Thủ thuật Excel

HƯỚNG DẪN LÊN TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN P1 ►►►Đăng ký theo dõi kênh Youtube – Cập nhật File & VIDEO bài giảng mới nhất: Hướng dẫn chi tiết cách tổng hợp bảng tính tiền lương 12 tháng lên... November 17, 2020
HƯỚNG DẪN CÁCH LÊN TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN PHẦN 2 ►►►Đăng ký theo dõi kênh Youtube – Cập nhật File & VIDEO bài giảng mới nhất: Sau khi đã có bảng tính tiền lương tổng cộng 1 năm. mình sẽ... November 17, 2020
HƯỚNG DẪN LẬP BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN ►►►Đăng ký theo dõi kênh Youtube – Cập nhật File & VIDEO bài giảng mới nhất: Hướng dẫn cách trình bày văn bản chính quy trong Microsoft word 2010. Các... November 17, 2020
HƯỚNG DẪN LẬP BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH + LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH Sau khi đã hoàn bảng cân đối số phát sinh và sổ nhật ký chung các bạn sẽ lấy số liệu để lên báo cáo kết quả hoạt động kinh... November 17, 2020
Học Kế toán Misa – Bài1: Hướng dẫn cách cài đặt và tạo cơ sở dữ liệu mới trên phần mềm Misa Trên đây là video hướng dẫn cách cài đặt và tạo cơ sở dữ liệu mới trên phần mềm Misa. Trong quá trình làm nếu có vấn đề vướng mắc... November 17, 2020
HƯỚNG DẪN TRA CỨU NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY Hướng dẫn tra cứu ngành nghê kinh doanh tại cổng thông tin điện tử: Các bạn có bất kỳ thắc mắc gì có thể comment bên dưới hoặc tham gia... November 17, 2020
Học Kế toán Misa – Bài 2a: Hướng dẫn nhập số dư tài khoản và số dư công nợ lên phần mềm Misa Hướng dẫn nhập số dư tài khoản, số dư công nợ khách hàng, số dư công nợ nhà cung cấp và số dư công nợ nhân viên. Trong quá trình... November 17, 2020
Học Kế toán Misa – Bài 2b: Hướng dẫn nhập số dư tồn kho vật tư, công cụ, tài sản lên phần mềm Misa Hướng dẫn nhập số dư tồn kho vật tư hàng hóa, số dư công cụ dụng cụ và số dư tài sản lên phần mềm Misa Trong quá trình làm... November 17, 2020
Học kế toán Misa – Bài 3: Hướng dẫn nhập khẩu số dư ban đầu lên phần mềm Misa và cách kiểm tra Tại video này hướng dẫn nhập khẩu số dư ban đầu lên phần mềm misa và cách kiểm tra Trong quá trình làm nếu có vấn đề vướng mắc bạn... November 17, 2020
HƯỚNG DẪN TRA CỨU HÓA ĐƠN – TRA CỨU THÔNG TIN THÔNG BÁO PHÁT HÀNH video này hướng dẫn các bạn tra cứu hóa đơn. các bạn có thể vào trang web : để tra cứu hóa đơn Các bạn có bất kỳ thắc mắc... November 17, 2020
More posts