Thủ thuật Word văn phòng

Học Word hiệu quả: Ứng dụng trong Excel Học Word hiệu quả: Ứng dụng trong Excel Xem thêm video Thủ thuật Word văn phòng cho người mới hay: https://mindovermetal.org/thu-thuat-word-van-phong/ November 16, 2020
Word 2013: Thiết lập cơ bản – Font, Page, Paragraph setup Word 2013: Cách thiết lập cơ bản word, chỉnh font, chỉnh page, chỉnh paraghraph, chỉnh kích thước, màu chữ. Xem thêm video Thủ thuật Word văn phòng cho người mới... November 16, 2020
Word 2013: Bullet, Numbering and Multilevel list Học Word hiệu quả: Hướng dẫn sử dụng nhanh tính năng Bullet, Numbering và Multilevl list trong soạn thảo văn bản. Xem thêm video Thủ thuật Word văn phòng cho... November 16, 2020
Word 2013: Đánh số tự động Multilevel List (chi tiết) Học Word hiệu quả: Đánh số tự động trên Word 2013, Word 2013: Đánh số tự động multilevel List (chi tiết) hướng dẫn bạn cách tạo mục lục tự động... November 16, 2020
Word 2013: Đánh số trang – Page Number Học Word hiệu quả: Hướng dẫn đánh số trang từ một đoạn bất kỳ của văn bản. Xem thêm video Thủ thuật Word văn phòng cho người mới hay: https://mindovermetal.org/thu-thuat-word-van-phong/ November 16, 2020
Word 2013: Mục lục tự động – Table of contents (P1) Học Word hiệu quả: Hướng dẫn cách tạo Mục lục tự động đơn giản (phần 1) Xem thêm video Thủ thuật Word văn phòng cho người mới hay: https://mindovermetal.org/thu-thuat-word-van-phong/ November 16, 2020
Nguyên tắc cơ bản tạo Slide thuyết trình Nguyên tắc cơ bản tạo Slide thuyết trình đẹp, độc đáo và thu hút người xem. Để tạo slide đẹp bạn cần chú ý về bố cục, font chữ, hình... November 16, 2020
Excel ứng dụng: Tách số điện thoại, email từ facebook Excel ứng dụng: Tách số điện thoại, email từ facebook. Sử dụng Excel để lọc lấy số điện thoại, email trong facebook Xem thêm video Thủ thuật Word văn phòng... November 16, 2020
Excel ứng dụng: Kết hợp hàm VLOOKUP, IF và AND – Tìm kiếm nhiều điều kiện Excel ứng dụng: Kết hợp hàm VLOOKUP, IF và AND – Tìm kiếm nhiều điều kiện Dạng nâng cao của VLOOKUP Xem thêm video Thủ thuật Word văn phòng cho... November 16, 2020
Excel vui: Vẽ cây thông NOel Excel vui: Vẽ cây thông NOel Xem thêm video Thủ thuật Word văn phòng cho người mới hay: https://mindovermetal.org/thu-thuat-word-van-phong/ November 16, 2020
More posts