DA0820 – Data Analysis coures- Level A – Session 2Phân tích dữ liệu – khóa DA0820 – trình độ A
Bạn có thể Đăng ký tìm hiểu thông tin khóa học tại đây:

Nội dung chương trình Phân tích dữ liệu:

Xem thêm video học và các thủ thuật excel: https://mindovermetal.org/thu-thuat-excel/

One Comement “DA0820 – Data Analysis coures- Level A – Session 2”

  1. thầy cho em xin thông tin khóa học với ạ

Để lại ý kiến của bạn:

Your email address will not be published. Required fields are marked *