vô duyên trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

‘vì anh ta thật vô duyên.

Good,’cause he’s kind of sketchy.

Advertisement

OpenSubtitles2018. v3

Hơi vô duyên, nhưng giỏi đấy.

Graceless, but good.

OpenSubtitles2018. v3

Advertisement

Tôi nghĩ toàn bộ việc này là một trò đùa vô duyên

I think this whole thing is a farce, a fiasco

opensubtitles2

Kẻ vô duyên luôn cho rằng mọi người không thánh thiện như mình.

Advertisement

That charming rascal thinks mankind is not so pure, just like him.

OpenSubtitles2018. v3

Đừng vô duyên vậy.

Don’t be ridiculous.

OpenSubtitles2018. v3

Liêu Cai Biên, cậu vô duyên quá!

Advertisement

Groin, you are such a bore.

OpenSubtitles2018. v3

Vô duyên..

Creeps!

OpenSubtitles2018. v3

Xin lỗi, tôi thật vô duyên quá.

Advertisement

I’m sorry, that was inappropriate.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng ta có những kẻ thù ghét nhân loại vô duyên.

We have the charmless misanthrope.

QED

Bất kì cô gái nhạy cảm nào cũng sẽ cảm thấy khoảnh khắc này thật vô duyên.

Advertisement

Any sensible girl would swipe left in this moment.

OpenSubtitles2018. v3

Vô duyên.

Pervert.

OpenSubtitles2018. v3

Cứ mùng một hôm rằm là con vô duyên vô cớ bụng đau như cắt.

On the first day of every month, and whenever there’s a full moon my stomach hurts like hell inexplicably

Advertisement

OpenSubtitles2018. v3

Vô duyên vái

They’re watching us again.

OpenSubtitles2018. v3

Chàng đích thị là một lính ngự lâm tồi nhất và một thực khách vô duyên nhất.

He was the worst Musketeer and the most unconvivial companion imaginable.

Literature

Tôi vô duyên quá.

That wasn’t fair.

OpenSubtitles2018. v3

Khó khăn lắm mới mời được đạo diễn, anh ta vô duyên vô cớ nói không làm nữa.

The director that we barely got suddenly said he can’t do it .

QED

□ “Vô duyên quá!

□ ‘How rude!

jw2019

Anh biết không, lằn ranh giữa lập dị và vô duyên mong manh lắm đấy.

The boundary between being eccentric and rude is subtler.

OpenSubtitles2018. v3

Rất có thể là kẻ vô duyên nhất ta từng gặp.

Possibly the least charming man I’ve ever met.

OpenSubtitles2018. v3

nếu thế cô ta sẽ thấy rằng tiếng nổ vô duyên kia chỉ vừa đủ lướt qua mặt tôi

so she could see that her really quite inoffensive pop had only barely grazed my face

ted2019

Daisy nhớ đến ông chủ nhà hàng, và ông ta không phải vô duyên vô cớ mà được gọi là Bob Bự.

Daisy remembered the owner of the diner, and he hadn’t been called Big Bob for nothing.

Literature

Và cũng như thế, tôi không thể tin được chúng ta đang ăn sushi ngay trước bể cá, điều và cá nhân tôi thấy khá là vô duyên.

And also, I can’t believe that we’re eating sushi in front of the fish tank, which, personally, I think is really inappropriate .

QED

Ngoài ra, Rojkés đã thường xuyên đưa ra những nhận xét được các phương tiện truyền thông xem như là vô duyên với người nghèo và nạn nhân tội phạm.

Also, Rojkés has frequently made remarks that have been viewed in the media as insensitive to the poor and to crime victims.

WikiMatrix

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments