Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học (vi sinh) tối ưu chi phí

Tư vấn thiết kế xây dựng mạng lưới hệ thống xử lý nước thải bằng giải pháp sinh học ( vi sinh ) giúp giảm ngân sách góp vốn đầu tư và ngân sách quản lý và vận hành. Hiện nay so với nước thải ô nhiễm có chứa những hợp chất hữu cơ thì công nghệ tiên tiến xử lý tối ưu nhất vẫn là xử lý nước thải bằng chiêu thức sinh học ( vi sinh ). Vi sinh xử lý nước thải là quần thể vi sinh vật được phân lập, nuôi cấy và dữ gìn và bảo vệ để sử dụng cho mục tiêu xử lý nước thải, đặc biệt quan trọng là nước thải sinh học. Với mỗi loại nước thải khác nhau tất cả chúng ta sẽ sử dụng những chủng vi sinh vật khác nhau để xử lý. Với mỗi môi trường tự nhiên nước thải tất cả chúng ta sẽ có những quy trình tiến độ nuôi cấy và sử dụng vi sinh vật khác nhau .
Vi sinh trong nước thảiVi sinh trong nước thải

Điều kiện thích nghi phát triển tốt của các vi sinh vật:

+ Các chất dinh dưỡng : Nito và phốt pho là những nguyên tố đa phần thiết yếu cho vi sinh vật tăng trưởng. Tỉ lệ chất hữu cơ và Nito phốt pho trong xử lý sinh học thường là 100 : 5 : 1 .
+ Hàm lượng chất hữu cơ có trong nước thải .

+ Nồng độ và lưu lượng oxy cung cấp. Nếu cung cấp oxy nhiều quá trình gọi là xử lý hiếu khí, vừa vừa là xử lý thiếu khí, còn nếu không cung cấp oxy thì quá trình đó gọi là xử lý kị khí.

+ Nhiệt độ nước thải. Đa số vi sinh vật thích nghi với nhiệt độ nước thải từ 25-37 độ C .
+ Nồng độ pH của nước thải. pH tối ưu của vi sinh vật là 6,5 – 7,5 ( Bắt đầu chết và giảm số lượng trong khoảng chừng 5,7 – 8,5 ) .
Nhóm vi sinh vật có lợi đóng vai trò quan trọng trong vạn vật thiên nhiên như làm giàu chất hữu cơ trong đất, nó tham gia vào toàn bộ những vòng tuần hoàn vật chất trong tự nhiên. Nó là những khâu quan trọng trong chuỗi thức ăn của những hệ sinh thái. Nó đóng vai trò quyết định hành động trong quá trình tự làm sạch những môi trường tự nhiên tự nhiên. Và cũng đóng vai trò trong cuộc đời sống hàng ngày của con người tất cả chúng ta như : Chế vacxin phòng bệnh, muối chua, lên men thực phẩm và lúc bấy giờ nó được ứng dụng nhiều nhất trong quy trình xử lý nước thải, sản xuất phân bón và thuốc bảo vệ thực vật không gây ô nhiễm cho môi trường tự nhiên, bảo vệ mối cân đối sinh thái xanh .
Sơ đồ xử lý nước thải bằng phương pháp sinh họcSơ đồ xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học

Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học (vi sinh):

Phương pháp xử lý nước thải bằng công nghệ sinh học được ứng dụng để xử lý những chất hữu cơ hoà tan có trong nước thải cũng như một số ít chất ô nhiễm vô cơ khác như H2S, sunfit, ammonia, nitơ … dựa trên cơ sở hoạt động giải trí của vi sinh vật để phân huỷ chất hữu cơ gây ô nhiễm. Vi sinh vật sử dụng chất hữu cơ và 1 số ít khoáng chất làm thức ăn để sinh trưởng và tăng trưởng. Một cách tổng quát, chiêu thức xử lý sinh học hoàn toàn có thể chia làm 2 loại :
+ Phương pháp kỵ khí sử dụng nhóm vi sinh vật kỵ khí, hoạt động giải trí trong điều kiện kèm theo không có oxy ;
+ Phương pháp hiếu khí sử dụng nhóm vi sinh vật hiếu khí, hoạt động giải trí trong điều kiện kèm theo cung ứng oxy liên tục. Quá trình phân huỷ những chất hữu cơ nhờ vi sinh vật gọi là quy trình oxy hoá sinh hoá .
Để triển khai quy trình này, những chất hữu cơ hoà tan, cả chất keo và những chất phân tán nhỏ trong nước thải cần chuyển dời vào bên trong tế bào vi sinh vật theo 3 quá trình chính như sau :
+ Chuyển những chất ô nhiễm từ pha lỏng tới mặt phẳng tế bào vi sinh vật ;
+ Khuyếch tán từ mặt phẳng tế bào qua màng bán thấm do sự chênh lệch nồng độ bên trong và bên ngoài tế bào ;
+ Chuyển hoá những chất trong tế bào vi sinh vật, sản sinh nguồn năng lượng và tổng hợp tế bào mới .
Tốc độ quy trình oxy hoá sinh hoá phụ thuộc vào vào nồng độ chất hữu cơ, hàm lượng những tạp chất và mức độ không thay đổi của lưu lượng nước thải vào mạng lưới hệ thống xử lý. Ở mỗi điều kiện kèm theo xử lý nhất định, những yếu tố chính tác động ảnh hưởng đến vận tốc phản ứng sinh hoá là chính sách thuỷ động, hàm lượng oxy trong nước thải, nhiệt độ, pH, dinh dưỡng và nguyên tố vi lượng .
Bể xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học (vi sinh)Bể xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học (vi sinh)

Quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học:

Về cơ bản có nhiều công nghệ tiên tiến vận dụng xử lý nước thải bằng chiêu thức sinh học hoàn toàn có thể kể đến như :
+ Công nghệ xử lý nước thải bùn hoạt tính hiếu khí ( Aerotank )
+ Công nghệ xử lý sinh học dạng mẻ ( SBR )
+ Công nghệ sinh học tăng trưởng dính bám
+ Công nghệ lọc sinh học ( Trickling Filter )
+ Công nghệ bể xử lý kỵ khí
+ Công nghệ sinh học kỵ khí UASB
Nhưng tổng quan xử lý nước thải bằng chiêu thức sinh học vận dụng chiêu thức xử lý bằng vi sinh kỵ khí, thiếu khí và hiếu khí, trong đó :

Phương pháp xử lý vi sinh kỵ khí:

Quá trình phân hủy kỵ khí là quy trình nhờ những vi sinh vật kỵ khí phân hủy những chất hữu cơ và vô cơ phân tử trong điều kiện kèm theo không có oxy có nghĩa là dùng vi sinh kỵ khí để xử lý nước thải .

Phân hủy kỵ khí có thể phân chia thành 06 quy trình sau:

+ Quá trình Thủy phân polymer: thủy phân các protein, polysacearide, chất béo.

+ Lên men những amino acid và đường .
+ Quá trình Phân hủy kỵ khí những acid béo mạch dài và rượu .
+ Quá trình Phân hủy kỵ khí những acid béo dễ bay hơi ( ngoại trừ acid acetic ) .
+ Quá trình hình thành khí methane từ acid acetic .
+ Quá trình hình thành khí methane từ hydrogen và CO2 .
Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt bằng phương pháp vi sinhHệ thống xử lý nước thải sinh hoạt bằng phương pháp vi sinh
Các chất thải hữu cơ chứa nhiều chất hữu cơ cao phân tử như proteins, chất béo, carbohydrates, celluloses, lignin, … trong tiến trình thủy phân, sẽ được cắt mạch tạo những phân tử đơn thuần hơn, dễ phân hủy hơn. Các phản ứng thủy phân sẽ chuyển hóa protein thành amino acids, carbohydrate thành đường đơn, và chất béo thành những acid béo. Trong quy trình tiến độ acid hóa, những chất hữu cơ đơn thuần lại được liên tục chuyển hóa thành acetic acid, H2 và CO2. Các acid béo dễ bay hơi đa phần là acetic acid, propionic acid và lactic acid. Bên cạnh đó, CO2 và H2, methanol, những rượu đơn thuần khác cũng được hình thành trong quy trình cắt mạch carbohydrate. Vi sinh vật chuyển hóa methan chỉ hoàn toàn có thể phân hủy một số ít loại cơ chất nhất định như CO2 + H2, formate, acetate, methanol, methylamines, và CO.

Tùy theo trạng thái của bùn, có thể chia quá trình xử lý kỵ khí thành:

– Quá trình xử lý kỵ khí với vi sinh vật sinh trưởng dạng lơ lửng như quy trình tiếp xúc kỵ khí ( Anaerobic Contact Process ), quy trình xử lý bằng lớp bùn kỵ khí với dòng nước đi từ dưới lên ( UASB ) ;
– Qúa trình xử lý kỵ khí với vi sinh vật sinh trưởng dạng dính bám như quy trình lọc kỵ khí ( Anaerobic Filter Process ) .

Phương pháp dùng vi sinh hiếu khí để xử lý nước thải:

Là quy trình sử dụng những vi sinh vật hiếu khí phân hủy những chất hữu cơ trong điều kiện kèm theo có oxy. Quá trình xử lý nước thải bằng giải pháp hiếu khí chia làm 3 tiến trình chính như sau :
+ Quá trình oxy hóa những chất hữu cơ
+ Tổng hợp tế bào mới
+ Phân hủy nội bào .
Các quy trình xử lý sinh học bằng giải pháp hiếu khí hoàn toàn có thể xảy ra ở điều kiện kèm theo tự nhiên hoặc tự tạo. Trong những khu công trình xử lý tự tạo, người ta tạo điều kiện kèm theo tối ưu cho quy trình oxy hóa sinh hóa nên quy trình xử lý có vận tốc và hiệu suất cao hơn rất nhiều. Tùy theo trạng thái sống sót của vi sinh vật, quy trình xử lý sinh học nhiều khí nhân tạo hoàn toàn có thể chia thành :
– Xử lý sinh học hiếu khí với vi sinh vật sinh trưởng dạng lơ lửng đa phần được sử dụng để khử chất hữu cơ chứa carbon như quy trình bùn hoạt tính, hồ làm thoáng, bể phản ứng hoạt động giải trí gián đoạn, quy trình lên men phân hủy hiếu khí. Trong số những quy trình này, quy trình bùn hoạt tính là quy trình thông dụng nhất .
– Xử lý sinh học hiếu khí với vi sinh vật sinh trưởng dạng dính bám như quy trình bùn hoạt tính dính bám, bể lọc nhỏ giọt, bể lọc cao tải, đĩa sinh học, bể phản ứng nitrate với màng cố định và thắt chặt .

Ưu điểm của xử lý nước thải bằng vi sinh:

+ Giảm ngân sách quản lý và vận hành do không dùng đến hóa chất để xử lý
+ Giảm ngân sách góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng do không dùng đến quá nhiều máy móc so với phương pháp hóa lý .
+ giá thành bảo trì thấp
Quá trình vi sinh trong xử lý nước thải
Trên đây là một kiến thức và kỹ năng cơ bản về xử lý nước thải bằng chiêu thức sinh học, liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tương hỗ kiến thiết xây dựng mạng lưới hệ thống xử lý nước thải bằng sinh học giúp giảm ngân sách góp vốn đầu tư và ngân sách quản lý và vận hành cho doanh nghiệp bạn .

Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Môi trường TNT Việt Nam

Trụ sở: Số 20, Ngõ 23/11 Nguyễn Phúc Lai, P.Ô Chợ Dừa, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội

ĐT: 04.6292.3536   Hotline: 0989.132.662

Email: baovemauxanh@gmail.com

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments