Ràng buộc UNIQUE trong SQL Server

Ở những bài trước tất cả chúng ta đã tìm hiểu và khám phá ràng buộc primary key và foreign key rồi, vậy thì trong bài này mình sẽ trình làng thêm một ràng buộc quan trọng trong SQL dùng để giải quyết và xử lý yếu tố bảo toàn ràng buộc toàn vẹn tài liệu đó là UNIQUE .

1. UNIQUE trong SQL Server

Ở bài học kinh nghiệm tạo bảng Create Table mình có trình làng sơ qua về một vài ràng buộc này rồi, tuy nhiên bài này tất cả chúng ta sẽ học kỹ hơn nhé .banquyen png

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Bạn đang đọc: Ràng buộc UNIQUE trong SQL Server

UNIQUE là ràng buộc trên giá trị duy nhất trên column, có nghĩa là những dòng tài liệu không được có giá trị trùng nhau ở column đó. Ràng buộc này giống như khóa chính vậy, vì thực chất nó cũng là một khóa .
Ví dụ trong bảng SINHVIEN sẽ có MASINHVIEN là khóa chính, và cột CMND sẽ là UNIQUE. Thực ra bạn cũng hoàn toàn có thể lấy CMND là khoa chính nhưng như vậy sẽ không hay lắm .
Chúng ta có hai cách tạo UNIQUE như sau :

Thiết lập ngay column

Cách này bạn sẽ đặt từ khóa UNIQUE ở cuối column muốn nó có giá trị không trùng lặp.

CREATE TABLE hr.persons(
  person_id INT IDENTITY PRIMARY KEY,
  first_name VARCHAR(255) NOT NULL,
  last_name VARCHAR(255) NOT NULL,
  email VARCHAR(255) UNIQUE
);

Column email là UNIQUE .

Thiết lập ở cuối các column

Trường hợp này bạn đặt UNIQUE (column_list) ở cuối lệnh Create Table, nếu có nhiều column thì cách nhau bởi dấu phẩy.

CREATE TABLE hr.persons(
  person_id INT IDENTITY PRIMARY KEY,
  first_name VARCHAR(255) NOT NULL,
  last_name VARCHAR(255) NOT NULL,
  email VARCHAR(255),
  UNIQUE(email)
);

SQL Server sẽ tự động tạo ra một INDEX UNIQUE và chạy nó mỗi khi bạn thực hiện thao tác INSERT hoặc UPDATE, nếu bạn cập nhật dữ liệu bị trùng thì nó sẽ thông báo lỗi.

Hãy thử chạy hai câu lệnh INSERT dưới đây để xem có đúng không nhé.

Lệnh 1

INSERT INTO hr.persons(first_name, last_name)
VALUES('John','Smith');

Lệnh 1 này hoạt động giải trí thông thường .

Lệnh 2

INSERT INTO hr.persons(first_name, last_name, email)
VALUES('Jane','Doe','j.doe@bike.stores');

Lệnh 2 sẽ bị báo lỗi vì cột email bị trùng .

Violation of UNIQUE KEY constraint 'UQ__persons__AB6E616417240E4E'. 
Cannot insert duplicate key in object 'hr.persons'. The duplicate key value is
(j.doe@bike.stores).

Đặt tên cho UNIQUE

Cái tên UQ__persons__AB6E616417240E4E là do SQL Server tự sinh ra vì bạn không đặt tên cho UNIQUE, nếu bạn muốn đặt tên thì hãy sử dụng từ khóa CONSTRAINT.

CREATE TABLE hr.persons (
  person_id INT IDENTITY PRIMARY KEY,
  first_name VARCHAR(255) NOT NULL,
  last_name VARCHAR(255) NOT NULL,
  email VARCHAR(255),
  CONSTRAINT unique_email UNIQUE(email)
);

Tại sao tất cả chúng ta cần đặt tên ? Như bạn thấy khi nhận được thông tin lỗi thì ta sẽ thuận tiện biết được do đâu, thứ hai nữa bạn thuận tiện biến hóa khi sử dụng tích hợp với lệnh ALTER TABLE .

2. Phân biệt Primary Key với UNIQUE

Bạn nên phân biệt rõ hai ràng buộc này nhé .

 • Primary Key là khóa chính của bảng, đây là index đặc biệt nên bạn không chấp nhận giá trị NULL
 • UNIQUE cũng là một khóa nhưng vì là một column bình thường nên có thể nhận giá trị NULL.

NULL cũng là một giá trị thông thường nên khi có 2 record đều NULL thì vẫn bị lỗi duplicate value nhé .

3. Tạo UNIQUE cho nhiều column

Để tạo UNIQUE cho nhiều column thì bạn phải sử dụng cách thứ hai đó là thiết lập ở cuối các column, cú pháp như sau:

CREATE TABLE table_name (
  key_column data_type PRIMARY KEY,
  column1 data_type,
  column2 data_type,
  column3 data_type,
  ...,
  UNIQUE (column1,column2)
);

Ví dụ dưới đây tạo UNIQUE cho hai column person_id và skill_id.

CREATE TABLE hr.person_skills (
  id INT IDENTITY PRIMARY KEY,
  person_id int,
  skill_id int,
  updated_at DATETIME,
  UNIQUE (person_id, skill_id)
);

4. Thêm UNIQUE bằng lệnh ALTER TABLE

Khi bạn đã tạo xong table rồi nhưng sau đó muốn bổ sung UNIQUE cho một field nào đó thì hãy sử dụng lệnh ALTER TABLE, cú pháp như sau:

ALTER TABLE table_name
ADD CONSTRAINT constraint_name 
UNIQUE(column1, column2,...);

Ví dụ: Giả sử ta có table như sau.

CREATE TABLE hr.persons (
  person_id INT IDENTITY PRIMARY KEY,
  first_name VARCHAR(255) NOT NULL,
  last_name VARCHAR(255) NOT NULL,
  email VARCHAR(255),
  phone VARCHAR(20),
); 

Bây giờ mình sẽ bổ sung UNIQUE cho hai column emailphone.

ALTER TABLE hr.persons
ADD CONSTRAINT unique_email UNIQUE(email);

ALTER TABLE hr.persons
ADD CONSTRAINT unique_phone UNIQUE(phone); 

5. Xóa UNIQUE

UNIQUE cũng là một constraint nên bạn hoàn toàn có thể sử dụng lệnh DROP CONSTRAINT để xóa.

ALTER TABLE table_name
DROP CONSTRAINT constraint_name;

Ví dụ: Xóa unique có tên là unique_phone ra khỏi bảng hr.persons.

ALTER TABLE hr.persons
DROP CONSTRAINT unique_phone;

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments