Ứng dụng kế toán trách nhiệm trong hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam | Fimexco – Nhà Cung Cấp Dịch Vụ

THS. NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN
Kế toán trách nhiệm là một trong những nội dung cơ bản trong kế toán quản trị tại doanh nghiệp, là một trong những công cụ quản trị kinh tế tài chính – kinh tế tài chính quan trọng và hiệu suất cao trong tổ chức triển khai kinh tế tài chính, kể cả khu vực công lẫn khu vực tư nhân. Thông qua kế toán trách nhiệm, nhà quản trị doanh nghiệp hoàn toàn có thể nhìn nhận chất lượng về tác dụng của hoạt động giải trí của những bộ phận của đơn vị chức năng, thống kê giám sát được tác dụng hoạt động giải trí của từng bộ phận và thôi thúc những nhà quản trị quản lý và điều hành bộ phận thích hợp theo tiềm năng đề ra. Do vậy, việc nghiên cứu và điều tra và tổ chức triển khai kế toán trách nhiệm là một nhu yếu cấp thiết so với doanh nghiệp lúc bấy giờ .
5_buoc_dam_phan_thanh_toan_XQJC Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Yêu cầu cần thiết phải ứng dụng kế toán trách nhiệm

Kế toán trách nhiệm được đề cập đầu tiên vào những năm 1950 ở Mỹ, sau đó lan rộng sang các nước Anh, Australia, Canada… Từ đó đến nay, kế toán trách nhiệm được nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu dưới các góc độ khác nhau, cụ thể: Kế toán trách nhiệm để kiểm soát chi phí; Kế toán trách nhiệm đề cao vai trò của các trung tâm trách nhiệm… Về cơ bản, kế toán trách nhiệm được xem như là hệ thống thu thập, xử lý và truyền đạt các thông tin tài chính và phi tài chính có thể kiểm soát theo phạm vi trách nhiệm của từng nhà quản trị nhằm đạt được mục tiêu chung của doanh nghiệp (DN).

Kế toán trách nhiệm được coi là một trong những công cụ kinh tế tài chính có ích cho việc trấn áp và quản lý hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của những nhà quản trị trong DN. Việc quan tâm thực thi nội dung kế toán trách nhiệm sẽ giúp Doanh Nghiệp phát huy tối đa nguồn lực hiện có và tăng trưởng một cách bền vững và kiên cố. Kế toán trách nhiệm chỉ được triển khai ở Doanh Nghiệp có cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai cỗ máy quản trị được phân quyền một cách rõ ràng .
Một số ý niệm cũng cho rằng, thực ra kế toán trách nhiệm chính là quy trình phân định, thiết lập những quyền hạn, trách nhiệm cho mỗi bộ phận, cá thể và một mạng lưới hệ thống chỉ tiêu, công cụ báo cáo giải trình hiệu quả của mỗi bộ phận. Kế toán trách nhiệm “ cá nhân hóa ” những thông tin kế toán trải qua trách nhiệm cá thể về những chỉ tiêu lệch giá, ngân sách, doanh thu hay góp vốn đầu tư …
Vai trò của kế toán trách nhiệm thường được bộc lộ ở những góc nhìn sau đây : Giúp xác lập sự góp phần của từng đơn vị chức năng, bộ phận vào quyền lợi của hàng loạt tổ chức triển khai ; Cung cấp cơ sở cho việc nhìn nhận chất lượng về tác dụng hoạt động giải trí của những nhà quản trị bộ phận ; Đo lường tác dụng hoạt động giải trí của những nhà quản trị và do đó, nó ảnh hưởng tác động đến phương pháp thực thi hành vi của những nhà quản trị này ; Thúc đẩy những nhà quản trị bộ phận điều hành quản lý bộ phận của mình theo phương cách tương thích với những tiềm năng cơ bản của hàng loạt tổ chức triển khai .
Tùy thuộc vào đặc thù cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai, mức độ phân cấp quản trị và tiềm năng của nhà quản trị Doanh Nghiệp mà chia ra thành những TT trách nhiệm tương ứng. Mỗi TT trách nhiệm trong một tổ chức triển khai có toàn quyền trấn áp những hoạt động giải trí của TT mình như quản trị về ngân sách, lệch giá và những khoản góp vốn đầu tư. Thông thường có 4 TT trách nhiệm, gồm có : Trung tâm ngân sách, TT lệch giá, TT doanh thu, TT góp vốn đầu tư .
Các TT trách nhiệm tạo ra mối liên hoàn trong mạng lưới hệ thống quản trị. Chẳng hạn, một tập đoàn lớn sản xuất xe hơi hoàn toàn có thể xác lập những xí nghiệp sản xuất lắp ráp là những TT ngân sách, công ty phân phối là TT lệch giá, những công ty con thường trực tập đoàn lớn là những TT doanh thu ; công ty mẹ góp vốn đầu tư vào những công ty con và công ty bất động sản tăng trưởng mạng lưới hệ thống shop, Trụ sở thường trực là những TT góp vốn đầu tư .
Như vậy, những TT trách nhiệm được hình thành trên đặc thù cơ cấu tổ chức cỗ máy quản trị và tiềm năng của nhà quản trị. Việc phân loại thành những TT sẽ giúp nhà quản trị hoàn toàn có thể thuận tiện đưa ra chiêu thức và phương pháp hoạt động giải trí của TT ; nhìn nhận và trấn áp, tìm ra những sống sót để khắc phục và phát huy những ưu điểm của từng TT .
Từ đó, hoàn toàn có thể quy trách nhiệm đơn cử cho từng đối tượng người dùng từng bộ phận. Việc quy trách nhiệm cho từng đối tượng người tiêu dùng, từng bộ phận đơn cử sẽ giúp nâng cao niềm tin trách nhiệm của từng bộ phận, từng nhà quản trị của những TT trách nhiệm, qua đó, góp thêm phần nâng cao hiệu suất cao hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của Doanh Nghiệp một cách bền vững và kiên cố .
Việc phân loại những TT trách nhiệm cũng sẽ tạo sáng tạo độc đáo cho chỉ huy công ty trong việc thiết lập một quy mô cơ cấu tổ chức tốt nhất cho tổ chức triển khai, phân loại trách nhiệm quản trị lập kế hoạch, nghiên cứu và phân tích, báo cáo giải trình, tách bạch theo nhóm hoạt động giải trí nhằm mục đích phát huy tối đa nguồn lực và thuận tiện cho quản trị. Tuy nhiên, trong trong thực tiễn, việc lựa chọn TT thích hợp cho một bộ phận trong tổ chức triển khai không phải là điều thuận tiện. Do vậy, việc phân biệt rõ ràng những TT trách nhiệm trong một đơn vị chức năng chỉ mang tính tương đối và phụ thuộc vào vào quan điểm nhà quản trị cấp cao nhất .

Vận dụng kế toán trách nhiệm ở Việt Nam

Kế toán trách nhiệm ngày càng bộc lộ vai trò và vị trí quan trọng trong hoạt động giải trí quản trị kinh tế tài chính tại những Doanh Nghiệp ở những vương quốc trên quốc tế, nhất là so với những nước có nền kinh tế tài chính tăng trưởng. Tại Nước Ta, việc vận dụng những nội dung của kế toán trách nhiệm vẫn là một yếu tố khá mới mẻ và lạ mắt và đang ngày càng lôi cuốn được sự chăm sóc của những Doanh Nghiệp, đặc biệt quan trọng là những Doanh Nghiệp quy mô lớn .
Theo những chuyên gia kế toán, trong khuynh hướng tăng trưởng và hội nhập kinh tế tài chính quốc tế, những Doanh Nghiệp muốn sống sót và tăng trưởng phải không ngừng nâng cao năng lượng quản trị, nâng cao hiệu suất cao hoạt động giải trí bằng việc sử dụng phối hợp những công cụ quản trị kinh tế tài chính một cách hài hoà và khoa học. Trong mạng lưới hệ thống công cụ đó, kế toán trách nhiệm được xem như thể một trong những vũ khí cần được những Doanh Nghiệp khai thác và vận dụng bởi tính hiệu suất cao của nó. Thậm chí, kế toán trách nhiệm còn được nhìn nhận là “ vũ khí ” của những công ty lớn, giúp phát huy tối đa nguồn lực trong Doanh Nghiệp, từ đó nâng cao năng lượng cạnh tranh đối đầu .
Tuy nhiên, việc thiết kế xây dựng mạng lưới hệ thống kế toán trách nhiệm ở mỗi Doanh Nghiệp là khác nhau, phụ thuộc vào vào quy mô, vào nhu yếu quản trị và năng lượng quản trị của những cấp chỉ huy trong đơn vị chức năng. Mô hình quản trị kế toán trách nhiệm thường chỉ tương thích với những công ty, tập đoàn lớn có quy mô lớn, vận tốc tăng trưởng nhanh, chỉ huy Doanh Nghiệp tin cậy vào việc phân quyền cho chỉ huy cấp dưới, mạng lưới hệ thống trấn áp và quản trị hoạt động giải trí hiệu suất cao, bảo vệ hàng loạt guồng máy hoạt động trơn tru. Nói cách khác, mạng lưới hệ thống kế toán trách nhiệm có ích phải thỏa mãn nhu cầu kim chỉ nan tương thích, nghĩa là có một cấu trúc tổ chức triển khai thích hợp nhất với môi trường tự nhiên tổ chức triển khai hoạt động giải trí, với kế hoạch tổng hợp của tổ chức triển khai, và với những giá trị và sự khuyến khích của quản trị cấp cao .
Bên cạnh đó, 1 số ít quan điểm cũng cho rằng, kế toán trách nhiệm hoàn toàn có thể bị tận dụng để ship hàng cho việc chuyển giá nhằm mục đích tối đa doanh thu cho DN. Theo đó, chuyển giá là quy trình chuyển giao doanh thu được thiết lập trên cơ sở thanh toán giao dịch sản phẩm & hàng hóa hoặc dịch vụ trong nội bộ những TT trách nhiệm của Tập đoàn .
Trong báo cáo giải trình kinh tế tài chính hợp nhất, những thanh toán giao dịch nội bộ sẽ được loại trừ kể cả những khoản lệch giá, ngân sách và doanh thu nội bộ. Tuy nhiên, địa thế căn cứ vào những độc lạ trong chủ trương thuế, chủ trương khuyễn mãi thêm góp vốn đầu tư, phí hải quan, ngân sách bảo hiểm, luân chuyển, thuế xuất nhập khẩu … mà những chủ trương chuyển giá linh động giữa những TT trách nhiệm sẽ được cố ý “ vận dụng ” vì quyền lợi của Doanh Nghiệp .

Tài liệu tham khảo:

1.  PGS., TS. Nguyễn Quang Ngọc (2010) “Kế toán quản trị DN” – NXB Đại học Kinh tế quốc dân;

2. Phan Đức Dũng (2012), Kế toán quản trị, NXB Lao động Xã hội;

3.  ThS. Hoàng Thị Hương (2016), Kế toán trách nhiệm và thực tiễn vận dụng ở Việt Nam, Tạp chí Tài chính số tháng 2/2016;

4. Nhịp cầu Đầu tư (2014), Kế toán trách nhiệm: Vũ khí của công ty lớn, Nhịp cầu Đầu tư.

Bài đăng trên Tạp chí Tài chính kỳ 1, số tháng 3/2017

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments