VBA for Access – Bài 5 THỦ TỤC và HÀM – How to programming in Access – Function and ProcedureTrong bài này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách sử dụng THỦ TỤC và HÀM trong môi trường VBA for Access. Bạn sẽ hiểu được tại sao chúng ta lại cần sử dụng THỦ TỤC và HÀM khi lập trình VBA trên Access.

Video được tổng hợp bởi Mindovermetal Việt Nam Xem thêm video học và các thủ thuật Học Microsoft Access: https://mindovermetal.org/thu-thuat-excel/

Để lại ý kiến của bạn:

Your email address will not be published. Required fields are marked *