VBA for Access – Bài 2 Các kiểu dữ liệu – How to programming in Access – Data Type in VBA for AccessTrong bài này các bạn sẽ biết được các KIỂU DỮ LIỆU thông dụng trên VBA for Access. Bạn sẽ biết cách khai báo để sử dụng các KIỂU DỮ LIỆU này trong chương trình Access.

Video được tổng hợp bởi Mindovermetal Việt Nam Xem thêm video học và các thủ thuật Học Microsoft Access: https://mindovermetal.org/thu-thuat-excel/

Để lại ý kiến của bạn:

Your email address will not be published. Required fields are marked *