Ứng dụng hiệu quả mô hình mike 21 trong đánh giá quá trình lan truyền các hợp chất ô nhiễm nước thải từ khu công nghiệp WHA Industrial zone 1 Nghệ An ra lưu vực sông Cấm

Ứng dụng hiệu quả mô hình mike 21 trong đánh giá quá trình lan truyền các hợp chất ô nhiễm nước thải từ khu công nghiệp WHA Industrial zone 1 Nghệ An ra lưu vực sông Cấm

01/06/2021

Trong những năm gần đây, sự tăng trưởng của những Khu công nghiệp ( KCN ) trên địa phận tỉnh Nghệ An đã mang lại hiệu suất cao kinh tế tài chính cho địa phương, tuy nhiên cũng gây ra lượng chất thải ngày càng nhiều, ngày càng tăng áp lực đè nén so với công tác làm việc thu gom, giải quyết và xử lý. Là một trong những Khu công nghiệp ( KCN ) nổi bật của tỉnh, KCN WHA Industrial zone 1 Nghệ An có tổng diện tích quy hoạnh là 498 ha, gồm 2 tiểu khu : Tiểu KCN 143,5 ha và Tiểu KCN 354,4 ha thuộc khu kinh tế tài chính Đông Nam Nghệ An. Quá trình hoạt động giải trí phát sinh một lượng nước thải tương đối lớn khoảng chừng 17.000 m3. Tiểu khu 143,5 ha có hiệu suất 9.000 m3 / ngđ ( nước thải của tiểu KCN 143,5 ha là 9.000 m3 / ngđ ) với thông số Kq = 0,9, Kf = 1,0 và tiểu khu 354,5 ha có hiệu suất 8.000 m3 / ngđ ( nước thải của tiểu KCN 143,5 ha là 8.000 m3 / ngđ ) với thông số Kq = 0,9, Kf = 0,9. Năm 2020, những nhà khoa học của Viện Vật lý đã ứng dụng mô hình Mike 21 ( là mô hình thủy động lực học trong mô phỏng Viral những chất ô nhiễm trên sông / biển ) với 2 module HD và module Eco Lab để mô phỏng 2 ngữ cảnh Viral nước thải của KCN ra nguồn tiếp đón. Đây công cụ hữu hiệu được sử dụng khá phổ cập khi nghiên cứu và điều tra / dự báo những rủi ro đáng tiếc sự cố tương quan đến tự nhiên và nhân sinh. Theo đó, một trong những loại rủi ro đáng tiếc sự cố gây tổn hại đến thiên nhiên và môi trường và hệ sinh thái là Viral chất ô nhiễm trong nước khi thải ra nguồn tiếp đón [ 1, 2 ] .

     Tại Việt Nam đã có nhiều công trình nghiên cứu ứng dụng mô hình Mike, điển hình như: Phạm Thu Hương và nnk, ứng dụng mô hình Mike 21 FM nghiên cứu ảnh hưởng của sóng và dòng chảy đến cửa sông Đà Rằng tỉnh Phú Yên; Nguyễn Đức Vượng và nnk, áp dụng Mike làm cơ sở để kiến nghị giải pháp ổn định cửa La Gi, sông Sinh, tỉnh Bình Thuận; Trần Hồng Thái, ứng dụng mô hình MIKE 21 FM mô phỏng chất lượng nước khu vực ven biển Đình Vũ; Bùi Tá Long và nnk, mô phỏng lan truyền nhiệt bằng mô hình toán ba chiều – trường hợp nhà máy nhiệt điện tại vùng biển Đề – Gi, Bình Định [3, 4, 5, 6].  Mặc dù, các nghiên cứu có cách thức tiếp cận và xử lý dữ liệu khác nhau nhưng bước đầu đã đánh giá được mức độ, phạm vi lan truyền chất ô nhiễm thông qua phát hiện, tính toán, mô phỏng và cảnh báo.

Bài viết nghiên cứu và điều tra mô phỏng về hàm lượng và năng lực Viral những hợp chất ô nhiễm nước thải từ KCN WHA Industrial Zone 1 Nghệ An ra sông Cấm. Kết quả nhằm mục đích khuynh hướng thiết kế xây dựng những giải pháp kỹ thuật và quản trị tương thích để khống chế hàm lượng những hợp chất ô nhiễm và bảo vệ nguồn nước lưu vực sông Cấm .

  1. Tiếp cận vấn đề và phương pháp nghiên cứu

Tiếp cận yếu tố : Có nhiều cách tiếp cận trong điều tra và nghiên cứu thủy văn và môi trường tự nhiên. Tuy nhiên quan điểm tiếp cận tổng thể và toàn diện được sử dụng chính trong điều tra và nghiên cứu : những dịch chuyển ô nhiễm được xem xét trong những mối quan hệ giữa tự nhiên và kinh tế tài chính – xã hội trên lưu vực sông Cấm và lân cận .
Phương pháp nghiên cứu và điều tra : Các chiêu thức đã được ứng dụng trong nghiên cứu và điều tra là tổng hợp, thống kê ; khảo sát thực địa ; thừa kế ; mô hình. Tuy nhiên do đây là nguồn thải chưa hình thành nên bài báo hầu hết sử dụng chiêu thức mô hình và thừa kế. Sử dụng ứng dụng Mike của viện Thủy lợi Đan Mạch, thừa kế những tài liệu đã có trước đó về điều kiện kèm theo khí tượng thủy văn của khu vực ship hàng cho việc thiết lập nguồn tài liệu nguồn vào
Lựa chọn mô hình : Khi một lượng nước thải được xả ra sông Cấm, dòng chảy, sóng, gió … sẽ làm Viral những hợp chất ô nhiễm theo hướng dòng chảy. Vì vậy, quy trình động lực học sông đóng vai trò quan trọng trong việc phân bổ, truyền tải, pha loãng nước thải từ KCN .
Có nhiều phương pháp, mô hình, kỹ thuật nhìn nhận mức độ ô nhiễm. Đối với những nguồn thải đã hình thành, đa số sử dụng giải pháp thực nghiệm. Tuy nhiên, khi những nguồn thải được mặc định hình thành trong tương lai thì chiêu thức mô hình là thông dụng hơn cả. Có nhiều những mô hình đã được vận dụng : WASP7, AQUATOX, QUAL2K ( hay Q2K ), DELFT 3D, BASINS, MIKE. .. Mỗi một mô hình đều có nhưng ưu điểm và điểm yếu kém riêng, tuy nhiên cho đến nay cũng chưa có nhìn nhận, so sánh về năng lực vận dụng của những mô hình nói trên. Trong nghiên cứu và điều tra này, lựa chọn vận dụng mô hình Mike là bộ ứng dụng của viện Thủy lợi Đan Mạch được ứng dụng trong việc giám sát về thủy lực, tài nguyên và thiên nhiên và môi trường, gồm có cả trong sông, vùng cửa sông, ven biển và biển … Bộ ứng dụng này đã được ứng dụng hiệu suất cao trong trong thực tiễn tại nhiều vương quốc trên quốc tế .
Trong bộ ứng dụng Mike có chia ra làm nhiều mô hình, như Mike Zero, Mike 11, Mike 21, Mike 3, Mike She …, trong đó mô hình Mike 21 là mô hình dòng chảy mặt 2D, được ứng dụng để mô phỏng những quy trình thủy lực và những hiện tượng kỳ lạ về môi trường tự nhiên trong vùng cửa sông, vùng vịnh, vùng ven bờ và vùng ven biển. Mô hình Mike 21 gồm có những module sau :
Hydrodynamic ( HD ) : module thủy động lực là module cơ bản nhất và là nền tảng cho quy trình thống kê giám sát của những module thủy lực khác ; Transport ( TR ) : module luân chuyển ; Eco Lab ( EL ) : module chất lượng nước ; Mud Transport ( MT ) : module luân chuyển bùn cát có cố kết ; Sand Transport ( ST ) : module luân chuyển bùn cát không cố kết .
Với những ưu điểm và module như trên, điều tra và nghiên cứu lựa chọn sử dụng mô hình Mike 21 với 2 module HD và module Eco Lad để mô phỏng năng lực Viral chất ô nhiễm trong nước thải trên sông .

  1. Dữ liệu đầu vào và xây dựng kịch bản mô phỏng

Dữ liệu nguồn vào
Tài liệu, số liệu Giao hàng cho mô hình trong đo lường và thống kê gồm có những số liệu về thuỷ văn, thuỷ lực được trích xuất từ Thuyết minh đo lường và thống kê thủy văn thủy lực của điều tra và nghiên cứu. Sử dụng số liệu mực nước tại trạm thủy văn Cửa Hội 2 do đây là trạm gần khu vực điều tra và nghiên cứu nhất, thời hạn đo đạc dài ( > 20 năm, từ năm 1965 đến nay ), số liệu đáng an toàn và đáng tin cậy, thông số kỹ thuật đo đạc tương đối vừa đủ ( mực nước, lưu lượng ). Vì vậy, điều tra và nghiên cứu sử dụng số liệu mực nước thực đo tại trạm từ năm 1965 – 2020 là thông số kỹ thuật nguồn vào của mô hình .
Dữ liệu về chất lượng nước sông Cấm theo từng ngữ cảnh. Trong những ngữ cảnh được mô phỏng chất lượng nước ở đây được hiểu : nước thải qua giải quyết và xử lý nghĩa là đạt quy chuẩn theo cột A, QCVN 40 : 2011 / BTNMT ; nước thải chưa qua giải quyết và xử lý đạt nhu yếu đấu nối vào trạm XLNT tập trung chuyên sâu của những tiểu KCN .
Dữ liệu về chất lượng nguồn tiếp đón được lấy theo số liệu đo đạc thực tiễn tại sông Cấm đoạn chảy qua khu vực nghiên cứu và điều tra, có so sánh đối chứng với những tài liệu khác có tương quan .
Các thông số kỹ thuật được lựa chọn : Theo QCVN 40 : 2011 / BTNMT, tổng số có 33 chỉ tiêu, tuy nhiên do đặc trưng của Trạm XLNT tập trung chuyên sâu chỉ giải quyết và xử lý 1 số ít những chỉ tiêu ( theo nhu yếu nội bộ của KCN về chất lượng nước thải đấu nối vào mạng lưới hệ thống XLNT tập trung chuyên sâu của KCN ) sang Cột A ; đồng thời do hạn chế của chiêu thức mô hình không hề mô phỏng được những thông số kỹ thuật với hàm lượng quá nhỏ, trên cơ sở tài liệu chạy mô hình. Nghiên cứu liên tục lựa chọn những thông số kỹ thuật : DO, BOD5, NH4 +, NO3 -, Tổng P để mô phỏng .
Xây dựng ngữ cảnh mô phỏng
Khi KCN chính thức đi vào quản lý và vận hành cả 2 tiểu khu sẽ có 2 điểm xả, khoảng cách giữa 2 điểm là 2 km dọc theo sông Cấm. Theo thống kê giám sát tổng lưu lượng nước thải tiểu KCN 143,5 ha 9.000 m3 / ngđ, tiểu KCN 354,5 ha là 8.000 m3 / ngđ. Đây là một nguồn thải tương đối lớn sẽ có những tác động ảnh hưởng nhất định đến chất lượng nước sông trong trường hợp mạng lưới hệ thống giải quyết và xử lý nước thải ( XLNT ) quản lý và vận hành thông thường và khi có rủi ro đáng tiếc sự cố. Như vậy sẽ có 2 ngữ cảnh xảy ra :
Kịch bản 1 : Nước thải tại cả hai tiểu khu đều chưa được giải quyết và xử lý đạt tiêu chuẩn .
Kịch bản 2 : Nước thải ở cả hai tiểu khu đều được giải quyết và xử lý đạt QCVN 40 : 2011 / BTNMT, cột A, tiểu khu 143,5 ha có hiệu suất 9.000 m3 / ngđ ( nước thải của tiểu KCN 143,5 ha là 9.000 m3 / ngđ ) với thông số Kq = 0,9, Kf = 1,0 và tiểu khu 354,5 ha có hiệu suất 8.000 m3 / ngđ ( nước thải của tiểu KCN 143,5 ha là 8.000 m3 / ngđ ) với thông số Kq = 0,9, Kf = 0,9 .
Giới hạn vùng mô phỏng
Theo thuyết minh đo lường và thống kê thủy văn thủy lực của nghiên cứu và điều tra số lượng giới hạn đoạn sông nhìn nhận từ cầu Phương Tích ( Km0 + 00 ) đến điểm xả thải tiểu khu 143,5 ha ( Km4 + 100 ), điểm xả thải tiểu khu 354,5 ha ( Km 6 + 300 ), đến đoạn cuối sông Cấm ( Km24 + 00 ) vào mùa kiệt nước ( tháng 2, 3 ) .
– Biên trên : cầu Phương Tích đoạn Km0 + 00 .
– Biên dưới : cuối sông Cấm đoạn Km24 + 00 .

Hình 1. Sơ đồ mô phỏng khoanh vùng phạm vi biên thống kê giám sát, dự báo Viral ô nhiễm trong nước thải của khu vực điều tra và nghiên cứu

     3. Kết quả và thảo luận

Trước khi vận dụng mô hình với những cơ sở tài liệu, cũng như dự báo vùng Viral những chất ô nhiễm, sẽ triển khai hiệu chỉnh và kiểm định những thông số kỹ thuật mô hình cho tương thích với khu vực nghiên cứu và điều tra .

     3.1. Hiệu chỉnh và kiểm định mô hình

Để hiệu chỉnh mô hình, nghiên cứu và điều tra sử dụng số liệu mực nước thực đo tại trạm thủy văn Cửa Hội 2 từ ngày 18-22 / 9/2020, hiệu chỉnh đưa ra bộ thông số kỹ thuật của mô hình .
Để kiểm định sai số của mô hình sử dụng chỉ tiêu Nash ( Nash and Sutcliffe – 1970 ) được xác lập như sau :

Trong đó : Hi : tốc độ thực đo tại thời gian i ; : giá trị trung bình của mực nước ( hoặc tốc độ ) thực đo ; Hci : tốc độ thống kê giám sát tại thời gian i ; N : tổng số số liệu thống kê giám sát .
Áp dụng công thức trên thu được R2 = 0,84 => việc hiệu chỉnh cho tác dụng tương đối tốt, thông số kỹ thuật sau khi hiệu chỉnh được sử dụng để kiểm định mô hình .
Dựa vào bộ thông số kỹ thuật của mô hình sau khi hiệu chỉnh, sử dụng số liệu mực nước thực đo tại trạm thủy văn Cửa Hội 2 để kiểm định mô hình .
Sau khi kiểm định mô hình sử dụng chỉ tiêu Nash để kiểm định với tác dụng Nash đạt R = 0,85 cho thấy, bộ thông số kỹ thuật của mô hình trọn vẹn tương thích và sử dụng được cho những đo lường và thống kê dự báo Viral những chất ô nhiễm của khu vực điều tra và nghiên cứu .

     3.2. Kết quả lan truyền ô nhiễm theo các kịch bản

* Kịch bản 1:

  • Kết quả mô phỏng nồng độ các chất ô nhiễm trong nước

Hình 2 a. Nồng độ DO từ điểm có nguồn thải về hạ lưu
Hình 2 b. Nồng độ DO từ điểm có nguồn thải về thượng lưu

Hình 3 a. Nồng độ BOD5 từ điểm có nguồn thải về phía hạ lưu
Hình 3 b. Nồng độ BOD5 từ điểm có nguồn thải về phía thượng lưu

Hình 4 a. Nồng độ NH4 + từ điểm có nguồn thải về phía hạ lưu
Hình 4 b. Nồng độ NH4 + từ điểm có nguồn thải về phía thượng lưu

Hình 5 a. Nồng độ NO3 – từ điểm có nguồn thải về phía hạ lưu
Hình 5 b. Nồng độ NO3 – từ điểm có nguồn thải về phía thượng lưu

Hình 6 b. Nồng độ tổng P từ điểm có nguồn thải về phía hạ lưu
Hình 6 c. Nồng độ tổng P từ điểm có nguồn thải về phía thượng lưu
Nhận xét :
Đối với KB1 là trường hợp mạng lưới hệ thống giải quyết và xử lý nước thải ( XLNT ) của KCN hoạt động giải trí không thông thường, xảy ra những rủi ro đáng tiếc, sự cố làm cho nước thải chưa được giải quyết và xử lý triệt để xả vào nguồn tiếp đón là sông Cấm. Theo hiệu quả của ngữ cảnh này chất lượng nước sông Cấm có sự dịch chuyển theo khunh hướng bất lợi. Tuy nhiên dịch chuyển không lớn do nước thải tại những Nhà máy trong KCN đã được giải quyết và xử lý sơ bộ đạt tiêu chuẩn đấu nối vào trạm XLNT của KCN. Các dịch chuyển nhỏ, đa phần diễn ra trong khoảng cách 3 km tính từ nguồn thải. Sau khoảng cách từ 2,5 km chất lượng nước sông dần đi vào không thay đổi và ở khoảng chừng trên 3 km cơ bản không nhận dạng được sự dịch chuyển của chất lượng nước sông khi có nguồn thải nhập lưu .
Cụ thể như sau :
– Hàm lượng DO ở cả thượng lưu và hạ lưu đều đạt giá trị > 2, khi so sánh với QCVN 08 – MT : năm ngoái / BTNMT thì chỉ đạt giá trị cột B1, như vậy sẽ có tác động ảnh hưởng bất lợi đến nhu yếu oxi của hệ động thực vật thủy sinh trong lưu vực .
– Giá trị BOD thống kê giám sát được giao động trong khoảng chừng 7 mg / l, nằm giữa số lượng giới hạn của cột A2 và B1. Như vậy khi mạng lưới hệ thống XLNT gặp sự cố sẽ làm suy giảm chất lượng nước sông Cấm .
– Kết quả chạy mô hình cũng cho thấy hàm lượng NH4 + giao động trong khoảng chừng 0,18 – 0,19 mg / l. Tiếp tục sử dụng QCVN 08 – MT : năm ngoái quy chuẩn về chất lượng nước mặt so với thông số kỹ thuật NH4 + ngưỡng số lượng giới hạn pháp luật là 0,1 mg / l so với cột A1 và 0,2 mg / l so với cột A2. Như vậy ở ngữ cảnh này chỉ số NH4 + không gây tác động ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng nước sông Cấm .
– Giá trị NO3 – từ điểm xả thải tăng lên so với giá trị nền rất nhỏ khoảng chừng : 0,006 mg / l và giảm dần theo lý trình cho đến điểm cuối của đoạn sông Cấm. Tiếp tục so sánh với QCVN 08 – MT : năm ngoái / BTNMT quy chuẩn về chất lượng nước mặt, giá trị số lượng giới hạn đạt cột A1, như vậy cơ bản không làm ảnh hưởng tác động đến chất lượng nguồn tiếp đón .
– Giá trị tổng P khoảng chừng 3 km tiên phong về phía hạ lưu tăng dần, mức độ ngày càng tăng khoảng chừng 0,0015 mg / l tại lý trình Km5 + 018 của đoạn sông đo lường và thống kê tính từ cầu Phương Tích ( km0 + 00 ), sau 3 km thì giá trị tổng P đã suy giảm so với vì trí nguồn thải. Giá trị tổng P ở thượng lưu và hạ lưu đều nhỏ và nằm trong số lượng giới hạn được cho phép của cột A1, QCVN 08 – MT : năm ngoái / BTNMT .

        * Kịch bản 2:

Hình 7 a. Nồng độ DO từ điểm có nguồn thải về hạ lưu
Hình 7 b. Nồng độ DO từ điểm có nguồn thải về thượng lưu

Hình 8 a. Nồng độ BOD5 từ điểm có nguồn thải về phía hạ lưu
Hình 8 b. Nồng độ BOD5 từ điểm có nguồn thải về phía thượng lưu

Hình 9 a. Nồng độ NH4 + từ điểm có nguồn thải về phía hạ lưu
Hình 9 b. Nồng độ NH4 + từ điểm có nguồn thải về phía thượng lưu

Hình 10 a. Nồng độ NO3 – từ điểm có nguồn thải về phía hạ lưu
Hình 10 b. Nồng độ NO3 – từ điểm có nguồn thải về phía thượng lưu

Hình 11 a. Nồng độ tổng P từ điểm có nguồn thải về phía hạ lưu
Hình 11 b. Nồng độ tổng P từ điểm có nguồn thải về phía thượng lưu
Nhận xét : Khi nước thải ở cả hai tiểu khu đều được giải quyết và xử lý đạt cột A, của QCVN 40 : 2011 / BTNMT, thông số Kq = 0,9, Kf = 0,9 về cơ bản không làm tác động ảnh hưởng đến chất lượng nước sông. Các thông số kỹ thuật lựa chọn đưa vào mô hình đều cho tác dụng nằm dưới ngưỡng cột B1 hoặc B2 của QCVN 08 – MT : năm ngoái / BTNMT .

  1. Kết luận

Kịch bản 1 hàm lượng những chất ô nhiễm thải ra sông Cấm chưa được giải quyết và xử lý tương đối lớn so với Kịch bản 2 .
Tại Kịch bản 1 : nước thải chưa giải quyết và xử lý triệt để thải ra sông gây ô nhiễm chất hữu cơ trên sông ( nước sông Cấm lúc này chỉ đạt cột A2 và B1 theo QCVN 08 – MT : năm ngoái / BTNMT ). Nước thải sau khi thải ra sông Cấm được pha loãng với nước sông, phối hợp với năng lực tự làm sạch của sông nồng độ chất ô nhiễm giảm đi đáng kể. Tuy nhiên, nước thải trong thời hạn dài sẽ làm ngày càng tăng nồng độ chất ô nhiễm gây hại cho thiên nhiên và môi trường, giảm năng lực tự làm sạch của nguồn tiếp đón, ảnh hưởng tác động lớn đến chất lượng nước sông Cấm và gây tác động ảnh hưởng xấu đến những đối tượng người dùng sử dụng nước phụ vụ tưới tiêu .
Tại ngữ cảnh 2 : Nước thải giải quyết và xử lý đạt cột A, QCVN 40 : 2011 / BTNMT, thông số Kq = 0,9, Kf = 0,9 thì nồng độ ô nhiễm tại điểm xả thải đến thượng lưu và hạ lưu không đáng kể và nằm trong số lượng giới hạn được cho phép. Tuy nhiên, theo thời hạn nếu những dự án Bất Động Sản KCN tăng trưởng thêm và với những tác động ảnh hưởng cộng hưởng từ nước thải của những KCN, xí nghiệp sản xuất, xí nghiệp sản xuất trên địa phận thì nồng độ những chất ô nhiễm sẽ có xu thế tăng lên và điều đó cần được những cơ quan chức năng nhìn nhận thực trạng nước mặt tại sông Cấm định kỳ để có cơ sở tăng trưởng và quy hoạch công nghiệp theo hướng vững chắc .
Ở cả hai ngữ cảnh chất lượng nước sông đều bị đổi khác chất lượng trong khoảng chừng <3 km, tính từ nguồn thải, từ 2,5 km trở lên chất lượng nước sông dần không thay đổi và không thay đổi ở khoảng chừng > 3 km .
Tuy nhiên, hạn chế của mô hình là chưa đo lường và thống kê được trường hợp khi có những nguồn thải khác nhập lưu trong phạm vi tính toán. Theo thời hạn khi những dự án Bất Động Sản KCN lân cận được quy hoạch ; những hàng quán, cơ sở kinh doanh thương mại tăng trưởng ; di dân tự phát … cung ứng những nhu yếu của KCN sẽ làm ngày càng tăng nguồn thải so với sông Cấm. Trong khoanh vùng phạm vi điều tra và nghiên cứu và tại mô hình này chúng tôi chưa dự báo được sự tăng trưởng của những nguồn thải này. Để hoàn toàn có thể dự báo đúng chuẩn cần có sự phối hợp của nhiều cơ quan chuyên môn thực thi nhìn nhận thực trạng nước mặt tại sông Cấm theo chuỗi thời hạn đủ dài để hoàn toàn có thể đưa ra nhận định và đánh giá đúng mực về diễn biến chất lượng nước sông Cấm theo từng thời đoạn hoặc trước và sau khi có hoạt động giải trí công nghiệp trên địa phận .

Khuất Thị Hồng, Ngô Trà Mai

Viện Vật lý – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Nước Ta
( Nguồn : Bài đăng trên Tạp chí Môi trường, số 5/2021 )

     Tài liệu tham khảo

[ 1 ] Bùi Tá Long ( 2008 ), Mô hình hóa môi trường tự nhiên, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh .
[ 2 ] Ngô Trà Mai ( năm ngoái ), Mô phỏng quy trình khuếch tán bùn cát thất thoát từ hoạt động giải trí của Nạo vét, khơi thông luồng hàng hải Khu kinh tế tài chính Vân Phong, phối hợp tận thu cát nhiễm mặn để xuất khẩu, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường số 22 .
[ 3 ] Phạm Thu Hương, Nguyễn Bá Quỳ, Ngô Lê Long ( 2011 ), Ứng dụng mô hình Mike 21 FM nghiên cứu và điều tra ảnh hưởng tác động của sóng và dòng chảy đến cửa sông Đà Rằng tỉnh Phú Yên, Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng Hải số 27 .
[ 4 ] Nguyễn Đức Vượng, Lê Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Phượng ( năm nay ), Nghiên cứu yêu cầu giải pháp không thay đổi cửa La Gi, sông Sinh, tỉnh Bình Thuận, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi số 31 .

     [5] Trần Hồng Thái (2017), Ứng dụng mô hình MIKE 21 FM mô phỏng chất lượng nước khu vực ven biển Đình Vũ” của Trần Hồng Thái. Tạp chí Phát triển KH&CN, số T4.

[ 6 ] Bùi Tá Long, Nguyễn Lan Anh, Cao Thị Bé Oanh, Nguyễn Đình Huy ( 2019 ), Mô phỏng lan truyền nhiệt bằng mô hình toán ba chiều – trường hợp nhà máy sản xuất nhiệt điện tại vùng biển Đề – Gi, Tỉnh Bình Định. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Kĩ thuật và Công nghệ, số 2 .
[ 7 ] Hồ Việt Cường, Nguyễn Thị Ngọc Nhẫn, Nguyễn Hồng Quang ( năm ngoái ), Nghiên cứu và đề xuất kiến nghị giải pháp khu công trình nhằm mục đích giảm thiểu độ đục cho khu vực bãi tắm Đồ Sơn thành phố TP. Hải Phòng, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi số 29 .

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments