Vấn đề phát triển công nghệ thông tin trong quản lý doanh nghiệp

TCDN –
Thực tế hiện nay, công nghệ thông tin đang hiện diện và đóng vai trò quan trọng không thể thiếu trong quá trình quản trị, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp (DN).

Tóm tắt

Bài viết khái quát tầm quan trọng và tình hình của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị, điều hành doanh nghiệp. Từ những hạn chế trong việc triển khai, bài viết đưa ra đề xuất kiến nghị, giải pháp góp thêm phần thôi thúc việc ứng dụng công nghệ thông tin, giúp doanh nghiệp đạt hiệu suất cao cao.

Vai trò của ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý doanh nghiệp

Thực tế lúc bấy giờ, công nghệ thông tin đang hiện hữu và đóng vai trò quan trọng không hề thiếu trong quy trình quản trị, điều hành quản lý những hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại của mỗi doanh nghiệp ( Doanh Nghiệp ). Sự tăng trưởng và ứng dụng của Internet đã làm đổi khác quy mô và phương pháp hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của doanh nghiệp, việc chuyển dần những thanh toán giao dịch truyền thống cuội nguồn sang thanh toán giao dịch điện tử đã ảnh hưởng tác động đến vị trí, vai trò và cả nhu yếu của những bên hữu quan ( người mua, nhà sản xuất, nhà đầu tư … ) của Doanh Nghiệp.

Trong thực tế, nhiều doanh nghiệp đã nhận ra công nghệ thông tin là một trong những giải pháp tối ưu để quản lý DN. Có nhiều mô hình đầu tư công nghệ thông tin trong DN, mỗi mô hình có cách tiếp cận khác nhau nhưng đều có chung mục đích là giúp doanh nghiệp xác định được lộ trình đầu tư và mối quan hệ giữa các thành phần trong bức tranh tổng thể về ứng dụng công nghệ thông tin trong DN. Mỗi DN cần phải chọn cho mình mô hình đầu tư công nghệ thông tin cho phù hợp để phát huy hiệu quả các khoản đầu tư, phục vụ cho mục tiêu kinh doanh và phù hợp với năng lực khai thác công nghệ của DN.

Theo nghiên cứu và điều tra của American Express, công nghệ thông tin hiện chiếm 19 % ngân sách kinh doanh thương mại. Công nghệ mang lại rất nhiều quyền lợi tuyệt vời. Lợi ích kết nối nhân viên cấp dưới với người mua, quyền lợi cho người tiêu dùng khi mua mẫu sản phẩm / dịch vụ, quyền lợi trong việc quản trị và bảo vệ tài liệu của doanh nghiệp. Rất nhiều doanh nghiệp đã thành công xuất sắc khi tận dụng được những lợi thế của công nghệ thông tin. Thực tế cho thấy, theo một báo cáo giải trình của Deloitte, những Doanh Nghiệp sử dụng công nghệ thông tin vào hoạt động giải trí kinh doanh thương mại có mức tăng trưởng lệch giá cao gấp bốn lần so với những tổ chức triển khai không ứng dụng. van de phat trien CNTT quan ly DN

Thực trạng

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị, quản lý và điều hành Doanh Nghiệp triển khai qua 4 tiến trình. Giai đoạn 1 góp vốn đầu tư cơ sở về công nghệ thông tin gồm những trang bị cơ bản về phần cứng, ứng dụng và nhân lực để sử dụng được các hạ tầng trên vào một số ít hoạt động tác nghiệp hoặc quản trị của Doanh Nghiệp, những góp vốn đầu tư trong quá trình này nhằm mục đích thiết kế xây dựng “ nền tảng ” cho những ứng dụng công nghệ thông tin tiếp theo. Giai đoạn 2 tăng cường ứng dụng điều hành quản lý, tác nghiệp. Giai đoạn này là góp vốn đầu tư công nghệ thông tin để nâng cao hiệu suất hoạt động giải trí, tương hỗ cho những bộ phận tính năng trong Doanh Nghiệp, đơn cử cho hoạt động giải trí của những phòng ban tính năng hoặc những nhóm thao tác theo trách nhiệm. Giai đoạn 3 ứng dụng tổng lực nâng cao năng lượng quản trị và sản xuất. Ở quy trình tiến độ này về hạ tầng công nghệ thông tin cần có mạng diện rộng phủ khắp Doanh Nghiệp, bảo vệ cho những luồng thông tin lưu chuyển thông suốt giữa những bộ phận ; những ứng dụng tích hợp và những cơ sở tài liệu cấp toàn công ty là những công cụ chủ yếu tương hỗ cho hoạt động giải trí quản trị và tác nghiệp ; tiến hành những giải pháp đồng điệu giúp Doanh Nghiệp biến hóa chất lượng quản trị nội tại, nâng cao năng lượng quản lý, tăng hiệu suất cao và tăng năng lượng cạnh tranh đối đầu như ERP, SCM, CRM, … Giai đoạn 4 góp vốn đầu tư để biến hóa Doanh Nghiệp, tạo lợi thế cạnh tranh đối đầu quốc tế. Đây là quá trình góp vốn đầu tư công nghệ thông tin nhằm mục đích đạt được lợi thế cạnh tranh đối đầu trong môi trường tự nhiên kinh doanh thương mại văn minh, tức là góp vốn đầu tư công nghệ thông tin vào những loại sản phẩm và dịch vụ để tạo nên lợi thế về giá, tạo nên sự độc lạ, và những mẫu sản phẩm khác, tương thích với kế hoạch cạnh tranh đối đầu của Doanh Nghiệp. Tại Nước Ta lúc bấy giờ, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị, điều hành quản lý Doanh Nghiệp đã có sự biến hóa đáng kể. Tỷ lệ doanh nghiệp góp vốn đầu tư công nghệ thông tin ngày càng nhiều với mức ngân sách khác nhau. Theo hiệu quả Tổng tìm hiểu Kinh tế ( TĐTKT ) năm 2017, tại thời gian 1/1/2017 cả nước có 13,6 nghìn hợp tác xã và 517,9 nghìn Doanh Nghiệp đang hoạt động giải trí có tác dụng sản xuất kinh doanh thương mại, trong đó : có 450,6 nghìn Doanh Nghiệp sử dụng máy tính, chiếm 86,2 % số Doanh Nghiệp, so với năm 2012 tăng 6,3 % ; có 444,4 nghìn Doanh Nghiệp liên kết internet, chiếm 85,1 %, tăng 11,5 % ; có 134,6 nghìn Doanh Nghiệp có trang thông tin điện tử ( Website ), chiếm 25,8 %, tăng 13,1 %. Tỷ lệ Doanh Nghiệp có sử dụng máy tính và liên kết internet chia theo mô hình kinh tế tài chính : Khu vực Doanh Nghiệp nhà nước và khu vực Doanh Nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế đạt tỷ suất gần 100 % Doanh Nghiệp có sử dụng máy tính và liên kết internet ; Khu vực Doanh Nghiệp ngoài nhà nước có tỷ suất thấp hơn, lần lượt đạt 86,2 % và 85,0 %. Theo ngành kinh tế tài chính, Doanh Nghiệp có sử dụng máy tính và liên kết internet với tỷ suất cao ở những ngành : Khoa học công nghệ lần lượt đạt 88,6 % và 87,4 % ; Vận tải, kho bãi đạt 88,1 % và 86,7 % ; Công nghiệp chế biến, sản xuất đạt 88,0 % và 86,8 % … Các ngành có số Doanh Nghiệp sử dụng máy tính, liên kết internet đạt tỷ suất thấp hơn như : Hoạt động dịch vụ khác đạt 78,4 % và 78,1 % ; Nghệ thuật, đi dạo, vui chơi đạt 76,0 % và 75,0 % ; Nông, lâm nghiệp và thủy hải sản chỉ đạt 63,7 % và 61,4 %. Tỷ lệ Doanh Nghiệp có website chia theo mô hình kinh tế tài chính lần lượt như sau : khu vực Doanh Nghiệp nhà nước có 56,6 % ; khu vực Doanh Nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế có 40,2 % ; khu vực Doanh Nghiệp ngoài nhà nước có 25,6 %. Theo quy mô, 57,4 % Doanh Nghiệp lớn ; 45,5 % Doanh Nghiệp vừa ; 33,2 % Doanh Nghiệp nhỏ ; 24,5 % Doanh Nghiệp siêu nhỏ có Website. Doanh Nghiệp đóng tại những thành phố thường trực Trung ương đứng vị trí số 1 về tỷ suất có website : TP.HN đạt 41,2 %, Thành phố Hồ Chí Minh đạt 28,1 %, TP. Đà Nẵng đạt 18,7 % ; Cần Thơ đạt 18,2 %, TP. Hải Phòng đạt 12,7 %. Các địa phương với khu vực Doanh Nghiệp có ít Website nhất là : Vĩnh Long đạt 1,9 %, Hà Giang đạt 3,4 % và Lai Châu đạt 4,8 %. Trong khi đó, ban chỉ huy công nghệ thông tin vương quốc đã làm một cuộc khảo sát việc ứng dụng công nghệ thông tin tại 217 doanh nghiệp và những số lượng có được đã khiến mọi người không khỏi giật mình. Hiện những doanh nghiệp Nước Ta mới chỉ góp vốn đầu tư khoản ngân sách rất nhỏ bé là 0,05 – 0,08 % lệch giá cho công nghệ thông tin, trong khi ở Mỹ số lượng trung bình là 1,5 %. Chính sách góp vốn đầu tư cho công nghệ thông tin của Doanh Nghiệp còn nhiều chưa ổn. Đa phần doanh nghiệp chỉ góp vốn đầu tư một lần cho mạng lưới hệ thống thông tin và tăng cấp những ứng dụng, do đó góp vốn đầu tư đã thấp và hiệu suất cao của nó còn thấp hơn. Cuộc khảo sát còn cho thấy đến thời gian này vẫn có những doanh nghiệp chưa có một ứng dụng công nghệ thông tin nào. Khối doanh nghiệp nhà nước còn 10 %, trong khi những thành phần doanh nghiệp khác thì có đến 60 % chưa đưa công nghệ thông tin vào việc làm của mình. 40 % Doanh Nghiệp chưa dám góp vốn đầu tư mạnh vào công nghệ thông tin vì không đủ nhân viên cấp dưới có trình độ để quản trị và khai thác. Các Doanh Nghiệp tuy đã có nhận thức trong bước đầu về tầm quan trọng của công nghệ thông tin nhưng số lượng những Doanh Nghiệp hoàn toàn có thể khai thác được sâu năng lực của công nghệ thông tin mới chỉ dừng lại ở số lượng rất ít. Chương trình quan trọng nhất, được sử dụng thoáng rộng nhất trong những Doanh Nghiệp là quản lý tài chính, kế toán. Khoảng 88 % số Doanh Nghiệp vận dụng công nghệ thông tin có sử dụng ứng dụng kế toán kinh tế tài chính, nhưng ngay cả so với những Doanh Nghiệp đã ứng dụng công nghệ thông tin, chỉ có khoảng chừng 20 % những ứng dụng thoả mãn được nhu yếu của họ. Đáng quan tâm, những Doanh Nghiệp nhỏ và vừa, do chưa thực sự thấy được quyền lợi lớn lao của công nghệ thông tin, chưa làm quen được với hình thức kinh doanh thương mại trong môi trường tự nhiên thương mại điện tử, chưa có am hiểu về công nghệ thông tin với một tầm nhìn kế hoạch nên chưa có sự chăm sóc thiết yếu. Nguyên nhân là hầu hết những Doanh Nghiệp không có bộ phận chuyên trách về công nghệ thông tin, ít chú trọng cử nhân viên đi huấn luyện và đào tạo về công nghệ thông tin và ít góp vốn đầu tư thời hạn và tài lộc để được tư vấn nâng cao về những ứng dụng công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, năng lực kinh tế tài chính của Doanh Nghiệp, chính sự hạn hẹp về ngân quỹ đã khiến họ không hề góp vốn đầu tư có chiều sâu vào những ứng dụng công nghệ thông tin vì thế nhiều Doanh Nghiệp tiến hành thiếu tính mạng lưới hệ thống, không đạt hiệu suất cao cao.

Đào tạo nhân lực công nghệ thông tin hiện nay

Để ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị Doanh Nghiệp yên cầu nguồn nhân lực có trình độ. Nước Ta hiện có 236 trường ĐH, trong đó có 149 trường đang giảng dạy về công nghệ thông tin, hàng năm phân phối hơn 50.000 kỹ sư công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, còn có 412 trường đạo tạo nghề công nghệ thông tin bậc cao đẳng và tầm trung, hàng năm phân phối khoảng chừng 12.000 nhân lực cho ngành. Bên cạnh những trường công lập, khu vực tư nhân cũng đang góp vốn đầu tư rất mạnh cho nghành huấn luyện và đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao cho thị trường như : Đại học FPT, Đại học Lạc hồng, Đại học Duy Tân, Trường Lê Quý Đôn … Báo cáo mới nhất của Bộ Thông tin và Truyền thông cho thấy, đến hết năm 2020, tổng số nhân lực tham gia hoạt động giải trí trong ngành công nghiệp công nghệ thông tin của Nước Ta đã cán mốc 1 triệu người.

Theo dự đoán, công nghệ thông tin sẽ là một trong số những nghề phát triển nhất trong 10 năm tới. Tuy nhiên, nhu cầu nhân lực tăng nhưng thị trường lao động lĩnh vực này tại Việt Nam luôn trong tình trạng thiếu hụt về cả số lượng và chất lượng.

Cụ thể, năm 2019, số lượng nhân lực công nghệ thông tin cần có là 350.000 người, nhưng thiếu khoảng chừng 90.000 người. Năm 2020, số nhân lực ngành công nghệ thông tin cần có ước tính khoảng chừng 400.000 người và ước tính thiếu vắng 100.000 nhân sự và năm 2021 cần 500.000 người và thiếu hút 190.000 người. Tuy nhiên trên trong thực tiễn, chỉ có khoảng chừng 30 % trong số nhân lực đó cung ứng được nhu yếu của DN. Nguyên nhân vì số lượng huấn luyện và đào tạo lớn nhưng chất lượng huấn luyện và đào tạo và giảng dạy chưa phân phối được nhu yếu thực tiễn, “ học chưa song song với hành ”.

Một số đề xuất

Hầu hết Doanh Nghiệp Nước Ta lúc bấy giờ có quy mô vừa và nhỏ, nguồn lực, đặc biệt quan trọng là nguồn lực kinh tế tài chính còn hạn chế, cho nên vì thế hoạt động giải trí góp vốn đầu tư công nghệ thông tin chuyên nghiệp, hiệu suất cao vẫn chưa thật sự diễn ra can đảm và mạnh mẽ. Doanh Nghiệp nhỏ và vừa chiếm 96,7 % tổng số Doanh Nghiệp cả nước. Sự vững mạnh cả về số lượng, quy mô hoạt động giải trí và cả về nội lực của khu vực Doanh Nghiệp nhỏ và vừa có ảnh hưởng tác động to lớn, góp thêm phần quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội và quy trình hội nhập quốc tế của Nước Ta. Vì vậy, yếu tố đặt ra là cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị Doanh Nghiệp để nhằm mục đích nâng cao hiệu suất cao của Doanh Nghiệp cũng như tạo sức cạnh tranh đối đầu trên thị trường trong nước và quốc tế. Về phía cơ quan nhà nước : – Cải thiện hiệu suất cao những chính sách, chủ trương tương hỗ tăng trưởng công nghệ thông tin so với Doanh Nghiệp, đặc biệt quan trọng là Doanh Nghiệp nhỏ và vừa. – Thực hiện tốt công tác làm việc thống kê dự báo sự tăng trưởng của ngành công nghệ thông tin và nhu yếu nhân lực ship hàng cho sự tăng trưởng đó. Có thể dự báo trải qua việc khảo sát nhu yếu sử dụng lao động của Doanh Nghiệp, đồng thời điều tra và nghiên cứu khuynh hướng tăng trưởng nhân lực công nghệ thông tin quốc tế. Từ đó kiến thiết xây dựng toàn diện và tổng thể kế hoạch giảng dạy nguồn nhân lực công nghệ thông tin trên cả nước trong tiến trình. Về phía doanh nghiệp : – Dành nguồn lực kinh tế tài chính góp vốn đầu tư cho việc ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành quản lý quản trị DN. Thực tế cho thấy khởi đầu Doanh Nghiệp hoàn toàn có thể bỏ ra khoản kinh tế tài chính cao nhưng sẽ đạt hiệu suất cao lâu dài hơn. – Các Doanh Nghiệp cần thiết kế xây dựng kế hoạch tăng trưởng của mình dựa trên kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuẩn bị sẵn sàng nhân lực để Giao hàng cho hoạt động giải trí của Doanh Nghiệp trong thời hạn nhất định. – Doanh Nghiệp cũng hoàn toàn có thể phối hợp với những tổ chức triển khai trung gian về công nghệ thông tin để đưa cán bộ, nhân viên cấp dưới đi đào tạo và giảng dạy nâng cao trong nước, thay vì phải đưa ra quốc tế ngân sách sẽ cao hơn rất nhiều. Ngân sách chi tiêu hoàn toàn có thể theo công thức : phía Doanh Nghiệp góp phần 70 %, cơ sở giảng dạy góp phần 30 %. Đối với cơ sở giảng dạy nhân lực công nghệ thông tin – Một trong những giải pháp để nâng cao chất lượng nhân lực công nghệ thông tin là trải qua những trách nhiệm về khoa học công nghệ được Nhà nước đặt hàng cho những tổ chức triển khai khoa học công nghệ trung gian liên kết giữa khối ĐH với Doanh Nghiệp để đào tạo và giảng dạy nâng cao cho những học viên là những sinh viên sắp tốt nghiệp ĐH và đã tốt nghiệp, hoặc người đã đi làm … Người đứng lớp sẽ là những chuyên viên số 1 trong nước và quốc tế. Những học viên này chính là nguồn nhân lực công nghệ mới bổ trợ thiết thực cho những Doanh Nghiệp đang có nhu yếu. – Mở rộng quy mô và thay đổi nội dung, chiêu thức huấn luyện và đào tạo cho tương thích với sự tăng trưởng của ngành. Thực trạng đào tạo và giảng dạy nhân lực công nghệ thông tin ở Nước Ta cho thấy quy mô đào tạo và giảng dạy còn rất mỏng mảnh và yếu. Hiện nay, mạng lưới hệ thống những cơ sở giảng dạy, tu dưỡng công nghệ thông tin ở nước ta chỉ gồm có những trường ĐH, cao đẳng, tầm trung và dạy nghề, đa phần tập trung chuyên sâu vào huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng để được cấp những văn bằng, chứng từ nghề như phong cách thiết kế web, lập trình, tin học văn phòng theo những chương trình tự thiết lập hoặc sao chép của quốc tế ( nhưng hầu hết không đạt chuẩn quốc tế ) ; do đó tất yếu dẫn tới việc lan rộng ra quy mô giảng dạy công nghệ thông tin tại những thành phố. Vì vậy, cần tập trung chuyên sâu thay đổi công tác làm việc đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng về công nghệ thông tin trong mạng lưới hệ thống giáo dục phổ thông, đồng thời trang bị hạ tầng, góp vốn đầu tư, nâng cấp cải tiến giải pháp, nội dung trong chương trình giảng dạy, tu dưỡng. – Hợp tác với Doanh Nghiệp là nơi thực hành thực tế, thực tập ( thời hạn đào tạo và giảng dạy thực tiễn tại Doanh Nghiệp phải bảo vệ tối thiểu 30 % tổng thời hạn đào tạo và giảng dạy ), sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị, ứng dụng của Doanh Nghiệp để ship hàng thực hành thực tế nhằm mục đích nâng cao kỹ năng và kiến thức thực hành thực tế, ứng dụng thực tiễn của sinh viên ; Sử dụng chuyên viên của những Doanh Nghiệp tham gia giảng dạy, hướng dẫn thực hành thực tế, thực tập, nhìn nhận tác dụng học tập của sinh viên và tuyển dụng sinh viên sau khi tốt nghiệp … – Đào tạo lại nguồn nhân lực công nghệ thông tin hiện có. Đặc điểm ngành công nghệ thông tin là vòng đời loại sản phẩm ngắn, công nghệ biến hóa liên tục, do đó giảng dạy lại là việc tất yếu. Nội dung huấn luyện và đào tạo lại lao động công nghệ thông tin cần tập trung chuyên sâu vào việc bổ trợ 1 số ít kiến thức và kỹ năng chuyên ngành về công nghệ thông tin mà những chương trình đào tạo và giảng dạy không còn tương thích với thực tiễn, bổ trợ một số ít kỹ năng và kiến thức chuyên ngành khác ship hàng cho công tác làm việc quản trị hoặc phong cách thiết kế mạng lưới hệ thống thông tin. Có thể triển khai huấn luyện và đào tạo lại trải qua việc tổ chức triển khai giảng dạy tại chỗ, giảng dạy qua việc làm hoặc thuê những đơn vị chức năng giảng dạy có uy tín, …

TÀI LIỆU THAM KHẢO : 1. Thủ tướng nhà nước ( 2020 ), Quyết định số 749 / QĐ-TTg ngày 03/6/2020 phê duyệt “ Chương trình Chuyển đổi số vương quốc đến năm 2025, xu thế đến năm 2030 ”. 2. Bộ Chính trị ( 2019 ), Nghị quyết số 52 / NQ-TW, ngày 27/09/2019 về 1 số ít chủ trương, chủ trương dữ thế chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. 3. Phạm Việt Dũng ( 2020 ), Kinh tế số – Cơ hội cải tiến vượt bậc cho Nước Ta, Cổng thông tin điện tử Hội đồng lý luận Trung ương. 4. “ Tổng tìm hiểu kinh tế tài chính năm 2017 – Ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất kinh doanh thương mại ”

5. Báo cáo Ứng dụng CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2010 – Cục Ứng dụng công nghệ thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông – 6/2011

Xem thêm: Viber

6. Ứng dụng Công nghệ thông tin và Thương mại điện tử trong doanh nghiệp

ThS. Nguyễn Mạnh Hùng – Kho bạc Nhà nước Sóc Sơn – Hà Nội

ThS. Vũ Hồng Trang – Trung tâm Chuyển giao Tri thức và Hỗ trợ Khởi nghiệp – Đại học Quốc gia Hà Nội 

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments