wit tiếng Anh là gì?

wit tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng wit trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ wit tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm wit tiếng Anh
wit
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ wit

Chủ đề
Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: wit tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

wit tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ wit trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ wit tiếng Anh nghĩa là gì.

wit /wit/

* danh từ
– trí, trí thông minh, trí sáng suốt, trí tuệ, trí khôn
=not to have the wit(s) to+ không đủ trí thông minh để
=at one’s wit’s end+ hết lý, hết phưng, hoàn toàn không biết nghĩ thế nào
=out of one’s wits+ điên, mất trí khôn; thần hồn nát thần tính, quá sợ
=to collect one’s wits+ bình tĩnh lại, trấn tĩnh lại
=to keep (have) one’s wits about one+ tinh mắt, sáng suốt; kịp thời
– (số nhiều) mưu kế
=to live by one’s wits+ dùng tài xoay để sống, xoay xở để sống từng bữa
– sự hóm hỉnh, sự dí dỏm
– người hóm hỉnh, người dí dỏm

* động từ
– (từ cổ,nghĩa cổ) biết
!to wit
– nghĩa là, tức là

Xem thêm: Neocortex là gì

Thuật ngữ liên quan tới wit

Xem thêm: Cuộc sống bí mật của các hóc môn trong cơ thể

Tóm lại nội dung ý nghĩa của wit trong tiếng Anh

wit có nghĩa là: wit /wit/* danh từ- trí, trí thông minh, trí sáng suốt, trí tuệ, trí khôn=not to have the wit(s) to+ không đủ trí thông minh để=at one’s wit’s end+ hết lý, hết phưng, hoàn toàn không biết nghĩ thế nào=out of one’s wits+ điên, mất trí khôn; thần hồn nát thần tính, quá sợ=to collect one’s wits+ bình tĩnh lại, trấn tĩnh lại=to keep (have) one’s wits about one+ tinh mắt, sáng suốt; kịp thời- (số nhiều) mưu kế=to live by one’s wits+ dùng tài xoay để sống, xoay xở để sống từng bữa- sự hóm hỉnh, sự dí dỏm- người hóm hỉnh, người dí dỏm* động từ- (từ cổ,nghĩa cổ) biết!to wit- nghĩa là, tức là

Đây là cách dùng wit tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ wit tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

wit /wit/* danh từ- trí tiếng Anh là gì?
trí thông minh tiếng Anh là gì?
trí sáng suốt tiếng Anh là gì?
trí tuệ tiếng Anh là gì?
trí khôn=not to have the wit(s) to+ không đủ trí thông minh để=at one’s wit’s end+ hết lý tiếng Anh là gì?
hết phưng tiếng Anh là gì?
hoàn toàn không biết nghĩ thế nào=out of one’s wits+ điên tiếng Anh là gì?
mất trí khôn tiếng Anh là gì?
thần hồn nát thần tính tiếng Anh là gì?
quá sợ=to collect one’s wits+ bình tĩnh lại tiếng Anh là gì?
trấn tĩnh lại=to keep (have) one’s wits about one+ tinh mắt tiếng Anh là gì?
sáng suốt tiếng Anh là gì?
kịp thời- (số nhiều) mưu kế=to live by one’s wits+ dùng tài xoay để sống tiếng Anh là gì?
xoay xở để sống từng bữa- sự hóm hỉnh tiếng Anh là gì?
sự dí dỏm- người hóm hỉnh tiếng Anh là gì?
người dí dỏm* động từ- (từ cổ tiếng Anh là gì?
nghĩa cổ) biết!to wit- nghĩa là tiếng Anh là gì?
tức là

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments