Nghĩa của từ ‘hoàn vũ’ trong Từ điển Tiếng Việt

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” hoàn vũ “, trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ hoàn vũ, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ hoàn vũ trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Không giống Hoa hậu Hoàn vũ.

2. Ban tổ chức Hoa hậu hoàn vũ 2010.

3. Hãy khen Vua Tối Thượng Hoàn Vũ

4. Hãy khen Vua Tối Thượng hoàn vũ

5. Sự tranh chấp về quyền thống trị hoàn vũ

6. Bài chi tiết: Hoa hậu Hoàn vũ Miss Universe

7. Cô là Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Lithuania 2012. Hà Lan – Nathalie den Dekker được chỉ định là “Hoa hậu Hoàn vũ Hà Lan 2012″ bởi Kim Kotter, giám đốc quốc gia của tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Hà Lan.

8. Leila Lopes – Hoa hậu Hoàn vũ 2011 đến từ Angola.

9. Trevor Copp: Khi “Bước Nhảy Hoàn Vũ” lần đầu lên sóng,

10. Nhật Bản lần đầu tiên đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ.

11. Tính trung kiên và vấn đề về quyền cai trị hoàn vũ

12. Cô là Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2016.

13. Họ không còn thuộc về gia đình hoàn vũ của Ngài nữa.

14. Quyền cai trị của Ngài là công bình, vĩnh cửu và hoàn vũ.

15. Hoa hậu Hoàn vũ 2008 sẽ là cuộc thi cuối cùng của cô.

16. Cô sau đó đã đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Cộng hòa Dominican 2009.

17. Giáo hội Công giáo Hoàn vũ gồm có 23 phương quản trị (sui iuris).

18. Kinh-thánh nói cho chúng ta biết gì về Đấng Thống trị Hoàn vũ?

19. Nhớ lúc đầu anh đã không muốn tham gia Bước Nhảy Hoàn Vũ không?

20. Anh còn tham gia cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ 2010 nhưng bị loại sớm.

21. Aldana đại diện cho Colombia tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm 2013.

22. □ Vấn đề quyền thống trị hoàn vũ sẽ được giải quyết vĩnh viễn thế nào?

23. Bên-xát-sa tìm cách để tự tôn lên trên Đấng Chủ Tể hoàn vũ.

24. Chúa Giê-hô-va là Đấng Thống trị Hoàn vũ—Ngài là Đấng Tối cao.

25. Quả là một đặc ân được liên lạc với Đấng Tối Thượng của hoàn vũ!

26. Quả vậy, lẽ nào họ không tin Đức Chúa Trời là Chúa Tể hoàn vũ?

27. Trong cùng năm đó, Hoa hậu Hoàn vũ Oxana Fedorova cũng bị tước vương miện.

28. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam (tiếng Anh: Miss Universe Vietnam) là một cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia của Việt Nam để lựa chọn đại diện tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe).

29. Godoy tranh tài trong lần tổ chức thứ 61 của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ.

30. Nhưng Phật Giáo có giúp người ta học biết về Đấng Thống Trị hoàn vũ không?

31. Sau Bước nhảy Hoàn vũ 2011, Thu Minh đã bị “hẫng hụt một thời gian dài”.

32. Họ phải can đảm làm chứng về Đức Giê-hô-va, Đấng Cai Trị Hoàn Vũ.

33. Khi mất, bà mới 62 tuổi và là Hoa hậu Hoàn vũ đầu tiên qua đời.

34. (Khải 4:11) Đức Giê-hô-va, Đấng Tạo Hóa, là Đấng Thống Trị hoàn vũ.

35. (Ê-sai 40:15) Đúng vậy, Đức Giê-hô-va là Đấng Thống Trị hoàn vũ.

36. Ireland (Andrea Roche) đã tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 1998 và vào đến bán kết.

37. Đây là chương trình Hoa hậu Hoàn vũ cuối cùng được phát sóng trên đài CBS.

38. Sự ích kỷ và bất vị kỷ liên hệ thế nào đến vấn đề hoàn vũ?

39. Dayana Mendoza tiết lộ rằng vương miện Hoa hậu Hoàn vũ mới thể hiện “Hòa bình”.

40. Tây Ban Nha cũng tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ và vào đến bán kết.

41. Việc làm này tương tự đã được thực hiện trước đây ở Băng Cốc, Thái Lan nơi diễn ra cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm 1992 và ở Manila, Philippines nơi diễn ra cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 1994.

42. Được hầu việc Đấng Thống Trị Hoàn Vũ là một đặc ân cao quí, đáng kính sợ.

43. Maria Vargas được trao vương miện bởi Hoa hậu Hoàn vũ 1962 Norma Nolan đến từ Argentina.

44. Đây là tổ chức duy nhất trên thế giới trung thành với Đấng Tối Thượng hoàn vũ.

45. Lopes đã nhận vương miện do cựu Hoa hậu hoàn vũ 2010 Ximena Navarrete của México trao.

46. Cô giữ danh hiệu Hoa hậu Thế giới Mauritius 1993 và Hoa hậu Hoàn vũ Mauritius 1994.

47. Trong cùng năm 1953, Pháp cũng đoạt luôn danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ bởi Christiane Martel.

48. Chính ý nghĩ đó gợi lên niềm kính sợ—Chúa Tối Thượng hoàn vũ nói với bạn!

49. Thật tuyệt vời khi biết mình thuộc về tổ chức hoàn vũ của Đức Giê-hô-va!

50. Bà từng đoạt 3 danh hiệu Miss South Carolina USA, Miss USA và Hoa hậu Hoàn vũ 1980.

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments