Dump Là Gì ? Hàm Var

Trong PHP bạn thấy có 3 hàm có thể xuất ký tự ra màn hình đó chính là: echo, print, print_r. Vấn đề ở đây là tại sao chúng ta lại cần cả 3 cách này? Giữa chúng có gì khác biệt?

*

Bạn đang đọc: Dump Là Gì ? Hàm Var

Sự độc lạ của echo, print, print_r trong PHPVậy thì, thứ nhất tất cả chúng ta sẽ đi vào từng cách một xem sao. Bạn đang xem : Var_dump là gì

1. Echo trong PHP

Echo không phải là một function mà nó được mô tả như là một cấu trúc ngôn ngữ. Nó chấp nhận một danh sách các đối số (nhiều đối số có thể được truyền vào) và không trả về giá trị hoặc trả về void.

Bạn đang xem: Var_dump là gì

Nó không hề được sử dụng như thể một variable functiontrong PHP. Nó được sử dụng để hiển thị output của những tham số được truyền cho nó. Nó hiển thị từng output một hoặc nhiều chuỗi được phân tách bằng dấu phẩy .

Ví dụ về echo trong PHP:

/ / PHP program to illustrate echo/ / Declare variable and initialize it .USD x = ” NIIT – ICT TP.HN ” ;USD y = ” Nước Ta ” ;/ / Display the value of USD xecho USD x, USD y ;? >Kết quả tất cả chúng ta nhận được là :NIIT – ICT Thành Phố Hà Nội Nước Ta

2. Print trong PHP

Printkhôngthực sự là một function. Nó là một cấu trúc ngôn ngữ nhưng luôn trả về giá trị 1. Vì vậy, nó có thể được sử dụng như một biểu thức.

Xem thêm: Game Đánh Bài Online Uy Tín 2021, Đánh Bài Online

Ví dụ về print trong PHP

/ / PHP program to illustrate echo/ / Declare variable and initialize it .USD x = ” NIIT – ICT TP. Hà Nội ” ;/ / Display the value of USD xprint USD x ;? >Kết quả tất cả chúng ta nhận được là :NIIT – ICT Hà nội

3. Print_r() trong PHP

print_r()là một hàm thông thường. Nó đưa ra thông tin chi tiết về tham số theo định dạng với kiểu của nó (của một mảng hoặc một đối tượng), có thể dễ dàng hiểu được bởi con người.

Trong hàm print_r, đầu ra được lưu trữ trên bộ nhớ đệm bên trong khi tham số trả về được truyền vào.

Xem thêm: Cấu Hình Máy Tính Chơi Game 2015, 10 Laptop Chơi Game Đáng Mua Nhất 2015

Ví dụ 1 về hàm print_r()

// PHP program to illustrate echo

/ / Declare an arrayUSD arr = array ( ‘ 0 ‘ => ” NIIT ” ,’ 1 ‘ => ” ICT ” ,’ 2 ‘ => ” TP.HN ” ,’ 3 ‘ => ” Nước Ta ” ) ;/ / Display the value of USD arrprint_r ( USD arr ) ;? >Kết quả tất cả chúng ta nhận được là :Array(=> NIIT=> ICT=> Thành Phố Hà Nội=> Nước Ta)

Ví dụ 2 về hàm print_r()

USD a = ” NIIT ICT Hanoi ” ;USD b = array ( ‘ 0 ‘ => ” NIIT “, ‘ 1 ‘ => ” ICT “, ‘ 2 ‘ => ” Hanoi ” ) ;USD c = 3.14 ;USD d = 7 ;/ / Single argumentprint ” \ n USD a \ n ” ;/ / Multiple argumentecho USD c + USD d. ” \ n ” ;/ / Return with internal output bufferingprint_r ( USD b ) ;? >Kết quả tất cả chúng ta nhận được là :NIIT ICT Hanoi10.14Array(=> NIIT=> ICT

=> Hanoi

)

Như vậy bạn đã biết được echo, print, print_r khác nhau ở điểm nào rồi chứ? Tùy từng yêu cầu bài toán cụ thể mà sử dụng chúng đúng mục đích bạn nhé.

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments