Học Excel từ cơ bản đến nâng cao – Bài 80 Hàm IF Rank Sum And MinDownload tài liệu:
Đăng ký Để nhận video mới:
Facebook hỗ trợ::

Bài giảng Excel từ cơ bản đến nâng cao giúp bạn thành thạo Excel sau bài học. Nội dung bài giảng số 80 gồm:
1. Hàm IF
2. Hàm IF lồng nhau
3. Hàm Sum
4. Hàm Rank
5. Hàm And
6. Hàm Min
7. Kết hợp các hàm trên với nhau

Chúc các bạn học tốt Excel!!!
#Gaexcel #ExcelChicken #CungHocExcel #ExcelCoBan #ExcelNangCao

Xem thêm video học và các thủ thuật excel: https://mindovermetal.org/thu-thuat-excel/

Để lại ý kiến của bạn:

Your email address will not be published. Required fields are marked *