weaving tiếng Anh là gì?

weaving tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng weaving trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ weaving tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm weaving tiếng Anh
weaving
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ weaving

Chủ đề
Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: weaving tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

weaving tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ weaving trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ weaving tiếng Anh nghĩa là gì.

weaving /’wi:viɳ/

* danh từ
– sự dệtweave /wi:v/

* danh từ
– kiểu, dệt

* ngoại động từ wove; woven
– dệt
=to weave thread into cloth+ dệt sợi thành vải
– đan, kết lại
=to weave baskets+ đan rổ
=to weave flowers+ kết hoa
– (nghĩa bóng) kết lại; thêu dệt, bày ra
=to weave facts into a story+ lấy sự việc kết lại thành một câu chuyện
=to weave a plot+ bày ra một âm mưu

* nội động từ
– dệt
– (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) đi len lỏi, đi quanh co
=the road weaves through the plain+ con đường đi quanh co qua cánh đồng
– lắc lư, đua đưa
– (quân sự), (hàng không) bay tránh
!to weave one’s way
– (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) đi lách, len lỏi qua

Thuật ngữ liên quan tới weaving

Tóm lại nội dung ý nghĩa của weaving trong tiếng Anh

weaving có nghĩa là: weaving /’wi:viɳ/* danh từ- sự dệtweave /wi:v/* danh từ- kiểu, dệt* ngoại động từ wove; woven- dệt=to weave thread into cloth+ dệt sợi thành vải- đan, kết lại=to weave baskets+ đan rổ=to weave flowers+ kết hoa- (nghĩa bóng) kết lại; thêu dệt, bày ra=to weave facts into a story+ lấy sự việc kết lại thành một câu chuyện=to weave a plot+ bày ra một âm mưu* nội động từ- dệt- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) đi len lỏi, đi quanh co=the road weaves through the plain+ con đường đi quanh co qua cánh đồng- lắc lư, đua đưa- (quân sự), (hàng không) bay tránh!to weave one’s way- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) đi lách, len lỏi qua

Đây là cách dùng weaving tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ weaving tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

weaving /’wi:viɳ/* danh từ- sự dệtweave /wi:v/* danh từ- kiểu tiếng Anh là gì?
dệt* ngoại động từ wove tiếng Anh là gì?
woven- dệt=to weave thread into cloth+ dệt sợi thành vải- đan tiếng Anh là gì?
kết lại=to weave baskets+ đan rổ=to weave flowers+ kết hoa- (nghĩa bóng) kết lại tiếng Anh là gì?
thêu dệt tiếng Anh là gì?
bày ra=to weave facts into a story+ lấy sự việc kết lại thành một câu chuyện=to weave a plot+ bày ra một âm mưu* nội động từ- dệt- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?
nghĩa Mỹ) tiếng Anh là gì?
(thông tục) đi len lỏi tiếng Anh là gì?
đi quanh co=the road weaves through the plain+ con đường đi quanh co qua cánh đồng- lắc lư tiếng Anh là gì?
đua đưa- (quân sự) tiếng Anh là gì?
(hàng không) bay tránh!to weave one’s way- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?
nghĩa Mỹ) tiếng Anh là gì?
(thông tục) đi lách tiếng Anh là gì?
len lỏi qua

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments