Hinge là gì

hɪndʒ/

Thông dụng

Danh từ

Bản lề (cửa…) Khớp nối Miếng giấy nhỏ phết sẵn hồ (để dán tem… vào anbom) (nghĩa bóng) nguyên tắc trung tâm; điểm mấu chốtto be off the hingesở trong tình trạng sức khoẻ ọp ẹp Bối rối, quẫn trí

Ngoại động từ

Nối bằng bản lề; lắp bản lề

Nội động từ ( + .on)

Xoay quanh ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))to hinge on a postxoay quanh một cái trụto hinge on a principlexoay quanh một nguyên tắc

hình thái từ

Chuyên ngành

Toán & tin

bản lề, khớp nối; sự treo

Cơ – Điện tử

2 Thông dụng2. 1 Danh từ2. 2 Ngoại động từ2. 3 Nội động từ ( +. on ) 3 Chuyên ngành3. 1 Toán và tin3. 2 Cơ – Điện tử3. 3 Xây dựng3. 4 Kỹ thuật chung3. 5 Kinh tế3. 6 Địa chất4 Các từ liên quan4. 1 Từ đồng nghĩa tương quan / Bản lề ( cửa … ) Khớp nối Miếng giấy nhỏ phết sẵn hồ ( để dán tem … vào anbom ) ( nghĩa bóng ) nguyên tắc TT ; điểm mấu chốtto be off the hingesở trong thực trạng sức khoẻ ọp ẹp Bối rối, quẫn tríNối bằng bản lề ; lắp bản lềXoay quanh ( ( nghĩa đen ) và ( nghĩa bóng ) ) toon a postxoay quanh một cái trụtoon a principlexoay quanh một nguyên tắcbản lề, khớp nối ; sự treo

Bản lề, khớp nối, (v) nối bằng bản lề

Bản lề, khớp nối, (v) nối bằng bản lề

Xây dựng

đặt bản lề

Kỹ thuật chung

bản lề bản lề cửa chốtconcrete hingechốt bê tôngdrag hinge pinchốt bản lề kéofalling butt hingebản lề dẹt chốt rờifast-pin hingebản lề chốt cố địnhfixed pin butt hingebản lề chốt cố địnhfixed pin butt hingebản lề dẹt chốt cố địnhhinge boltchốt bản lềhinge facingchốt gắn bản lề cửahinge jointliên kết chốthinge pinchốt pittôngloose-pin butt hingebản lề dẹt chốt nớiloose-pin hingebản lề chốt lỏngplastic hingechốt dẻoshear hingechốt chịu cắtstrap and gudgeon hingebản lề cánh bướm có chốt trụcstrap and gutgeon hingebản lề cánh bướm có chốt trục chốt nốiloose-pin butt hingebản lề dẹt chốt nới khớpabutment hingekhớp chân vòmadjustable ball hingekhớp cầu điều chỉnh đượcball bearing butt hingebản lề nửa khớpball bearing hingekhớp có ổ biball-bearing butt hingebản lề dẹt có khớpblind hingekhớp chìmcomplete hingekhớp hoàn toànconcrete hingekhớp bê tôngconnect by hingenối khớpcrown hingekhớp ở đỉnhcut-in hingekhớp chìmcylindrical hingekhớp (hình) trụcylindrical hingekhớp hình trụfictitious hingekhớp ảofixed hingekhớp cố địnhflange hingekhớp mặt bíchflat hingekhớp phẳngflat hingekhớp dẹtfrictionless hingekhớp trơnfrictionless hingekhớp không ma sáthinge bearingsự tựa trên khớphinge endđầu khớphinge jointkhớp bản lềhinge jointkhớp hình trụhinge jointkhớp kiểu pianôhinge jointmối nối khớphinge less archvòm không khớphinge momentmômen khớp xoay trụhinge pointđiểm khớphinge postcột có khớphinge springlò xo khớp nốihinge supportsự tựa trên khớphinge supported beamdầm (có) gối tựa khớphinge-type conduit ballast hingedtải trọng dằn khớp của đường ốngideal hingekhớp lý tưởngimaginary hingekhớp ảoimaginary hingekhớp giả tạointegral hingekhớp nối độngintermediate expansion hingekhớp giãn trung gianjoint hingekhớp bản lềjoint hingekhớp nốiliving hingekhớp nối độnglocation of a hingevị trí khớpmovable hingekhớp di độngperfect hingekhớp lý tưởngpiano hingekhớp bản lềpiano hingekhớp kiểu pianopin hingekhớp bulôngpivot hingebản lề có khớp xoaypivot hingekhớp ổ đứngpivot hingekhớp nối kiểu bản lềplastic hingekhớp dẻoplastic hinge and yield linekhớp dẻo và đường chảy dẻoplate hingekhớp láreal hingekhớp thựcsimple hingekhớp đơn giảnsingle hingekhớp đơnsingle hingekhớp một bản lềsingle-hinge framekhung một khớpskewback hingekhớp chân vòmspan hingekhớp (tại) nhịpsteel hingekhớp bằng théptemporary hingekhớp tạm thờithree-dimensional hingekhớp không giantop hingekhớp đỉnh (vòm)triple-hinge archvòm 3 khớp khớp bản lề khớp kiểu pianô khớp nốihinge springlò xo khớp nốiintegral hingekhớp nối độngliving hingekhớp nối độngpivot hingekhớp nối kiểu bản lề lắp bản lề nối bằng khớp sự treo vòng (treo)

Kinh tế

điểm mấu chốt

Địa chất

khớp, bản lề

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

nounarticulation, axis, ball-and-socket, butt, elbow, hook, joint, juncture, knee, link, pin, spring, swivel verbbe subject to, be undecided, depend, hang, pend, pivot, rest, revolve around, stand on, turn, turn on, axis, contingent, elbow, joint, link, mount, pin, stand

Chuyên mục:

Bản lề, khớp nối, (v) nối bằng bản lềđặt bản lềbản lề bản lề cửa chốtconcretechốt bê tôngdragpinchốt bản lề kéofalling buttbản lề dẹt chốt rờifast-pinbản lề chốt cố địnhfixed pin buttbản lề chốt cố địnhfixed pin buttbản lề dẹt chốt cố địnhboltchốt bản lềfacingchốt gắn bản lề cửajointliên kết chốtpinchốt pittôngloose-pin buttbản lề dẹt chốt nớiloose-pinbản lề chốt lỏngplasticchốt dẻoshearchốt chịu cắtstrap and gudgeonbản lề cánh bướm có chốt trụcstrap and gutgeonbản lề cánh bướm có chốt trục chốt nốiloose-pin buttbản lề dẹt chốt nới khớpabutmentkhớp chân vòmadjustable ballkhớp cầu điều chỉnh đượcball bearing buttbản lề nửa khớpball bearingkhớp có ổ biball-bearing buttbản lề dẹt có khớpblindkhớp chìmcompletekhớp hoàn toànconcretekhớp bê tôngconnect bynối khớpcrownkhớp ở đỉnhcut-inkhớp chìmcylindricalkhớp (hình) trụcylindricalkhớp hình trụfictitiouskhớp ảofixedkhớp cố địnhflangekhớp mặt bíchflatkhớp phẳngflatkhớp dẹtfrictionlesskhớp trơnfrictionlesskhớp không ma sátbearingsự tựa trên khớpendđầu khớpjointkhớp bản lềjointkhớp hình trụjointkhớp kiểu pianôjointmối nối khớpless archvòm không khớpmomentmômen khớp xoay trụpointđiểm khớppostcột có khớpspringlò xo khớp nốisupportsự tựa trên khớpsupported beamdầm (có) gối tựa khớphinge-type conduit ballast hingedtải trọng dằn khớp của đường ốngidealkhớp lý tưởngimaginarykhớp ảoimaginarykhớp giả tạointegralkhớp nối độngintermediate expansionkhớp giãn trung gianjointkhớp bản lềjointkhớp nốilivingkhớp nối độnglocation of avị trí khớpmovablekhớp di độngperfectkhớp lý tưởngpianokhớp bản lềpianokhớp kiểu pianopinkhớp bulôngpivotbản lề có khớp xoaypivotkhớp ổ đứngpivotkhớp nối kiểu bản lềplastickhớp dẻoplasticand yield linekhớp dẻo và đường chảy dẻoplatekhớp lárealkhớp thựcsimplekhớp đơn giảnsinglekhớp đơnsinglekhớp một bản lềsingle-hinge framekhung một khớpskewbackkhớp chân vòmspankhớp (tại) nhịpsteelkhớp bằng théptemporarykhớp tạm thờithree-dimensionalkhớp không giantopkhớp đỉnh (vòm)triple-hinge archvòm 3 khớp khớp bản lề khớp kiểu pianô khớp nốispringlò xo khớp nốiintegralkhớp nối độnglivingkhớp nối độngpivotkhớp nối kiểu bản lề lắp bản lề nối bằng khớp sự treo vòng (treo)điểm mấu chốtkhớp, bản lềnounarticulation, axis, ball-and-socket, butt, elbow, hook, joint, juncture, knee, link, pin, spring, swivel verbbe subject to, be undecided, depend, hang, pend, pivot, rest, revolve around, stand on, turn, turn on, axis, contingent, elbow, joint, link, mount, pin, standChuyên mục: Hỏi Đáp

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments