ChứC SắC Là Gì

Tín ngưỡng, tôn giáo là quyền tự do của mọi người. Để bảo vệ và thực thi quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, Luật Tín ngưỡng tôn giáo được phát hành, pháp luật hoạt động giải trí tín ngưỡng, tôn giáo ; quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể tương quan .
Bạn đang xem : ChứC SắC Là Gì

1. Tín ngưỡng, tôn giáo là gì?

Theo khoản 1 Điều 2Luật Tín ngưỡng tôn giáo 2016, tín ngưỡng được định nghĩa như sau:

Advertisement

Bạn đang đọc: ChứC SắC Là Gì

Tín ngưỡnglà niềm tin của con người được biểu lộ trải qua những lễ nghi gắn liền với phong tục, tập quán truyền thống lịch sử để mang lại sự bình an về ý thức cho cá thể và hội đồng .
Khoản 5 Điều 2 Luật Tín ngưỡng tôn giáo năm nay pháp luật : Tôn giáolà niềm tin của con người sống sót với mạng lưới hệ thống ý niệm và hoạt động giải trí gồm có đối tượng người tiêu dùng tôn thờ, giáo lý, giáo luật, lễ nghi và tổ chức triển khai .

2. Nghiêm cấm phân biệt đối xử, kỳ thị vì tín ngưỡng, tôn giáo

Tín ngưỡng, tôn giáo là quyền của con người. Theo đó, Điều 5 Luật Tín ngưỡng tôn giáo năm nay lao lý những hành vi bị nghiêm cấm, đơn cử :
– Phân biệt đối xử, tẩy chay vì nguyên do tín ngưỡng, tôn giáo .
– Ép buộc, mua chuộc hoặc cản trở người khác theo hoặc không theo tín ngưỡng, tôn giáo .
– Xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo .
– Hoạt động tín ngưỡng, hoạt động giải trí tôn giáo :
+ Xâm phạm quốc phòng, bảo mật an ninh, chủ quyền lãnh thổ vương quốc, trật tự, bảo đảm an toàn xã hội, môi trường tự nhiên ;
+ Xâm hại đạo đức xã hội ; xâm phạm thân thể, sức khỏe thể chất, tính mạng con người, gia tài ; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác ;
+ Cản trở việc triển khai quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm công dân ;
+ Chia rẽ dân tộc bản địa ; chia rẽ tôn giáo ; chia rẽ người theo tín ngưỡng, tôn giáo với người không theo tín ngưỡng, tôn giáo, giữa những người theo những tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau .
– Lợi dụng hoạt động giải trí tín ngưỡng, hoạt động giải trí tôn giáo để trục lợi .

3. Mọi người đều có quyền theo hoặc không theo một tôn giáo nào

Advertisement

Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người được bộc lộ như sau :
– Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào .
– Mỗi người có quyền bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo ; thực hành thực tế lễ nghi tín ngưỡng, tôn giáo ; tham gia tiệc tùng ; học tập và thực hành thực tế giáo lý, giáo luật tôn giáo .
– Mỗi người có quyền vào tu tại cơ sở tôn giáo, học tại cơ sở huấn luyện và đào tạo tôn giáo, lớp tu dưỡng của tổ chức triển khai tôn giáo. Người chưa thành niên khi vào tu tại cơ sở tôn giáo, học tại cơ sở huấn luyện và đào tạo tôn giáo phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý chấp thuận .
– Chức sắc, chức việc, nhà tu hành có quyền triển khai lễ nghi tôn giáo, giảng đạo, truyền đạo tại cơ sở tôn giáo hoặc khu vực hợp pháp khác .
Xem thêm : Đồng Nghĩa Của Prefer Là Gì, Cấu Trúc Prefer Trong Tiếng Anh

4. Điều kiện công nhận tổ chức tôn giáo

Theo Điều 21 Luật Tín ngưỡng tôn giáo năm nay, tổ chức triển khai đã được cấp ghi nhận ĐK hoạt động giải trí tôn giáo được công nhận là tổ chức triển khai tôn giáo khi cung ứng đủ những điều kiện kèm theo sau đây :
– Hoạt động không thay đổi, liên tục từ đủ 05 năm trở lên kể từ ngày được cấp ghi nhận ĐK hoạt động giải trí tôn giáo ;
– Có hiến chương theo lao lý ;

Advertisement

-Người đại diện, người lãnh đạo tổ chức là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không trong thời gian bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; không có án tích hoặc không phải là người đang bị buộc tội theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự;

– Có cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai theo hiến chương ;
– Có gia tài độc lập với cá thể, tổ chức triển khai khác và tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bằng gia tài của mình ;
– Nhân danh tổ chức triển khai tham gia quan hệ pháp lý một cách độc lập .

5. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người nước ngoài

Theo Điều 8 Luật Tín ngưỡng tôn giáo năm nay, người quốc tế cư trú hợp pháp tại Nước Ta được Nhà nước Nước Ta tôn trọng và bảo lãnh quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Người quốc tế cư trú hợp pháp tại Nước Ta có quyền :
– Sinh hoạt tôn giáo, tham gia hoạt động giải trí tín ngưỡng, hoạt động giải trí tôn giáo ;
– Sử dụng khu vực hợp pháp để hoạt động và sinh hoạt tôn giáo tập trung chuyên sâu ;
– Mời chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người Nước Ta thực thi lễ nghi tôn giáo, giảng đạo ; mời chức sắc, nhà tu hành là người quốc tế giảng đạo ;
– Vào tu tại cơ sở tôn giáo, học tại cơ sở huấn luyện và đào tạo tôn giáo, lớp tu dưỡng về tôn giáo của tổ chức triển khai tôn giáo ở Nước Ta ;
– Mang theo xuất bản phẩm tôn giáo, vật dụng tôn giáo để Giao hàng nhu yếu hoạt động và sinh hoạt tôn giáo theo pháp luật của pháp lý Nước Ta .

Chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam được giảng đạo tại cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm hợp pháp khác ở Việt Nam.6. Cơ sở tín ngưỡng phải thông báo về khoản thu từ tổ chức lễ hội tín ngưỡng

Advertisement

Theo Điều 15 Luật Tín ngưỡng tôn giáo năm nay, người đại diện thay mặt hoặc ban quản trị cơ sở tín ngưỡng có nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị và sử dụng đúng mục tiêu, công khai minh bạch, minh bạch khoản thu từ việc tổ chức triển khai liên hoan .
– Chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày kết thúc liên hoan, người đại diện thay mặt hoặc ban quản trị cơ sở tín ngưỡng có nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin bằng văn bản về khoản thu, mục tiêu sử dụng khoản thu đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đơn cử :
– Lễ hội tín ngưỡng có quy mô tổ chức triển khai trong một xã người đại diện thay mặt phải thông tin về khoản thu, mục tiêu sử dụng đến Ủy Ban Nhân Dân cấp xã .
– Lễ hội tín ngưỡng có quy mô tổ chức triển khai trong nhiều xã thuộc một huyện, người đại diện thay mặt hoặc ban quản trị phải thông tin về khoản thu, mục tiêu sử dụng đến Ủy Ban Nhân Dân cấp huyện .
– Lễ hội tín ngưỡng có quy mô tổ chức triển khai trong nhiều huyện thuộc một tỉnh, người đại diện thay mặt hoặc ban quản trị phải thông tin về khoản thu, mục tiêu sử dụng đến Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh .

7. Người đi tù được sử dụng kinh sách

Đây là một trong những lao lý về việc hưởng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của con người. Theo đó, khoản 5 Điều 6 Luật Tín ngưỡng tôn giáo năm nay lao lý :
– Người bị tạm giữ, người bị tạm giam theo lao lý của pháp lý về thi hành tạm giữ, tạm giam ; người đang chấp hành hình phạt tù ; người đang chấp hành giải pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc có quyền sử dụng kinh sách, bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo .
– Việc sử dụng kinh sách, bày tỏ niềm tin tín ngưỡng tôn giáo của người bị quản trị, giam giữ bị hạn chế hơn, đơn cử : Được sử dụng kinh sách xuất bản dưới hình thức sách in, phát hành hợp pháp để Giao hàng nhu yếu hoạt động và sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của cá thể và được biểu lộ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo bằng lời nói hoặc hành vi của cá thể theo lao lý của pháp lý của cơ sở quản trị, giam giữ ( Điều 4N ghị định 162 / 2017 / NĐ-CP ) .

8. Vi phạm về tín ngưỡng tôn giáo có thể bị phạt tới 7 năm tù

Khoản 1 Điều 64 Luật Tín ngưỡng tôn giáo lao lý : Tổ chức, cá thể có hành vi vi phạm pháp lý về tín ngưỡng, tôn giáo hoặc tận dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp lý thì tùy theo đặc thù, mức độ vi phạm mà bị giải quyết và xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo pháp luật của pháp lý. Cụ thể :
– Người nào tận dụng những quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo xâm phạm quyền lợi của Nhà nước, quyền, quyền lợi hợp pháp của tổ chức triển khai, cá thể gây tác động ảnh hưởng xấu đến bảo mật an ninh, trật tự, bảo đảm an toàn xã hội, hoàn toàn có thể bị phạt đến 07 năm tù ( Tội tận dụng những quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền lợi của Nhà nước, quyền, quyền lợi hợp pháp của tổ chức triển khai, cá thể theo lao lý tạiĐiều 331 Bộ luật Hình sự2015, sửa đổi, bổ trợ 2017 )

– Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác ngăn cản hoặc ép buộc người khác thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào có thể bị phạt đến 03 năm tù (Tội xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người khác theo quy định tại Điều 164 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017).

Advertisement

Xem thêm : “ ” Liêu Trai ” ” Có Nghĩa Là Gì ? Hĩa Là Gì ? Liêu Trai Chí Dị
Ngoài ra, so với cán bộ, công chức vi phạm pháp lý về tín ngưỡng, tôn giáo khi thi hành công vụ tùy vào đặc thù, mức độ vi phạm bị giải quyết và xử lý kỷ luật với những hình thức khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, không bổ nhiệm, buộc thôi việc .
Chuyên mục : Cuộc Sống

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments