra, thực thi công tác làm việc tích lũy thông tin dữ liệu GIS từ những ban ngành Giao hàng mục tiêu san sẻ và quản lý tài liệu tốt hơn. Đào tạo nhân lực, nâng cao nhận thức và kỹ năng và kiến thức quản lý tài liệu cho những cán bộ sở và ban ngành tham gia trong dự án Bất Động Sản. Sau đây là 1 số ít ra mắt về dịch vụ tư vấn GIS cho dự án Bất Động Sản .

Lớp giảng dạy nâng cao năng lượng cho cán bộ hai tỉnh Nghệ An và thành phố Hà Tĩnh về GIS

Thành phần trong giải pháp GIS cho dự án:

 • Hệ thống phần cứng, máy tính, máy in, máy GPS…
 • Phần mềm ArcGIS Desktop 9.1 bao gồm (ArcEditor, ArcView và các extensions như ArcGIS Spatial Analyst, ArcGIS 3D Analyst, ArcGIS Maplex, ArcGIS Publisher, ArcHydro…)
 • Hệ thống bản đồ nền GIS
 • Hệ thống bản đồ chuyên đề khí tượng thủy văn
 • Hệ thống bản đồ số về thủy lợi
 • Mô hình DEM
 • Đào tạo GIS

DEM lưu vực sông Cả

Các công việc thực hiện trong dự án:

 • Tạo DEM dựa trên dữ liệu thu thập
 • Phân chia lưu vực dựa trên Công nghệ ArcGIS, sử dụng ArcHydro
 • Thành lập bản đồ chuyên đề phân chia tiểu lưu vực
 • Thành lập bản đồ nền
 • Thành lập bản đồ chuyên đề về khí tượng, thủy văn
 • Thành lập bản đồ chuyên đề thủy lợi, biểu đồ sử dụng tài nguyên nước cho từng lưu vực

Kết quả, số liệu thống kê kết quả:

 • Báo cáo tổng hợp
 • Bản đồ  phân chia 15  tiểu lưu vực
 • Bản đồ phân chia 7 và 4 tiểu lưu vực
 • Bản đồ chuyên đề về rừng, lượng mưa, tốc độ gió, giờ nắng, lưu lượng…
 • Biểu đồ sử dụng tài nguyên nước
 • Các cán bộ của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh từ các sở và ban ngành như Chi cục Thủy lợi, Chi cục Lâm nghiệp, kiểm lâm, sở thủy sản, sở tài nguyên và môi trường được đào tạo GIS và GPS

Bản đồ chuyên đề trong hồ sơ lưu vực

Một số kết quả khác:

 • Thành lập tổ chức lưu vực sông
 • Đầu tư trang thiết bị phần cứng, phần mềm cho 7 đơn vị tham gia trong khuôn khổ dự án, thuộc hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh
 • Nâng cao nhận thức về chia sẻ dữ liệu, quản lý thông tin dữ liệu cho các cán bộ hai tỉnh.

Các đơn vị phối hợp:

 • Chi cục Thủy lợi Nghệ An- sở NN và PTNT
 • Chi cục Thủy lợi Hà Tĩnh- sở NN và PTNT
 • Chi cục kiểm lâm Nghệ An
 • Chi cục kiểm lâm Hà Tĩnh
 • Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An
 • Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh
 • Sở Thủy Sản Hà Tĩnh

Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, vui lòng bấm vào đây hoặc liên hệ  qua email: [email protected]

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments