united tiếng Anh là gì?

united tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng united trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ united tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm united tiếng Anh
united
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ united

Chủ đề
Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: united tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

united tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ united trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ united tiếng Anh nghĩa là gì.

united /ju:’naitid/

* tính từ
– hợp, liên liên kết
=the United States of America+ Hoa kỳ, Mỹ
=the United Nations Organization+ Liên hiệp quốc
– đoàn kết, hoà hợp
=united we stand, divided we fall+ đoàn kết thì đứng vững, chia rẽ thì đổ
=a united family+ một gia đình hoà hợpunite /ju:’nait/

* động từ
– nối, hợp làm một, hợp nhất, kết lại
=to unite one town with another+ hợp nhất hai thành phố
=to unite bricks with cement+ kết những viên gạch lại bằng xi măng
– liên kết, liên hiệp, đoàn kết
=workers of the world, unite!+ vô sản toàn thế giới, liên hiệp lại!
=les us unite to fight our common enemy+ chúng ta hãy đoàn kết lại để chiến đấu chống kẻ thù chung
– kết thân, kết hôn
– hoà hợp

unite
– hợp nhất

Xem thêm: Neocortex là gì

Thuật ngữ liên quan tới united

Tóm lại nội dung ý nghĩa của united trong tiếng Anh

united có nghĩa là: united /ju:’naitid/* tính từ- hợp, liên liên kết=the United States of America+ Hoa kỳ, Mỹ=the United Nations Organization+ Liên hiệp quốc- đoàn kết, hoà hợp=united we stand, divided we fall+ đoàn kết thì đứng vững, chia rẽ thì đổ=a united family+ một gia đình hoà hợpunite /ju:’nait/* động từ- nối, hợp làm một, hợp nhất, kết lại=to unite one town with another+ hợp nhất hai thành phố=to unite bricks with cement+ kết những viên gạch lại bằng xi măng- liên kết, liên hiệp, đoàn kết=workers of the world, unite!+ vô sản toàn thế giới, liên hiệp lại!=les us unite to fight our common enemy+ chúng ta hãy đoàn kết lại để chiến đấu chống kẻ thù chung- kết thân, kết hôn- hoà hợpunite- hợp nhất

Đây là cách dùng united tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ united tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

united /ju:’naitid/* tính từ- hợp tiếng Anh là gì?
liên liên kết=the United States of America+ Hoa kỳ tiếng Anh là gì?
Mỹ=the United Nations Organization+ Liên hiệp quốc- đoàn kết tiếng Anh là gì?
hoà hợp=united we stand tiếng Anh là gì?
divided we fall+ đoàn kết thì đứng vững tiếng Anh là gì?
chia rẽ thì đổ=a united family+ một gia đình hoà hợpunite /ju:’nait/* động từ- nối tiếng Anh là gì?
hợp làm một tiếng Anh là gì?
hợp nhất tiếng Anh là gì?
kết lại=to unite one town with another+ hợp nhất hai thành phố=to unite bricks with cement+ kết những viên gạch lại bằng xi măng- liên kết tiếng Anh là gì?
liên hiệp tiếng Anh là gì?
đoàn kết=workers of the world tiếng Anh là gì?
unite!+ vô sản toàn thế giới tiếng Anh là gì?
liên hiệp lại!=les us unite to fight our common enemy+ chúng ta hãy đoàn kết lại để chiến đấu chống kẻ thù chung- kết thân tiếng Anh là gì?
kết hôn- hoà hợpunite- hợp nhất

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments