Lập dự toán từ đầu là gì? Ưu điểm và nhược điểm của lập dự toán từ đầu

Học thuật

Lập dự toán từ đầu là gì? 

Lập dự toán từ đầu (zero – based budgeting – ZBB) là kỹ thuật của ngành kế toán quản trị. Kỹ thuật này tìm cách thường xuyên xem xét lại và sửa đổi những giả định làm cơ sở cho việc xác định các khoản chi phí của một doanh nghiệp.

Việc lập dự trù từ đầu gắn với quy trình lập kế hoạch ngân sách hàng năm từ vạch xuất phát ( = 0 ) và cho từng phòng ban, đơn vị chức năng của doanh nghiệp. Phương pháp khởi đầu bằng cách giả định ngân sách của những phòng ban, đơn vị chức năng bằng 0. Trên cơ sở giả định đó, người ta thanh tra rà soát từng hoạt động giải trí của họ và những khoản tiêu tốn thiết yếu để thực thi nó, sau đó cộng vào ngân sách 0 bắt đầu của họ. Cách làm như vậy khác quy trình lập ngân sách truyền thống cuội nguồn, trong đó ngân sách của những phòng ban, đơn vị chức năng được tính bằng cách update ngân sách năm trước trải qua những chiêu thức tích hợp .

Mục đích của phương pháp lập dự toán từ đầu là xác định và loại bỏ các hoạt động không có hiệu quả hoặc lỗi thời trong doanh nghiệp.

Bạn đang đọc: Lập dự toán từ đầu là gì? Ưu điểm và nhược điểm của lập dự toán từ đầu

( Tài liệu tìm hiểu thêm : Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân )

Ưu điểm và nhược điểm của lập dự toán từ đầu

Ưu điểm

Độ đúng chuẩn : Loại lập ngân sách này giúp những công ty xem xét mọi bộ phận để bảo vệ rằng họ đang nhận được số tiền đúng chuẩn .
Hiệu quả : Nó giúp nhìn nhận nhu yếu trong thực tiễn bằng cách tập trung chuyên sâu vào những số lượng hiện tại thay vì ngân sách quá khứ .

Giảm chi tiêu lãng phí: Nó có thể loại bỏ chi tiêu thừa bằng cách xem xét lại các khoản chi phí không cần thiết.

Phối hợp và tiếp xúc : Nó được cho phép tiếp xúc tốt hơn trong những phòng ban bằng cách cho phép nhân viên cấp dưới tham gia trong việc ra quyết định hành động và ưu tiên ngân sách .

Nhược điểm

Quan liêu : Việc tạo ZBB trong một công ty hoàn toàn có thể tốn rất nhiều thời hạn, công sức của con người và nghiên cứu và phân tích mà hoàn toàn có thể phải yên cầu nhân viên cấp dưới phụ. Điều này hoàn toàn có thể gây ra quy trình phản tác dụng trong việc cắt giảm ngân sách .

Tham nhũng: Khi sử dụng ZBB, các nhà quản lý có thể cố gắng “nghiêng” số để tạo ra các khoản chi tiêu vào các hoạt động quan trọng, do đó tạo ra một “nhu cầu” cho họ. Điều này sẽ khiến các công ty tiếp tục lãng phí tiền bạc vào những thứ họ không cần.

Giải thích ” vô hình dung ” : Loại ngân sách này nhu yếu những phòng ban phải làm rõ cho ngân sách của họ, điều này hoàn toàn có thể gặp khó khăn vất vả ở nhiều Lever. Các bộ phận như quảng cáo và tiếp thị phải biện minh cho những ngân sách mà họ hoàn toàn có thể hoặc không hề sử dụng trong năm tới do sự dịch chuyển của thị trường. Điều này hoàn toàn có thể khiến họ giảm doanh thu trong tương lai do không hề làm rõ cho một số tiền thiết yếu nhất định .
Thời gian quản trị : ZBB có ngân sách về thời hạn và giảng dạy thêm cho người quản trị. Điều này có nghĩa là thêm thời hạn mỗi năm để triển khai ngân sách, kiểm soát và điều chỉnh và nhận được giảng dạy tương thích để hiểu cách thực thi ZBB .
Thời gian cung ứng chậm hơn : Do số lượng thời hạn và giảng dạy là thiết yếu để triển khai ZBB, nhân viên cấp dưới quản trị hoàn toàn có thể ít có năng lực sửa đổi ngân sách để ứng phó với thị trường biến hóa. Điều này có nghĩa là sẽ mất nhiều thời hạn hơn để một công ty chuyển tiền vào những phòng ban cần nhiều nhất vào thời gian đó. ZBB có năng lực hoàn toàn có thể để lại những khoảng trống trong một công ty chính do ngân sách hoàn toàn có thể không phản ứng với nhu yếu bất ngờ đột ngột của những phòng ban .

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments