Học Excel cơ bản | #Case study29 – Phân tích tương quan và hồi quy giữa các thuộc tínhPhần trình bày của chị Phan Thị Thùy, Việt Nhật K61, ĐHBK HN
Nội dung trình bày:
– Phân tích tương quan trên Excel
– Phân tích hồi quy trên Excel

Xem thêm video học và các thủ thuật excel: https://mindovermetal.org/thu-thuat-excel/

Để lại ý kiến của bạn:

Your email address will not be published. Required fields are marked *