viện khoa học vật liệu ứng dụng

VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU ỨNG DỤNG

(INSTITUTE OF APPLIED MATERIALS SCIENCE)

Bạn đang đọc: viện khoa học vật liệu ứng dụng

Địa chỉ: Số 01B đường TL29, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP.HCM

Bạn đang xem : viện khoa học vật liệu ứng dụng

Điện thoại: +84 8 38919992

Email: thienvt@gmail.com

Viện trưởng: hoigi.info. Trần Ngọc Quyển

Phó viện trưởng:

  • PGS.TS. Nguyễn Mạnh Tuấn
  • TS. Cù Thành Sơn
  • PGS.TS. Nguyễn Đại Hải

Sơ lược lịch sử

Ngày 22 tháng 8 năm 1990, Viện trưởng Viện Khoa học Việt nam ra quyết định hành động số 93 / VKH-QĐ, xây dựng đơn vị chức năng có tư cách pháp nhân chính thức ( lúc bấy giờ là IAMS ) trong mạng lưới hệ thống tổ chức triển khai của Viện Khoa học Nước Ta .

Ngày 26 tháng 12 năm 2005, Chủ tịch Viện khoa học và công nghệ Việt nam đã ban hành quyết định số 2684/QĐ-KHCNVN, tách Phân viện khoa học vật liệu tại TPHCM khỏi Viện khoa học Vật liệu (Hà nội), đổi tên và nâng cấp lên thành Viện Khoa học Vật liệu ứng dụng (IAMS) ngày hôm nay.

Thành tích nổi bật

  • 2010: Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ
  • 2013: Tập thể lao động xuất sắc của Viện Hàn lâm KHCNVN
  • 2014: Cờ thi đua của Viện Hàn lâm KHCNVN
  • 2015: Huân chương lao động hạng Ba.

Lực lượng cán bộ:

  • Tổng số : 67
  • Số biên chế : 44
  • Số hợp đồng : 23
  • Giáo sư : 01
  • Phó Giáo sư : 05
  • Tiến sĩ : 20
  • Thạc sĩ : 14
  • Cử nhân : 24

Nhiệm vụ:

  • Nghiên cứu cơ bản và cơ sở khoa học trong các lĩnh vực: Khoa học vật liệu và công nghệ
  • Nghiên cứu cơ sở khoa học các công nghệ mới, vật liệu mới và ứng dụng
  • Nghiên cứu cơ sở khoa học và công nghệ chế biến các nguồn tài nguyên thiên nhiên
  • Triển khai các kết quả nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực khoa học vật liệu và các lĩnh vực khác có liên quan

Dịch vụ khoa học công nghệ

  • Đào tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ.
  • Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học vật liệu ứng dụng và các lĩnh vực khác có liên quan;
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Viện giao.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Hội đồng khoa học:

quản trị : hoigi.info Nguyễn Mạnh Tuấn
Phó quản trị : TS. Phạm Hữu Thiện
Thư ký : PGS. tiến sỹ Nguyễn Đại Hải

Phòng Quản lý Tổng hợp

Phụ trách : hoigi.info. Nguyễn Đại Hải
Điện thoại : + 84 8 38919992
Tham khảo : Biểu Tượng Điện Thoại ❤ ️ Bộ Icon Điện Thoại Các Loại
E-Mail : thienvt@gmail.com

  • Quản lý về tổ chức, bộ máy, quản lý và sử dụng công chức, viên chức của đơn vị theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam;
  • Quản lý về tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định Nhà nước;

Phòng Vật liệu Vô cơ và Môi trường

Trưởng phòng : Th.S. Hoàng Hải Phong
Điện thoại :
Tham khảo : Biểu Tượng Điện Thoại ❤ ️ Bộ Icon Điện Thoại Các Loại
E-Mail : thienvt@gmail.com

  • Nghiên cứu chế tạo các vật liệu xúc tác cho quá trình xử lý nước.
  • Nghiên cứu các quá trình oxy hóa nâng cao : quang hóa, quang xúc tác trên các hệ TiO2, photofenton, O3, H2O2 …
  • Nghiên cứu các quá trình phân hủy sinh học hiếu khí và kỵ khí.
  • Ứng dụng công nghệ RO trong xử lý nước nhiệm mặn

Phòng Vật liệu Xúc tác

Trưởng phòng : TS. Nguyễn Quốc Thiết
Điện thoại :
E-Mail : thienvt@gmail.com, thienvt@gmail.com

  • Nhiệm vụ chính của Phòng Vật liệu Xúc tác là nghiên cứu cơ bản và ứng dụng các vật liệu hấp phụ và xúc tác trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, năng lượng tái tạo, năng lượng xanh,…

Phòng Vật liệu Hữu cơ

Trưởng phòng : hoigi.info. Hồ Sơn Lâm
Điện thoại :
Tham khảo : Biểu Tượng Điện Thoại ❤ ️ Bộ Icon Điện Thoại Các Loại
E-Mail : thienvt@gmail.com

  • Tổng hợp và nghiên cứu ứng dụng Chất lỏng ion trong các lĩnh vực như: nhiên liệu có nguồn gốc sinh học (biomass), mạ nhôm và các kim loại, điện phân, xúc tác, chiết tách các kim loại và các chất có hoạt tính sinh học.
  • Tổng hợp và nghiên cứu ứng dụng polymer phân hủy sinh học
  • Tổng hợp và nghiên cứu ứng dụng vật liệu kim loại nano làm xúc tác cho các phản ứng tổng hợp hữu cơ.
  • Tổng hợp và nghiên cứu ứng dụng các loại phụ gia cho nhiên liệu.
  • Thiết kế, tư vấn và chuyển giao công nghệ sản xuất nhiên liệu sinh học không bã thải, tinh dầu, hương liệu

Phòng Vật liệu Y Sinh

Trưởng phòng : GS.TS. Nguyễn Cửu Khoa
Điện thoại :

Tham khảo: Biểu Tượng Điện Thoại ❤️ Bộ Icon Điện Thoại Các Loại

E-Mail : thienvt@gmail.com

  • Nghiên cứu vật liệu cấu trúc nano ứng dụng trong mang thuốc và chẩn đoán bệnh
  • Vật liệu hydrogel ứng dụng trong y-sinh

Phòng Vật liệu Hóa dược

Trưởng phòng : GS.TS. Nguyễn Cửu Khoa
Điện thoại :
Tham khảo : Biểu Tượng Điện Thoại ❤ ️ Bộ Icon Điện Thoại Các Loại
E-Mail : thienvt@gmail.com

  • Các polymer hút nước giữ ẩm
  • Chế phẩm phân nhả chậm cho cây trồng
  • Hóa dược
  • Vật liệu y sinh: các loại vật liệu y sinh tái tạo và chất mang nano vận chuyển thuốc

Phòng Kỹ thuật Vật lý

Trưởng phòng : TS. Nguyễn Văn Quí
Điện thoại :
Tham khảo : Biểu Tượng Điện Thoại ❤ ️ Bộ Icon Điện Thoại Các Loại
E-Mail : thienvt@gmail.com

  • Nhóm kỹ thuật màng lọc cho các quá trình xử lý nước
  • Nhóm kỹ thuật vi sóng cho các quá trình hóa học: Nghiên cứu sự tương tác của microwave với vật liệu và ứng dụng microwave vào các quá trình hóa học.

Phòng Phân tích Hóa lý

Tham khảo : [ Windows 64 bit ] LBP2900 / 2900B CAPT Printer Driver ( R1. 50 Ver. 3.30 )
Trưởng phòng : TS. Cù Thành Sơn
Điện thoại :
Tham khảo : Biểu Tượng Điện Thoại ❤ ️ Bộ Icon Điện Thoại Các Loại
E-Mail : thienvt@gmail.com

  • Đảm bảo các yêu cầu phân tích của các đề tài nhà nước, Trung tâm và cấp cơ sở của các phòng trong Viện.
  • Tham gia giải quyết những nhu cầu về phân tích cho các đơn vị ngoài Viện.
  • Đào tạo các KTV phân tích cho các phòng trong Việt, ngoài Viện.
  • Phối hợp với các hãng cung cấp thiết bị hiện đại để nâng cấp thiết bị cũng như tài liệu kỹ thuật.

Phòng Vật liệu Nano và phụ gia dầu khí

Trưởng phòng : hoigi.info. Nguyễn Mạnh Tuấn
Điện thoại :
Tham khảo : Biểu Tượng Điện Thoại ❤ ️ Bộ Icon Điện Thoại Các Loại
E-Mail : thienvt@gmail.com

  • Các vật liệu nano kim loại và bán dẫn, các vật liệu nano từ tính và các vật liệu nano chứa gốc carbon định hướng ứng dụng trong điện tử, kỹ thuật, môi trường, nông nghiệp, thực phẩm, y sinh học
  • Các vật liệu cấu trúc nano: vật liệu thông minh, vật liệu tự làm sạch, vật liệu cảm biến, vật liệu siêu cứng, vật liệu photonic, nanophotonic
  • Vật liệu nano từ tính và các hóa phẩm cho tăng cường thu hồi dầu
  • Vậtt liệu nano từ tính ứng dụng trong xử lý môi trường.
  • Vật liệu xúc tác nano từ tính ứng dụng cho quá trình sản xuất nhiêu liệu xanh
  • Vật liệu phát quang ứng dụng cho đèn LED trắng
  • Quantumdots ứng dụng trong y sinh
  • Các vật liệu và thành phần ứng dụng trong năng lượng bền vững, năng lượng sạch bao gồm Pin nhiên liệu, Pin mặt trời

Trung tâm Thiết bị Khoa học và Phân tích Hoá lý

Giám Đốc : TS. Nguyễn Thị Thu Thảo
Tel : + 84-9098 87625
Tham khảo : Biểu Tượng Điện Thoại ❤ ️ Bộ Icon Điện Thoại Các Loại
E-Mail : thienvt@gmail.com

  • Tổng hợp hữu cơ, vật liệu hữu cơ, vật liệu polyme phân hủy sinh học

Trung tâm Triển khai Khoa học và Công nghệ

Giám Đốc : Th.S. Hoàng Hải Phong
Tel :
Tham khảo : Biểu Tượng Điện Thoại ❤ ️ Bộ Icon Điện Thoại Các Loại
E-Mail : thienvt@gmail.com

  • Trung tâm đảm nhiệm chức năng triển khai các dự án về xử lý nước, nước thải tại nhiều địa phương ở Việt Nam.

Trung tâm Sinh học và Vật liệu mới

Giám Đốc : TS. Bùi Duy Du

Tel: +84-8-38236394

Tham khảo : Biểu Tượng Điện Thoại ❤ ️ Bộ Icon Điện Thoại Các Loại
E-Mail : thienvt@gmail.com

  • Phân bón, thuốc BVTV và các chế phẩm phục vụ nông nghiệp
  • Ứng dụng các chất có hoạt tính sinh học vào nông nghiệp
  • Công nghệ nano
  • Vật liệu mới: vật liệu xây dựng, vật liệu hóa sinh, vật liệu polymer…

Tham khảo : 13 câu lệnh SQL quan trọng Programmer nào cũng cần biết

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments