Học Excel từ cơ bản đến nâng cao – Bài 76 Hàm Hlookup IF Left Right Sumifs Format CellsDownload tài liệu:
Đăng ký Để nhận video mới:
Facebook hỗ trợ::

Bài giảng Excel từ cơ bản đến nâng cao giúp bạn thành thạo Excel sau bài học. Nội dung bài giảng số 76 gồm:
1. Hàm Hlookup
2. Hàm IF
3. Hàm Sumifs
4. Hàm Left
5. Hàm Right
6. Format Cell
7. Kết hợp các nội dung trên

Chúc các bạn học tốt Excel!!!
#Gaexcel #ExcelChicken #CungHocExcel #ExcelCoBan #ExcelNangCao

Xem thêm video học và các thủ thuật excel: https://mindovermetal.org/thu-thuat-excel/

2 Comement tại “Học Excel từ cơ bản đến nâng cao – Bài 76 Hàm Hlookup IF Left Right Sumifs Format Cells”

  1. Bảng thống kê mình nhập thử công thức mảng, VD tính tổng thành tiền "Xuất" của mặt hàng "Tea": {=SUM(if(($D$3:$D$9)=B21)*($A$3:$A$9="X"),$H$3:$H$9))} nhưng Excel báo lỗi, xin Gà chỉ giáo 😀

  2. a Gà chưa lắp công thức cho cột thành tiền, kết quả có sẵn bị sai 🙂

Để lại ý kiến của bạn:

Your email address will not be published. Required fields are marked *