Eurobond là gì

Trái phiếu là một chứng nhận nghĩa vụ nợ của người phát hành phải trả cho người sở hữu trái phiếu đối với một khoản tiền cụ thể (mệnh giá của trái phiếu), trong một thời gian xác định và với một lợi tức quy định. Người phát hành có thể là doanh nghiệp (trái phiếu trong trường hợp này được gọi là trái phiếu doanh nghiệp”), một tổ chức chính quyền như Kho bạc nhà nước (trong trường hợp này gọi là trái phiếu kho bạc), chính quyền (trong trường hợp này gọi là công trái hoặc trái phiếu chính phủ). Người mua trái phiếu, hay trái chủ, có thể là cá nhân hoặc doanh nghiệp hoặc chính phủ. Tên của trái chủ có thể được ghi trên trái phiếu (trường hợp này gọi là trái phiếu ghi danh) hoặc không được ghi (trái phiếu vô danh). Trái chủ là người cho nhà phát hành vay và họ không chịu bất cứ trách nhiệm nào về kết quả sử dụng vốn vay của người vay. Nhà phát hành có nghĩa vụ phải thanh toán theo các cam kết nợ được xác định trong hợp đồng vay.

Bạn đang xem: Eurobond là gì

Đặc điểm cơ bản

Sau đây là những đặc thù cơ bản của trái phiếu : Chủ thể phát hành trái phiếu không chỉ có Công ty, mà còn có nhà nước Trung ương và nhà nước địa phương. Người mua trái phiếu chỉ là người cho chủ thể phát hành vay tiền và là chủ nợ của chủ thể phát hành trái phiếu. Khác với người mua CP là người Chủ sở hữu Công ty. Thu nhập của trái phiếu là tiền lãi, là khoản thu cố định và thắt chặt không phụ thuộc vào vào hiệu quả sản xuất kinh doanh thương mại của công ty. Trái phiếu là sàn chứng khoán nợ, vì thế khi Công ty bị giải thể hoặc phá sản thì trước hết Công ty phải có nghĩa vụ và trách nhiệm thanh toán giao dịch cho những Chủ trái phiếu trước, sau đó mới chia cho những Cổ đông. Với những đặc thù trên, trái phiếu có tính không thay đổi và tiềm ẩn ít rủi ro đáng tiếc hơn CP. Vì vậy, trái phiếu là loại sàn chứng khoán được những nhà đầu tư ưu thích .

Đặc trưng

Mệnh giá trái phiếu hay còn gọi là giá trị danh nghĩa của trái phiếu là giá trị ghi trên trái phiếu. Giá trị này được coi là số vốn gốc. Mệnh giá trái phiếu là căn cứ để xác định số lợi tức tiền vay mà người phát hành phải trả. Mệnh giá cũng thể hiện số tiền người phát hành phải hoàn trả khi trái phiếu đến hạn.Lãi suất danh nghĩa: Lãi suất trái phiếu thường được ghi trên trái phiếu hoặc người phát hành công bố được gọi là lãi suất danh nghĩa. Lãi suất này được xác định theo tỷ lệ phần trăm so với mệnh giá trái phiếu và cũng là căn cứ để xác định lợi tức trái phiếu.Thời hạn của trái phiếu là khoảng thời gian từ ngày phát hành đến ngày người phát hành hoàn trả vốn lần cuối. Trái phiếu có thời hạn khác nhau, trái phiếu trung hạn có thời gian từ 1 năm đến 5 năm. Trái phiếu dài hạn, có thời gian từ 5 năm trở lên.Kỳ trả lãi là khoảng thời gian người phát hành trả lãi cho người nắm giữ trái phiếu. Lãi suất trái phiếu được xác định theo năm, nhưng việc thanh toán lãi suất trái phiếu thường được mỗi năm hai hoặc một lần.Giá phát hành là giá bán ra của trái phiếu vào thời điểm phát hành. Thông thường giá phát hành được xác định theo tỷ lệ phần trăm (%) của mệnh giá. Tùy theo tình hình của thị trường và của người phát hành để xác định giá phát hành một cách thích hợp. Có thể phân biệt 3 trường hợp: giá phát hành bằng mệnh giá (ngang giá), giá phát hành dưới mệnh giá (giá chiết khấu)và giá phát hành trên mệnh giá (giá gia tăng).Dù trái phiếu được bán với giá nào (ngang giá, giá chiết khấu hay giá gia tăng), thì lợi tức luôn được xác định theo mệnh giá của trái phiếu và khi đáo hạn, người có trái phiếu sẽ được thanh toán theo mệnh giá của trái phiếu.

Bạn đang đọc: Eurobond là gì

Phân loại Trái phiếu

Phân loại theo người phát hành

Trái phiếu của nhà nước : Đáp ứng nhu yếu tiêu tốn của nhà nước, cơ quan chính phủ phát hành trái phiếu để kêu gọi tiền rảnh rỗi trong dân và những tổ chức triển khai kinh tế tài chính, xã hội. nhà nước luôn được coi là Nhà phát hành có uy tín nhất trên thị trường ; Vì vậy, Trái phiếu nhà nước được coi là loại sàn chứng khoán có ít rủi ro đáng tiếc nhất. Trái phiếu của doanh nghiệp là những trái phiếu do doanh nghiệp nhà nước, công ty CP và công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn phát hành để tăng vốn hoạt động giải trí. Trái phiếu doanh nghiệp có nhiều loại và rất phong phú. Trái phiếu của ngân hàng nhà nước và những tổ chức triển khai kinh tế tài chính : những tổ chức triển khai này hoàn toàn có thể phát hành trái phiếu để tăng thêm vốn hoạt động giải trí .

Phân loại lợi tức trái phiếu

Trái phiếu có lãi suất vay cố định và thắt chặt là loại trái phiếu mà cống phẩm được xác lập theo một tỷ suất Xác Suất ( % ) cố định tính theo mệnh giá. Trái phiếu có lãi suất vay biến hóa ( lãi suất vay thả nổi ) là loại trái phiếu mà cống phẩm được trả trong những kỳ có sự khác nhau và được tính theo một lãi suất vay có sự đổi khác theo một lãi suất vay tham chiếu. Trái phiếu có lãi suất vay bằng không là loại trái phiếu mà người mua không nhận được lãi, nhưng được mua với giá thấp hơn mệnh giá ( mua chiết khấu ) và được hoàn trả bằng mệnh giá khi trái phiếu đó đáo hạn .

Phân loại theo mức độ đảm bảo thanh toán của người phát hành

Trái phiếu bảo vệ là loại trái phiếu mà người phát hành dùng một gia tài có giá trị làm vật bảo vệ cho việc phát hành. Khi nhà phát hành mất năng lực giao dịch thanh toán, thì trái chủ có quyền thu và bán gia tài đó để tịch thu lại số tiền người phát hành còn nợ. Trái phiếu bảo vệ thường gồm có một số ít loại đa phần sau : Trái phiếu có gia tài cầm đồ là loại trái phiếu bảo vệ bằng việc người phát hành cầm đồ một bất động sản để bảo vệ giao dịch thanh toán cho trái chủ. Thường giá trị gia tài cầm đồ lớn hơn tổng mệnh giá của những trái phiếu phát hành để bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ cho trái chủ. Trái phiếu bảo vệ bằng chứng khoán ký quỹ là loại trái phiếu được bảo vệ bằng việc người phát hành thường là đem ký quỹ số sàn chứng khoán dễ chuyển nhượng ủy quyền mà mình chiếm hữu để làm gia tài bảo vệ. Trái phiếu không bảo vệ là loại trái phiếu phát hành không có gia tài làm vật bảo vệ mà chỉ bảo vệ bằng uy tín của người phát hành .

Phân loại dựa vào hình thức trái phiếu

Trái phiếu vô danh là loại trái phiếu không ghi tên của người mua và trong sổ sách của người phát hành. Trái chủ là người được hưởng quyền lợi và nghĩa vụ. Trái phiếu ghi danh là loại trái phiếu có ghi tên của người mua và trong sổ sách của người phát hành .

Phân loại dựa vào tính chất trái phiếu

Trái phiếu hoàn toàn có thể quy đổi là loại trái phiếu của công ty CP mà trái chủ được quyền chuyển sang CP của công ty đó. Việc này được lao lý đơn cử về thời hạn và tỷ suất khi mua trái phiếu. Trái phiếu có quyền mua CP là loại trái phiếu có kèm theo phiếu được cho phép trái chủ được quyền mua một số lượng nhất định CP của công ty. Trái phiếu hoàn toàn có thể mua lại là loại trái phiếu cho phép nhà phát hành được quyền mua lại một phần hay hàng loạt trước khi trái phiếu đến hạn giao dịch thanh toán .Trái phiếu chính phủTrái phiếu cơ quan chính phủTrái phiếu cơ quan chính phủ, công trái hay công khố phiếu là trái phiếu được phát hành bởi chính phủ nước nhà một vương quốc. Trái phiếu cơ quan chính phủ hoàn toàn có thể được phát hành bằng đồng tiền nước đó hoặc ngoại tệ ( trường hợp sau tiếng Anh gọi là sovereign bond ) .

Rủi ro

Trái phiếu chính phủ nước nhà thường được coi là không có rủi ro đáng tiếc bởi cơ quan chính phủ hoàn toàn có thể tăng thuế hoặc in thêm tiền mặt để chi trả trái phiếu đáo hạn. Một số ví dụ rất hiếm thấy khi chính phủ nước nhà không hề thanh toán giao dịch được nợ đó là cuộc khủng hoảng cục bộ đồng rúp năm 1998 của chính phủ nước nhà Nga. Ở Hoa Kỳ, trái phiếu chính phủ nước nhà mệnh giá bằng đôla là hình thức góp vốn đầu tư tiền an toàn nhất. An toàn hay không có rủi ro đáng tiếc là theo nghĩa rủi ro đáng tiếc hoàn toàn có thể không được giao dịch thanh toán. Các rủi ro đáng tiếc khác vẫn sống sót như tỷ giá – là khi đồng nội tệ mất giá so với những ngoại tệ ; rủi ro đáng tiếc thứ hai là lạm phát kinh tế – tiền gốc nhận lại khi đáo hạn giảm giá trị vì lạm phát kinh tế vượt quá dự kiến. Nhiều cơ quan chính phủ phát hành công trái kiểm soát và điều chỉnh theo lạm phát kinh tế để bảo vệ những nhà đầu tư trước rủi ro đáng tiếc lạm phát kinh tế. Có rất nhiều tổ chức triển khai phân phối chỉ số rủi ro đáng tiếc kinh tế tài chính và xếp hạng năng lượng kinh tế tài chính, trong đó chỉ số của Moody’s, Standard và Poor’s và Fitch Ratings được tin tưởng hơn cả. Một ví dụ về công trái có rủi ro đáng tiếc ở mức độ nhất định là công trái của những cơ quan chính phủ chưa đủ năng lượng hiệu suất cao cao để thực thi chủ trương kinh tế tài chính. Bulgaria có nền kinh tế tài chính nhờ vào vào kinh tế tài chính quốc tế và những tổ chức triển khai kinh tế tài chính quốc tế nhiều hơn là Hoa Kỳ cho nên vì thế, công trái dài hạn của nước này bị xếp hạng BBB + bởi tổ chức triển khai Standard và Poor’s năm 2006. Chỉ sau năm 2004, một số ít trái phiếu và đặc biệt quan trọng là trái phiếu thời gian ngắn chính phủ nước nhà của nước này mới được xếp hạng rủi ro đáng tiếc A .Kho bạcKho bạcKho bạc hay Ngân khố ( từ Hán Việt ), là một cơ quan cơ quan chính phủ tương quan đến kinh tế tài chính và thuế hay là một nơi lưu giữ tiền tệ và sắt kẽm kim loại quý ( vàng, kim cương, vv ). Thuật ngữ này lần tiên phong được sử dụng trong thời cổ đại để miêu tả những tòa nhà vàng được dựng lên quà Tặng Ngay nhà cho những vị thần, ví dụ điển hình như Kho bạc Siphnian trong Delphi hoặc những tòa nhà tựa như được dựng lên tại Olympia, Hy Lạp. Ngày nay Kho bạc hay Ngân khố thường được hiểu là Kho bạc Nhà nước hay Ngân khố Quốc gia vì kho bạc của tư nhân thường được gọi là Nhà băng hay Ngân hàng. Người đứng đầu của một kho bạc thường được biết đến như là Giám đốc hoàn toàn có thể là một bộ trưởng liên nghành hay thống đốc. Chức vụ này hoàn toàn có thể không nhất thiết phải có được quyền trấn áp sau cuối trong những hoạt động giải trí của kho bạc, đặc biệt quan trọng là nếu họ không phải là một đại diện thay mặt được dân bầu. Tại nhiều vương quốc, Thống đốc Ngân khố cũng là Bộ trưởng Bộ Ngân khố ( tương tự với Bộ Tài chính ), như thể Bộ Ngân khố Hoa Kỳ .

Giới thiệu

Kho bạc nhà nước hay Ngân khố Quốc gia là tổ chức triển khai chuyên ngành thường trực Bộ kinh tế tài chính, có trách nhiệm giúp Bộ kinh tế tài chính, cơ quan hành chính ( như Ủy ban Nhân dân ) những cấp thực thi công dụng quản trị nhà nước về quỹ ngân sách nhà nước ; quỹ dự trữ kinh tế tài chính nhà nước : tiền, gia tài tạm thu, tạm giữ ; kêu gọi vốn cho ngân sách nhà nước và cho góp vốn đầu tư tăng trưởng. Tập trung và phản ánh những khoản thu ngân sách nhà nước, thực thi điều tiết thu ngân sách nhà nước cho những cấp ngân sách theo lao lý của cấp có thẩm quyền. Thực hiện trấn áp chi ngân sách nhà nước theo từng đối tượng người tiêu dùng thụ hưởng theo dự trù ngân sách nhà nước được duyệt. Kiểm soát và triển khai việc xuất, nhập những quỹ dự trữ kinh tế tài chính nhà nước, tiền, gia tài tạm thu, tạm giữ và những khoản tịch thu đưa vào gia tài nhà nước theo quyết định hành động của cấp có thẩm quyền. Mở thông tin tài khoản, khiểm soát thông tin tài khoản tiền gửi và triển khai thành toán, thanh toán giao dịch bằng tiền mặt, giao dịch chuyển tiền với những cơ quan, đơn vị chức năng, những nhân có quan hệ thanh toán giao dịch với Kho bạc Nhà nước. Tổ chức kêu gọi vốn cho ngân sách nhà nước và cho góp vốn đầu tư tăng trưởng trải qua những hình thức phát hành trái phiếu nhà nước, Công trái kiến thiết xây dựng tổ quốc … theo pháp luật của nhà nước. Tổ chức kế toán, thống kê và báo cáo giải trình quyết toán quỹ ngân sách nhà nước, quỹ dự trữ kinh tế tài chính nhà nước, tiền và gia tài tạm thu, tạm giữ. Mở thông tin tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước hoặc Ngân hàng thương mại quốc doanh để thanh toán giao dịch giao dịch thanh toán giữa Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng. Tổ chức thanh toán giao dịch, điều hoà vốn và tiền mặt trong mạng lưới hệ thống Kho bạc Nhà nước, bảo vệ tập trung chuyên sâu nhanh, vừa đủ những khoản thu, phân phối rất đầy đủ, kịp thời nhu yếu giao dịch thanh toán, chi trả của ngân sách nhà nước. Lưu trữ, dữ gìn và bảo vệ gia tài, tiềm và những chứng từ có giá của Nhà nước, của những cơ quan, đơn vị chức năng, những nhân gửi tại Kho bạc Nhà nước. Khi phát hiện đơn vị chức năng, tổ chức triển khai thụ hưởng ngân sách nhà nước vi phạm chính sách quản lý tài chính nhà nước, Kho bạc Nhà nước được trong thời điểm tạm thời đình chỉ việc chi trả, thanh toán giao dịch và báo cáo giải trình với cấp có thẩm quyền để giải quyết và xử lý. Tổ chức công tác làm việc thanh tra, kiểm tra trong mạng lưới hệ thống Kho bạc Nhà nước. Tổ chức quản trị mạng lưới hệ thống thông tin, tin học trong toàn mạng lưới hệ thống Kho bạc Nhà nước. Quản lý công chức, viên chức, vốn và gia tài thuộc mạng lưới hệ thống Kho bạc Nhà nước .

Lịch sử ra đời Kho bạc Nhà nước

Kho bạc Nhà nước ( State Treasury ) đã có từ lâu. Thuật ngữ ” Treasury ” theo nguồn gốc La tinh có nghĩa là ” vật quý ” hay ” kho tàng “. Cùng với sự tăng trưởng của xã hội loài người, những vật quý tìm được ngày một nhiều hơn, từ từ được tập trung chuyên sâu vào tay những người có thế lực, hình thành những kho cất giữ châu báu ở dạng phân tán. Khi những bộ tộc Open, kho tàng chính là nơi cất giữ tập trung chuyên sâu những gia tài quý của hội đồng bộ tộc. Cùng với sự sinh ra của Nhà nước cổ đại, cỗ máy quản lý tài sản của Nhà nước cũng được hình thành, theo đó, Open những tổ chức triển khai chuyên quản trị những loại gia tài quý của Nhà nước và những khoản thu nhập công ( tô, thuế ). Tổ chức này từ từ hoàn thành xong công dụng, trách nhiệm và tổ chức triển khai cỗ máy để trở thành Ngân khố vương quốc hay Kho bạc Nhà nước sau này. Dưới chế độ quân chủ, những vua chúa thường chọn những người ruột thịt, thân tín cho làm quan coi giữ những kho châu báu, tài lộc, vũ khí để củng cố sức mạnh của Nhà nước và quân đội. Trong quốc tế tư bản, cùng với sự tăng trưởng về kinh tế tài chính – kinh tế tài chính, cỗ máy Kho bạc Nhà nước trở thành một loại văn phòng đặc biệt quan trọng, với công dụng hầu hết là quản trị những khoản thu chi của ngân sách Nhà nước ; những loại gia tài quý và hiếm ; những nguồn dự trữ kinh tế tài chính – tiền tệ của Nhà nước. Ngày nay, mặc dầu còn có nhiều độc lạ về lịch sử vẻ vang và kinh tế tài chính, tuy nhiên hầu hết những nước đều có cơ quan Kho bạc Nhà nước. ở những nước tăng trưởng, cỗ máy Kho bạc Nhà nước được xây dựng khá sớm và hoàn hảo như Vương quốc Anh và Hoa Kỳ – năm 1789 – 1790 ; Pháp – 1800 ; Canada – 1867 …

Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy kho bạc nói chung

Có những quy mô Kho bạc Nhà nước tiêu biểu vượt trội sau đây : Kho bạc Nhà nước được tổ chức triển khai như một Bộ thường trực nhà nước. Mô hình này thông dụng ở Mỹ, Anh, Canada, Úc … Ngoài trách nhiệm chính là lập cân đối thu chi tiền tệ, phát hành tiền, quản trị nợ vương quốc và những loại gia tài quý và hiếm, Kho bạc một số ít nước còn làm trách nhiệm quản trị biên chế công chức Nhà nước, tổ chức triển khai bảo vệ Tổng thống … Kho bạc Nhà nước thường trực Bộ Tài chính ( hoặc Bộ Kinh tế-Tài chính ) gồm hầu hết những nước ở Tây Âu và Trung Âu, nổi bật là Pháp, Đức, Ý … và những nước ở Ðông Nam á như Indonesia, Malaysia, xứ sở của những nụ cười thân thiện, Nước Ta … Kho bạc Nhà nước còn có tên gọi khác như Vụ quản lý tài chính công, Vụ Kế toán công, trong đó có những nhiệm vụ quản trị quỹ ngân sách Nhà nước, kế toán và quyết toán ngân sách Nhà nước, quản trị nợ công … Kho bạc Nhà nước thường trực Ngân hàng Trung ương như ở Nga, Trung Quốc, những nước Ðông Âu và Châu Phi. Trong cỗ máy của Ngân hàng TW có một đơn vị chức năng làm trách nhiệm quản trị Quỹ ngân sách Nhà nước, đặc trách theo dõi và giúp Bộ Tài chính quản trị những khoản thu chi ngân sách Nhà nước, phối hợp với Vụ Ngân sách chi tiêu Nhà nước của Bộ Tài chính làm trách nhiệm kế toán và quyết toán ngân sách Nhà nước. Kho bạc Nhà nước thường trực một Bộ của nhà nước. Ðây là một quy mô khá đặc biệt quan trọng, sống sót ở một số ít nước thuộc khu vực Trung Cận Ðông và Tây Á .. ở Thổ Nhĩ Kỳ, ngoài một số ít Bộ được gọi là ” siêu bộ ” như Tài chính, Ngoại giao, Quốc phòng, những cơ quan còn lại được phân thành những nhóm để hình thành những Bộ 1, Bộ 2, Bộ 3 của nhà nước. Theo quy mô này, Bộ 1 của nhà nước gồm có những cơ quan Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Thương mại, Kế hoạch – Thống kê. Như vậy, hoàn toàn có thể thấy rằng Kho bạc Nhà nước ở những nước sinh ra khá sớm, hầu hết được chia tách và tăng trưởng từ cơ quan Tài chính, chuyên môn hoá công tác làm việc quản trị ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, quy mô tổ chức triển khai cỗ máy và tính năng, trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước ở những nước còn có nhiều điểm khác nhau .

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU QUỐC TẾ-KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI VÀ ĐẶC ĐIỂM THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU QUỐC TẾ

KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI VÀ ĐẶC ĐIỂM THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU QUỐC TẾKhái niệm và phân loại

Theo cách phân loại cơ bản thì thị trường trái phiếu quốc tế gồm có thị trường trái phiếu nước ngoài (Foreign bond market), thị trường trái phiếu Châu Âu (Eurobond Market). Nói đơn giản, thị trường trái phiếu quốc tế là nơi mà các chủ thể phát hành và chủ thể đầu tư đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Khi một trái phiếu do người không cư trú phát hành vào một quốc gia mà được định giá bằng bản tệ của quốc gia đó thì trái phiếu đó gọi là trái phiếu nước ngoài và tạo nên thị trường trái phiếu nước ngoài. Khi một trái phiếu được do người không cư trú phát hành vào một quốc gia mà được định giá bằng đồng tiền không phải nội tệ quốc gia đó thì gọi là trái phiếu Châu Âu và tạo ra thị trường trái phiếu Châu Âu. Global bond là loại trái phiếu được phát hành đồng thời ở nhiều quốc gia khác nhau, được định giá bằng nhiều loại tiền tệ, là nội tệ của các quốc gia được phát hành. Do đó, có tài liệu phân loại Euro Bond là một phần của Global bond.

Xem thêm: Lamp Stack Là Gì – So Sã¡Nh Lamp Vs Lemp

*

Thị trường trái phiếu châu Âu (Euro-bonds)

Thị phần trái phiếu Châu Âu là thị trường mua và bán trái phiếu do người không cư trú ( công ty, ngân hàng nhà nước, cơ quan chính phủ và những tổ chức triển khai quốc tế ) phát hành nằm ngoài nước phát hành đồng xu tiền được ghi trên trái phiếu. Trái phiếu Châu Âu ( Euro-bonds ) được bán ở những vương quốc khác hơn là vương quốc hơn là vương quốc mà đồng tiền của nó được sử dụng để đo giá trị trái phiếu. Mặc dù TT thị trường trái phiếu Châu Âu là ở Châu Âu, nhưng nó không có ranh giới vương quốc. Chẳng hạn, một công ty Pháp phát hành trái phiếu tính bằng đồng bảng Anh ở Thụy Sỹ, Luxembourg và Frankfurt đều gọi là trái phiếu Châu Âu. Trái phiếu Châu Âu được bán cùng một lúc ở nhiều nước khác nhau, nó đã trở nên một loại trái phiếu bao trùm để kêu gọi vốn đồng thời từ những nền kinh tế tài chính quốc tế. Thông thường trái phiếu Châu Âu được bán cùng một lúc ở nhiều TT kinh tế tài chính trải qua những nhóm ngân hàng nhà nước bảo lãnh đa vương quốc và được tổ chức triển khai góp vốn đầu tư quốc tế mua. Các tổ chức triển khai này có tầm hoạt động giải trí vượt ra khỏi biên giới của những vương quốc phát hành. Khác với trái phiếu quốc tế, việc phát hành traí phiếu Châu Âu được cho phép lựa chọn loại đồng xu tiền nhờ đó người chủ nợ hoàn toàn có thể nhu yếu để được hoàn trả bằng một trong những loại đồng xu tiền khác nhau và như vậy giảm được rủi ro đáng tiếc về trao đổi ngoại tệ hàm chứa trong loại trái phiếu quốc tế được phát hành bằng một đồng xu tiền duy nhất. Tuy nhiên trên thực tiễn, lãi vay lẫn nợ gốc vẫn thường được giao dịch thanh toán bằng đồng dollar Mỹ ( USD ) .

Thị trường trái phiếu nước ngoài (Foreign bond)

Là thị trường mua và bán trái phiếu do người không cư trú ( chính phủ nước nhà, những công ty quốc tế ) phát hành tại một nước ghi bằng đồng tiền nước đó để lôi cuốn vốn từ những nhà đầu tư trong nước. Ví dụ : Công ty BP ( Anh ) phát hành trái phiếu bằng đồng Yên ở Sở thanh toán giao dịch sàn chứng khoán Tokyo, hay như nhà nước Trung Quốc đã có 2 đợt phát hành trái phiếu nhà nước trên đầu tư và chứng khoán Thành Phố New York vào năm 1994 với tổng mức phát hành hơn 1 tỷ USD, hoặc giả như là trường hợp Đan Mạch quyết định hành động phát hành trái phiếu bằng đồng Sterling ở kinh doanh thị trường chứng khoán Luân Đôn. Tất cả những loại trái phiếu trên là trái phiếu quốc tế. Có mười lăm thị trường trái phiếu quốc tế trên quốc tế ( xem phụ lục ), ví dụ như Thị phần trái phiếu Yankee của Mỹ, Samurai của Nhật, Bulldog của United Kingdom. Đó là trái phiếu trên những thị trường trái phiếu công khai minh bạch của những vương quốc kể trên. Ngoài ra, còn có những thị trường không công khai minh bạch, nơi mà nhà phát hành trái phiếu không cần phải ĐK với sở giao dịch và hoàn toàn có thể được bán trực tiếp cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, thị trường này có quy mô nhỏ và số lượng những nhà đầu tư tham gia cũng ít hơn .

Đặc điểmThị trường Trái phiếu Châu Âu

Ích lợi chính của thị trường trái phiếu Châu Âu là tương đối ít bị kiểm soát và điều chỉnh, thu nhập từ thị trường này hầu hết không phải chịu thuế và việc phát hành sàn chứng khoán mang tính linh động hơn so với thị trường trong nước. Về loại đồng xu tiền thanh toán giao dịch, doanh thu phát hành trái phiếu Châu Âu bằng dollar là lớn nhất ( trong năm 1996, trái phiếu châu Âu ghi bằng USD chiếm 43,78 % trên tổng số phát hành ), tiếp theo là Bảng Anh, Mác Đức, Yên Nhật, và đơn vị chức năng tiền tệ của Châu Âu ECU ( European Currency Unit ). Hầu hết những Eurobond được phát hành bởi những tổ chức triển khai có thông số tin tưởng cao, ví dụ thông số AAA và AA chiếm tới gần 80 % tổng số những đợt phát hành. Những nhà phát hành Eurobond tích cực nhất là những cơ quan chính phủ, những tổ chức triển khai quốc tế như Ngân hàng quốc tế, Ngân hàng đầu tư Châu Âu và những công ty đa vương quốc. Một số nhà phát hành Eurobond ghi bằng đồng xu tiền không được sử dụng vào mục tiêu ở đầu cuối, mà họ quy đổi sang đồng xu tiền thiết yếu khác trải qua nhiệm vụ Swap. Mức lãi suất vay của Eurobond nhờ vào vào : điều kiện kèm theo thị trường và thông số tin tưởng của nhà phát hành .

Thị trường trái phiếu nước ngoài

Đặc điểm của loại trái phiếu quốc tế là nó được giao dịch thanh toán bằng đồng tiền của nước nơi nó được phát hành. Tuy nhiên, cũng có những nước mà trái phiếu hoàn toàn có thể được phát hành bằng đồng xu tiền khác. Trong trường hợp này, tên của trái phiếu quốc tế sẽ khác. Chẳng hạn, ở Nhật, trái phiếu phát hành bằng Yen tên là Samurai, phát hành bằng USD tên là Shogun. Thị trường trái phiếu quốc tế lớn nhất là thị trường trái phiếu Mỹ và Nhật Bản. Thị trường trái phiếu Mỹ rất phong phú. Thị trường Yankee là thịt trường công khai minh bạch, cung ứng vốn trung và dài hạn cho nhà đầu tư ngoài nước. Thị trường trái phiếu Nhật Bản cũng gồm thị trường công khai minh bạch là thị trường Samurai. Các nhà phát hành trên thị trường này có điều kiện kèm theo tiên quyết là phải được xếp tin tưởng từ BBB trở lên. Các trái phiếu Samurai hầu hết được những nghiệp đoàn và những công ty Nhật Bản bảo lãnh. Còn trên thị trường không công khai minh bạch của Nhật, những nhà phát hành không cần phải công bố bất kể một tài liệu nào theo luật thanh toán giao dịch sàn chứng khoán. Tuy nhiên số lượng trái phiếu này ít và cũng ít nhà đầu tư .Trong đó, thị trường lớn nhất là Nhật và Mỹ, sau đó là Châu Âu và thứ ba là thị trường Kangaroo của Úc. Phần còn lại gồm những thị trường nhỏ hơn và gần đây như PRC ( Panda bonds ) và Taipei, Trung Quốc ( Formosa bonds ). Hai trái phiếu Panda đaa62u tiên được phát hành tháng 10 năm bởi công ty kinh tế tài chính quốc tế ( the International Finance Corporation ) và the ADB ( CNY1. 1 billion of 10 – year bonds at a 3.4 % yield and CNY1 billion of 10 – year bonds at a 3.34 % yield ). Trái phiếu có kỳ hạn dài nhất được phát hành ở UK ( trái phiếu Bulldog ) kỳ hạn 13.1 năm, và ở EU kỳ hạn là 12.7. Trái phiếu có kỳ hạn ngắn nhất được phát hành Switzerland : 1.7 năm Hy Lạp 2.9 năm. Người phát hành quan trọng nhất trên thị trường này là Ngân Hàng Thế Giới dành cho chương trình International Bank for Reconstruction and Development ( IBRD ) chiếm 15.1 %, sau đó là Ngân Hàng Thụy Sỹ-The United Bank of Switzerland ( UBS ), 9.7 % và Ngân Hàng Châu Âu ( the European Bank ), dành cho chương trình Reconstruction and Development ( EBRD ) – 3.3 %. Trong đó, UBS thường phát hành trái phiếu với kỳ hạn ngắn nhất, trung bình là 1,5 năm, World Bank EBRD phát hành trái phiếu với kỳ hạn dài hơn, trung bình từ 6.3 đến 9.9 năm. Từ năm 1928 đến hết năm 2009 có tổng số 3132 đợt phát hành trái phiếu quốc tế trên quốc tế. Trong số đó 88.2 % là có lãi suất vay cố định và thắt chặt. Chỉ có 1 số ít ít là có kèm quyền chọn 8.2 % là hoàn toàn có thể mua lại ; 16.4 % trái phiếu quy đổi, 5.2 % trái phiếu lưỡng tệ. 58.7 % là trái phiếu vô danh. Tuy nhiên, đến 36.8 % trái phiếu được niêm yết trên những sàn thanh toán giao dịch sàn chứng khoán của vương quốc được phát hành hay nói cách khác là phải được ĐK. Trong đó 14.9 % được phát hành ở Australia-nước cấm sàn chứng khoán vô danh. Mặt khác, chỉ có 8.5 % trái phiếu có bảo vệ, 1.3 % có thế chấp ngân hàng gia tài, còn lại đều không được bảo vệ. Nếu phân theo chủ thể phát hành, thị trường trái phiếu quốc tế gồm ba nhóm, trái phiếu công ty, chiếm 51,1 %, trái phiếu của những tổ chức triển khai quốc tế, chiếm 28.8 %, trái phiếu cơ quan chính phủ chiếm 20.1 %. Trong đó, trái phiếu của những tổ chức triển khai quốc tế có kỳ hạn trung bình dài nhất 7 năm, sau đó là trái phiếu chính phủ nước nhà trung bình 6.6 năm, trái phiếu công ty có kỳ hạn trung bình là 4.9 năm. Kỳ hạn cũng tương ứng với mức điểm tín dụng thanh toán của từng chủ thể phát hành những tổ chức triển khai quốc tế là AAA, của cơ quan chính phủ là AA, của công ty là A.Đa số những trái phiếu đạt điểm AAA được phát hành ở Nhật và thị trường trái phiếu Châu Âu-76. 2 %, sau đó là Australia-7. 5 % .

Đặc điểm so sánh giữa thị trường trái phiếu nước ngoài và thị trường trái phiếu Châu Âu

Ở Mỹ, những đợt phát hành trái phiếu Yankee phải tuân thủ những quy tắc của Ủy ban thanh toán giao dịch sàn chứng khoán SEC ( Securities and Exchange Commission ). Mục đích chính của SEC là bảo vệ nhà đầu tư. Theo SEC, mỗi trái phiếu được phát hành phải gồm có một bản cáo bạch về tình hình kinh tế tài chính của công ty phát hành, và toàn bộ những cụ thể tương quan để nhìn nhận đúng mức độ rủi ro đáng tiếc của trái phiếu. Những bản cáo bạch như vậy tốn rất nhiều ngân sách. Đồng thời công ty cũng phải công bố báo cáo giải trình kinh tế tài chính hằng quý ra công chúng. Những báo cáo giải trình kinh tế tài chính này phải đúng chuẩn kế toán của Mỹ ( GAAP ). Đối với những công ty ngoài nước Mỹ thì việc kiểm soát và điều chỉnh những báo cáo giải trình kinh tế tài chính sang chuẩn của Mỹ cũng tốn rất nhiều ngân sách. Ở nước nào cũng có một cơ quan hay tổ chức triển khai tương tự như SEC. Cơ quan này hoàn toàn có thể thường trực Bộ Tài Chính hoặc là một cơ quan độc lập như SEC.Tuy nhiên, cũng có những nước không yên cầu phải sẵn sàng chuẩn bị báo cáo giải trình kinh tế tài chính theo tiêu chuẩn của nước mình. Ví dụ nổi bật là Thụy Sỹ, nước có thị trường kinh tế tài chính tăng trưởng mạnh nhất năm 1991 do không yên cầu những nhà phát hành quốc tế phải cung ứng báo cáo giải trình kinh tế tài chính theo chuẩn nước mình khi phát hành trái phiếu ở Thụy Sĩ. Việc phát hành trái phiếu ở thị trường trái phiếu Châu Âu ít khắc nghiệt hơn. Điểm độc lạ lớn nhất giữa trái phiếu quốc tế và trái phiếu Châu Âu là trái phiếu Châu Âu không được bán thoáng đãng cho công chúng. Trái phiếu Châu Âu thường được chào bán bởi những tổ chức triển khai bảo lãnh ( Underwriters ) cho những nhà tư vấn góp vốn đầu tư chuyên nghiệp. Những nhà tư vấn góp vốn đầu tư chuyên nghiệp này hoàn toàn có thể mua trái phiếu cho thông tin tài khoản của một tổ chức triển khai hoặc cho cá thể. Do đó, những luật lệ khi phát hành hay khi mua và bán trái phiếu Châu Âu trên thị trường thứ cấp chỉ ở mức tối thiểu. Các nhu yếu về công bố thống tin tùy thuộc vào từng thị trường mỗi nước. Các nhà phát hành có mức tin tưởng cao như Exxon, Nissan Motor, Nestlé không cần phải cáo bạch thông tin gì nhiều. Các nhà phát hành dưới chuẩn cũng được phép tham gia vào thị trường này theo một tiến trình cáo bạch thông tin của thị trường. Việc phát hành trên những thị trường trái phiếu quốc tế luôn yên cầu người phát hành cần được xếp hạng tin tưởng. Còn phát hành trái phiếu Châu Âu không yên cầu xếp hạng tin tưởng. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy những nhà phát hành nào được xếp hạng tin tưởng sẽ dễ phát hành trái phiếu với kỳ hạn dài hơn. Do đó, xu thế lúc bấy giờ là những nhà phát hành được xếp hạng tin tưởng. Các trái phiếu Châu Âu ít khi được niêm yết trên sở giao dịch ở Mỹ, nhưng ở London và Luxembourg thì bắt buộc phải được niêm yết. Nhiều định chế chỉ được mua trái phiếu được niêm yết mà thôi. Tuy nhiên, phần lớn những thanh toán giao dịch đều được thực thi qua thị trường phi tập trung chuyên sâu, yết giá trên sở giao dịch chỉ dùng để thông báo giá đóng cửa. Trên vị thế của nhà phát hành, thị trường trái phiếu quốc tế của Mỹ rộng và sâu, nên hoàn toàn có thể cung ứng những đợt phát hành trái phiếu với khối lượng lớn và kỳ hạn dài. Tuy nhiên, thị trường Mỹ lại rất quan trọng việc xếp hạng tín dụng thanh toán và công bố thông tin cho công chúng. Thị trường trái phiếu Châu Âu thì có vận tốc phát hành trái phiếu nhanh hơn rất nhiều do không có nhiều thủ tục phiền hà. Chi tiêu dành cho những nhà bảo lãnh phát hành khá lớn, nhưng bù lại, ngân sách lãi thấp hơn. Trên vị thế của nhà đầu tư, độ sâu và rộng của thị trường trái phiếu Mỹ cũng rất mê hoặc. Nhưng những trái phiếu phát hành ở đây phải được ĐK, tức nhà góp vốn đầu tư nắm trái phiếu định danh và phải trả thuế thu nhập. Trong khi đó, trái phiếu Châu Âu là trái phiếu vô danh, và không bị đánh thuế thu nhập. Nói chung, so với thị trường trái phiếu Mỹ thì thị trường trái phiếu châu Âu kém thanh khoản hơn và có ít thông tin về người phát hành. Tuy nhiên thị trường trái phiếu Châu Âu có vận tốc phát hành nhanh hơn và giá thành cạnh tranh đối đầu hơn, không bị quản lí bởi cơ quan nào và không cần nộp thuế thu nhập. Tuy nhiên, để tăng sức cạnh tranh đối đầu của thị trường trái phiếu quốc tế so với thị trường trái phiếu châu Âu, Mỹ đã phát hành những chủ trương như “ Self registration ” năm 1982, cùng với luật 415. Luật này giúp làm giảm những ngân sách phát hành trái phiếu ra công chúng. Sau đó, tháng 7 năm 1984, Mỹ đổi khác luật, miễn thuế thu nhập từ cống phẩm cho những nhà đầu tư quốc tế. Từ đó, thị trường trái phiếu công ty dành cho nhà đầu tư quốc tế trở nên mê hoặc hơn. Quan trọng nhất là luật 144A, phát hành vào tháng 4 năm 1990, và tạo ra thị trường luật 144 a. Các nhà phát hành hoàn toàn có thể bán sàn chứng khoán cho một hay nhiều những định chế góp vốn đầu tư đủ tiêu chuẩn ( qualified institutional buyers-QIB ). Chứng khoán này không cần phải ĐK hay niêm yết, nên không cần tuân thủ những quy tắc của SEC về chuẩn mực kế toán, công bố thông tin. Sau khi luật này được phát hành, thị trường trái phiếu quốc tế của Mỹ tăng trưởng nhanh gọn. Năm 1993 có tổng khối lượng phát hành là US USD 91, tăng lên US USD 300 b, năm 1998 .Nợ chính phủNợ cơ quan chính phủNợ chính phủ nước nhà, là một phần thuộc Nợ công hoặc Nợ vương quốc, là tổng giá trị những khoản tiền mà chính phủ nước nhà thuộc mọi cấp từ TW đến địa phương đi vay. Việc đi vay này là nhằm mục đích hỗ trợ vốn cho những khoản thâm hụt ngân sách nên nói cách khác, nợ cơ quan chính phủ là thâm hụt ngân sách luỹ kế đến một thời gian nào đó. Để dễ tưởng tượng quy mô của nợ chính phủ nước nhà, người ta thường đo xem khoản nợ này bằng bao nhiêu Phần Trăm so với Tổng sản phẩm quốc nội ( GDP ). Nợ chính phủ nước nhà thường được phân loại như sau : Nợ trong nước ( những khoản vay từ người cho vay trong nước ) và nợ quốc tế ( những khoản vay từ người cho vay ngoài nước ). Nợ thời gian ngắn ( từ 1 năm trở xuống ), nợ trung hạn ( từ trên 1 năm đến 10 năm ) và nợ dài hạn ( trên 10 năm ) .

Các hình thức vay nợ của chính phủ

Phát hành trái phiếu chính phủ

nhà nước hoàn toàn có thể phát hành Trái phiếu chính phủ nước nhà để vay từ những tổ chức triển khai, cá thể. Trái phiếu cơ quan chính phủ phát hành bằng nội tệ được coi là không có rủi ro đáng tiếc tín dụng thanh toán vì nhà nước hoàn toàn có thể tăng thuế thậm chí còn in thêm tiền để thanh toán giao dịch cả gốc lẫn lãi khi đáo hạn. Trái phiếu cơ quan chính phủ phát hành bằng ngoại tệ ( thường là những ngoại tệ mạnh có cầu lớn ) có rủi ro đáng tiếc tín dụng thanh toán cao hơn so với khi phát hành bằng nội tệ vì chính phủ nước nhà hoàn toàn có thể không có đủ ngoại tệ để giao dịch thanh toán và ngoài những còn có rủi ro đáng tiếc về tỷ giá hối đoái .

Vay trực tiếp

nhà nước cũng hoàn toàn có thể vay tiền trực tiếp từ những ngân hàng nhà nước thương mại, những thể chế siêu quốc gia ( ví dụ : Quỹ Tiền tệ Quốc tế ) … Hình thức này thường được nhà nước của những nước có độ an toàn và đáng tin cậy tín dụng thanh toán thấp vận dụng vì khi đó năng lực vay nợ bằng hình thức phát hành trái phiếu chính phủ nước nhà của họ không cao .

Các vấn đề gặp phải khi tính toán nợ chính phủ

Lạm phát

Chỉ tiêu thâm hụt ngân sách khi giám sát thường không kiểm soát và điều chỉnh tác động ảnh hưởng của lạm phát kinh tế vì trong thống kê giám sát tiêu tốn của nhà nước, người ta đo lường và thống kê những khoản trả lãi vay theo lãi suất vay danh nghĩa trong khi đáng lẽ chỉ tiêu này chỉ nên tính theo lãi suất vay thực tiễn. Do lãi suất vay danh nghĩa bằng lãi suất vay thực tiễn cộng với tỷ suất lạm phát kinh tế, nên thâm hụt ngân sách đã bị phóng đại. Trong những thời kỳ lạm phát kinh tế ở mức cao và nợ cơ quan chính phủ lớn thì ảnh hưởng tác động của yếu tố này rất lớn .

Tài sản đầu tư

Nhiều nhà kinh tế tài chính cho rằng đo lường và thống kê nợ chính phủ nước nhà cần phải trừ đi tổng giá trị của gia tài cơ quan chính phủ. Điều này cũng đơn thuần như khi xử lý tài sản của cá thể : khi một cá thể vay tiền để mua nhà thì không hề tính anh ta đã thâm hụt ngân sách bằng số tiền đã vay mà phải trừ đi giá trị của căn nhà. Tuy nhiên khi đo lường và thống kê theo giải pháp này lại gặp phải yếu tố những gì nên coi là gia tài của chính phủ nước nhà và thống kê giám sát giá trị của chúng như thế nào, ví dụ : đường quốc lộ, kho vũ khí hay tiêu tốn cho giáo dục …

Các khoản nợ tiềm tàng

Nhiều nhà kinh tế tài chính lập luận rằng đo lường và thống kê nợ chính phủ nước nhà đã bỏ lỡ những khoản nợ tiềm tàng như tiền trợ cấp hưu trí, những khoản bảo hiểm xã hội mà chính phủ nước nhà sẽ phải chi trả cho người lao động hay những khoản mà chính phủ nước nhà sẽ phải chi trả khi đứng ra bảo vệ cho những khoản vay của người có thu nhập thấp mà trong tương lai họ không có năng lực thanh toán giao dịch .

Tác động của nợ chính phủ

Về tính trung lập của nợ chính phủ

Có hai quan điểm chính về việc nợ chính phủ có tác động đến nền kinh tế hay không.Quan điểm truyền thống cho rằng biện pháp cắt giảm thuế được bù đắp bằng nợ chính phủ kích thích tiêu dùng và làm giảm tiết kiệm quốc dân. Sự gia tăng tiêu dùng làm tăng tổng cầu và thu nhập quốc dân trong ngắn hạn nhưng dẫn đến khối lượng tư bản ít hơn (do đầu tư giảm) và thu nhập quốc dân thấp hơn trong dài hạn.Quan điểm Barro-Ricardo lại cho rằng biện pháp cắt giảm thuế được bù đắp bằng nợ chính phủ không kích thích chi tiêu ngay cả trong ngắn hạn vì không làm tăng thu nhập thường xuyên của các cá nhân mà nó chỉ làm dịch chuyển thuế từ hiện tại sang tương lai. Các cá nhân dự tính rằng, hiện giờ chính phủ giảm thuế và phát hành trái phiếu bù đắp thâm hụt, thì đến một thời điểm trong tương lai chính phủ sẽ lại tăng thuế để có tiền trả nợ hoặc in tiền để trả nợ (mà hậu quả là lạm phát tăng tốc); do đó, người ta tiết kiệm hiện tại để có tiền đóng thuế trong tương lai hoặc mua hàng hóa và dịch vụ sẽ lên giá.Hai quan điểm nói trên tuy khác nhau nhưng cùng xuất phát từ hành vi của người tiêu dùng và do vậy khi áp dụng cần nghiên cứu hành vi của người tiêu dùng.

Xem thêm: Tai Biến Là Gì – Tai Biến Mạch Máu Não

Về hiệu suất của tác động từ nợ chính phủ tới tăng trưởng kinh tế

Trong những năm gần đây, hầu hết các nhà kinh tế đều cho rằng trong dài hạn một khoản nợ chính phủ lớn (tỷ lệ của nó so với GDP cao) làm cho sự tăng trưởng của sản lượng tiềm năng chậm lại vì những lý do sau:Nếu một quốc gia có nợ nước ngoài lớn thì quốc gia đó buộc phải tăng cường xuất khẩu để trả nợ nước ngoài và do đó khả năng tiêu dùng giảm sút.Một khoản nợ công cộng lớn gây ra hiệu ứng thế chỗ cho vốn tư nhân: thay vì sở hữu cổ phiếu, trái phiếu công ty, dân chúng sở hữu nợ chính phủ (trái phiếu chính phủ). Điều này làm cho cung về vốn cạn kiệt vì tiết kiệm của dân cư đã chuyển thành nợ chính phủ dẫn đến lãi suất tăng và các doanh nghiệp hạn chế đầu tư.Nợ trong nước tuy được coi là ít tác động hơn vì trên góc độ nền kinh tế là một tổng thể thì chính phủ chỉ nợ công dân của chính nước mình, tuy vậy nếu nợ trong nước lớn thì chính phủ buộc phải tăng thuế để trả lãi nợ vay. Thuế làm méo mó nền kinh tế, gây ra tổn thất vô ích về phúc lợi xã hội.Ngoài ra, còn có một số quan điểm cho rằng việc chính phủ sử dụng công cụ nợ để điều tiết kinh tế vĩ mô sẽ không có hiệu suất cao vì có hiện tượng crowding out (đầu tư cho chi tiêu của chính phủ tăng lên).Chính phủ muốn tăng chi tiêu công cộng để kích cầu thì phát hành trái phiếu chính phủ. Phát hành thêm trái phiếu chính phủ thì giá trái phiếu chính phủ giảm, thể hiện qua việc chính phủ phải nâng lãi suất trái phiếu thì mới huy động được người mua. Lãi suất trái phiếu tăng thì lãi suất chung của nền kinh tế cũng tăng. Điều này tác động tiêu cực đến động cơ đầu tư của khu vực tư nhân, khiến họ giảm đầu tư. Nó còn tác động tích cực đến động cơ tiết kiệm của người tiêu dùng, dẫn tới giảm tiêu dùng. Nó còn làm cho lãi suất trong nước tăng tương đối so với lãi suất nước ngoài, dẫn tới luồng tiền từ nước ngoài đổ vào trong nước khiến cho tỷ giá hối đoái tăng làm giảm xuất khẩu ròng. Tóm lại, phát hành trái phiếu tuy có làm tăng tổng cầu, song mức tăng không lớn vì có những tác động phụ làm giảm tổng cầu.Nếu coi việc nắm giữ trái phiếu chính phủ là một hình thức nắm giữ tài sản thì khi chính phủ tăng phát hành trái phiếu sẽ đồng thời phải tăng lãi suất, người nắm giữ tài sản thấy mình trở nên giàu có hơn và tiêu dùng nhiều hơn. Tổng cầu nhận được tác động tích cực từ việc tăng chi tiêu chính phủ (nhờ phát hành công trái) và tăng tiêu dùng nói trên. Tuy nhiên, tăng tiêu dùng dẫn tới tăng lượng cầu tiền. Điều này gây ra áp lực lạm phát, vì thế tác động tiêu cực tới tốc độ tăng trưởng thực (bằng tốc độ tăng trưởng danh nghĩa trừ tỷ lệ lạm phát).

Ngoài ra

Việc cơ quan chính phủ tăng cường phát hành trái phiếu làm cho Chi tiêu của những trái phiếu đó giảm xuống thế hiện ở việc ngân sách vốn vay tăng lên tức cơ quan chính phủ cần tăng lãi suất vay kêu gọi. VIệc tăng lãi suất vay này xét trong thời gian ngắn không gây nhiều tác động ảnh hưởng xấu đi đến nền kinh tế tài chính vì cơ quan chính phủ hoàn toàn có thể tăng thuế để bù đắp. Nhưng nếu xét một cách dài hạn thì đây là một cách tiềm tàng nhiều rủi ro đáng tiếc bởi lẽ khi lãi suất vay tăng quá cao sẽ khiến chính phủ nước nhà gặp nhiều khó khăn vất vả trong việc trả nợ và phải dùng đến chiêu thức sau cuối là in tiền và việc này sẽ gây ra hiện tượng kỳ lạ lạm phát kinh tế thế cho nên người ta nói rằng phát hành trái phiếu là phương pháp vay nợ tiềm ẩn rủi ro tiềm ẩn lạm phát kinh tế
Chuyên mục: Chuyên mục : Hỏi Đáp

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments