SỰ TRUYỀN ÁNH SÁNG ỨNG DỤNG ĐỊNH LUẬT TRUYỀN THẲNG CỦA ÁNH SÁNG – Tài liệu text

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (210.79 KB, 26 trang )

sáng: Mặt trời, ngọn lửa, đèn điện, laze. Vật sáng gồm nguồn sáng và những vật hắt lại
ánh sáng chiếu vào nó: Mặt Trăng, các hành tinh, các đồ vật.

2. SỰ TRUYỀN ÁNH SÁNG

STT Chuẩn kiến thức, kĩ năng quy
định trong chương trình Mức độ thể hiện cụ thể của chuẩn kiến thức,
kĩ năng Ghi chú
1 Phát biểu được định luật
truyền thẳng của ánh sáng. [NB]. Trong môi trường trong suốt và đồng
tính, ánh sáng truyền theo đường thẳng. Ví dụ mơi trường trong suốt, đồng tính như khơng
khí, thủy tinh, nước 2
Biểu diễn được đường truyền của ánh sáng tia
sáng bằng đoạn thẳng có mũi tên.
Nhận biết được ba loại chùm sáng: song song, hội
tụ và phân kì.
[NB]. – Biểu diễn đường truyền của ánh sáng tia
sáng bằng một đường thẳng có mũi tên chỉ hướng.
– Chùm sáng song song gồm các tia sáng không giao nhau trên đường truyền của
chúng.
– Chùm sáng hội tụ gồm các tia sáng gặp nhau trên đường truyền của chúng.
+ Chùm sáng phân kì gồm các tia sáng loe Khơng u cầu học sinh học thuộc lòng các khái niệm
về tia sáng, chùm sáng.
3
rộng ra trên đường truyền của chúng.

3. ỨNG DỤNG ĐỊNH LUẬT TRUYỀN THẲNG CỦA ÁNH SÁNG

STT Chuẩn kiến thức, kĩ năng quy
định trong chương trình Mức độ thể hiện cụ thể của chuẩn kiến thức,
kĩ năng Ghi chú
1 Giải thích được một số ứng
dụng của định luật truyền thẳng ánh sáng trong thực
tế: ngắm đường thẳng, bóng tối, nhật thực, nguyệt thực…
[VD]. Vận dụng để ngắm đường thẳng. [VD]. Giải thích được tại sao có vùng sáng,
vùng tối, vùng nửa tối, hiện tượng nhật thực, nguyệt thực.
Ví dụ: 1.
Để phân biết một thanh sắt hay một thanh gỗ có thẳnh hay không ta thường ngắm chúng từ đầu này
đến đầu kia.
2.
Đặt một vật chắn sáng trước một nguồn sáng rộng thì khoảng khơng gian sau vật chắn sáng có ba vùng:
vùng sáng, vùng bóng nửa tối và vùng bóng tối. Vì ánh sáng truyền theo đường thẳng theo mọi phương từ
nguồn sáng, nên: – Vùng sáng là vùng ánh sáng truyền tới từ nguồn sáng
mà không bị vật chắn sáng chắn lại. – Vùng bóng tối là vùng khơng gian ở phía sau vật
chắn sáng và khơng nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới.
– Vùng bóng nửa tối là vùng khơng gian ở phía sau vật chắn sáng và chỉ nhận được một phần ánh sáng của
nguồn sáng truyền tới. Mặt Trăng chuyển động xung quanh Trái Đất, Trái
Đất chuyển động xung quanh Mặt Trời. Có những thời điểm mà cả ba cùng nằm trên đường thẳng:
4
+ Nếu Mặt Trăng nằm giữa Trái Đất và Mặt Trời sẽ xảy ra hiện tượng nhật thực: ở vùng bóng tối của Mặt
Trăng, trên Trái Đất quan sát được Nhật thực tồn phần; ở vùng bóng nửa tối trên Trái Đất, quan sát
được nhật thực một phần. + Nếu Trái Đất nằm giữa Mặt Trời và Mặt Trăng thì
xảy ra hiện tượng nguyệt thực, khi đó Mặt Trăng nằm trong vùng bóng tối của Trái Đất.

4. ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG

STT Chuẩn kiến thức, kĩ năng quyđịnh trong chương trình Mức độ thể hiện cụ thể của chuẩn kiến thức,kĩ năng Ghi chú1 Phát biểu được định luậttruyền thẳng của ánh sáng. [NB]. Trong môi trường trong suốt và đồngtính, ánh sáng truyền theo đường thẳng. Ví dụ mơi trường trong suốt, đồng tính như khơngkhí, thủy tinh, nước 2Biểu diễn được đường truyền của ánh sáng tiasáng bằng đoạn thẳng có mũi tên.Nhận biết được ba loại chùm sáng: song song, hộitụ và phân kì.[NB]. – Biểu diễn đường truyền của ánh sáng tiasáng bằng một đường thẳng có mũi tên chỉ hướng.- Chùm sáng song song gồm các tia sáng không giao nhau trên đường truyền củachúng.- Chùm sáng hội tụ gồm các tia sáng gặp nhau trên đường truyền của chúng.+ Chùm sáng phân kì gồm các tia sáng loe Khơng u cầu học sinh học thuộc lòng các khái niệmvề tia sáng, chùm sáng.rộng ra trên đường truyền của chúng.STT Chuẩn kiến thức, kĩ năng quyđịnh trong chương trình Mức độ thể hiện cụ thể của chuẩn kiến thức,kĩ năng Ghi chú1 Giải thích được một số ứngdụng của định luật truyền thẳng ánh sáng trong thựctế: ngắm đường thẳng, bóng tối, nhật thực, nguyệt thực…[VD]. Vận dụng để ngắm đường thẳng. [VD]. Giải thích được tại sao có vùng sáng,vùng tối, vùng nửa tối, hiện tượng nhật thực, nguyệt thực.Ví dụ: 1.Để phân biết một thanh sắt hay một thanh gỗ có thẳnh hay không ta thường ngắm chúng từ đầu nàyđến đầu kia.2.Đặt một vật chắn sáng trước một nguồn sáng rộng thì khoảng khơng gian sau vật chắn sáng có ba vùng:vùng sáng, vùng bóng nửa tối và vùng bóng tối. Vì ánh sáng truyền theo đường thẳng theo mọi phương từnguồn sáng, nên: – Vùng sáng là vùng ánh sáng truyền tới từ nguồn sángmà không bị vật chắn sáng chắn lại. – Vùng bóng tối là vùng khơng gian ở phía sau vậtchắn sáng và khơng nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới.- Vùng bóng nửa tối là vùng khơng gian ở phía sau vật chắn sáng và chỉ nhận được một phần ánh sáng củanguồn sáng truyền tới. Mặt Trăng chuyển động xung quanh Trái Đất, TráiĐất chuyển động xung quanh Mặt Trời. Có những thời điểm mà cả ba cùng nằm trên đường thẳng:+ Nếu Mặt Trăng nằm giữa Trái Đất và Mặt Trời sẽ xảy ra hiện tượng nhật thực: ở vùng bóng tối của MặtTrăng, trên Trái Đất quan sát được Nhật thực tồn phần; ở vùng bóng nửa tối trên Trái Đất, quan sátđược nhật thực một phần. + Nếu Trái Đất nằm giữa Mặt Trời và Mặt Trăng thìxảy ra hiện tượng nguyệt thực, khi đó Mặt Trăng nằm trong vùng bóng tối của Trái Đất.

Source: https://mindovermetal.org
Category: Ứng dụng hay

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments