Học Excel từ cơ bản đến nâng cao – Bài 61 Hàm Vlookup If Sumifs Countif Left Match FilterDownload tài liệu:
Đăng ký Để nhận video mới:
Facebook hỗ trợ::

Bài giảng Excel từ cơ bản đến nâng cao giúp bạn thành thạo Excel sau bài học. Nội dung bài giảng số 61 gồm:
1. Hàm Vlookup
2. Hàm IF
3. Hàm Left
4. Hàm Match
5. Hàm Countif
6. Hàm Sumifs
7. Filter
8. Kết hợp các nội dung trên

Chúc các bạn học tốt Excel!!!
#Gaexcel #ExcelChicken #CungHocExcel #ExcelCoBan #ExcelNangCao

Xem thêm video học và các thủ thuật excel: https://mindovermetal.org/thu-thuat-excel/

6 Comement tại “Học Excel từ cơ bản đến nâng cao – Bài 61 Hàm Vlookup If Sumifs Countif Left Match Filter”

  1. vlookup như này cũng OK =VLOOKUP(IF(D3="N","Nhập","Xuất"),$D$15:$G$17,IF(LEFT(B3,2)="KB",2,IF(LEFT(B3,2)="MO",3,4)))

  2. hàm Index thì như này cũng ok =INDEX($D$15:$G$17,MATCH(IF(D3="N","Nhập","Xuất"),$D$15:$D$17,0),MATCH(LEFT(B3,2),$D$15:$G$15,0))

  3. MONG A REPCMT AK

  4. {=SUM(IF(AND(LEFT($B$3:$B$12,2)="CP",$D$3:$D$12="N"),$G$3:$G$12,""))}. CHO E HOI SAO LẠI SAI Ạ

  5. Hoang anh Nguyen xuan October 16, 2020 at 8:18 am

    dùng công thức mảng cho câu cuối thì sẽ dùng như thế nào vậy ad

  6. Cho e hỏi là ở cột đơn giá ngoài dùng vlookup_match, vlookup_if thì có thể dùng hàm index_match đc k ạ?

Để lại ý kiến của bạn:

Your email address will not be published. Required fields are marked *