Ký quỹ là gì? Ký cược là gì?

Trong những quan hệ dân sự, những giải pháp bảo vệ triển khai có ý nghĩa rất quan trọng trong việc bảo vệ thực thi một nghĩa vụ và trách nhiệm. Theo pháp luật của pháp luật dân sự hiện hành, có 8 giải pháp bảo vệ triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm. Trong đó, ký quỹ, ký cược là những giải pháp tương đối thông dụng. Giữa hai giải pháp bảo vệ này có những điểm tương đương, độc lạ nhất định .

Dưới đây bài viết Ký quỹ là gì? Ký cược là gì? của Công ty Luật Hoàng Phi sẽ cung cấp cho bạn đọc những thông tin hữu ích nhằm giúp bạn đọc có thể phân biệt được 2 biện pháp bảo đảm này.

Advertisement

Ký quỹ là gì?

Ký quỹ là việc bên có nghĩa vụ và trách nhiệm gửi một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc sách vở có giá vào thông tin tài khoản phong tỏa tại một tổ chức triển khai tín dụng thanh toán để bảo vệ việc triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm theo lao lý tại khoản 1, điều 330, Bộ Luật dấn sự năm ngoái lao lý về ký quỹ .

Ký cược là gì?

Ký cược là việc bên thuê tài sản là động sản giao cho bên cho thuê một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc có vật có giá trị khác trong một thời hạn để bảo đảm việc trả lại tài sản thuê theo quy định tại khoản 1, điều 329, Bộ luật dân sự 2015 quy định về ký cược.

Advertisement

Tư vấn quy định ký cược như thế nào?


Theo lao lý của điều luật trên thì ký cược là việc bên thuê gia tài là “ động sản ” giao cho bên cho thuê một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác. Theo đó, ký cược chỉ vận dụng so với những hợp đồng thuê gia tài trong trường hợp gia tài thuê phải là “ động sản ” và gia tài ký cược không phải là quyền gia tài. Mục đích của ký cược là nhằm mục đích buộc bên thuê phải trả lại gia tài, và để bảo vệ những quyền hạn của bên cho thuê gia tài. Khi ký cược, hai bên phải thỏa thuận hợp tác về thời hạn khi nào bên thuê phải trả lại gia tài .

Thời hạn ký cược là thời hạn thuê tài sản (Điều 474 BLDS 2015 quy định về thời hạn thuê tài sản). Theo nguyên tắc và để đảm bảo quyền lợi cho bên cho thuê, giá trị tài sản ký cược phải tương đương hoặc cao hơn giá trị tài sản cho thuê (nếu các bên không có thỏa thuận khác). Về hình thức ký cược, BLDS 2015 không quy định bắt buộc ký cược phải theo một hình thức nhất định (có thể bằng văn bản, hoặc bằng lời nói).

Advertisement

Về việc xử lý tài sản ký cược, nếu bên thuê trả lại tài sản thuê theo như thỏa thuận thì bên thuê được nhận lại tài sản ký cược sau khi trừ tiền thuê; nếu bên thuê không trả lại tài sản thuê thì bên cho thuê có quyền đòi lại tài sản thuê chứ tài sản ký cược không đương nhiên thuộc sở hữu của bên cho thuê (điểm khác biệt so với đặt cọc); Tài sản ký cược chỉ thuộc sở hữu bên cho thuê khi tài sản thuê không còn để trả lại (tài sản thuê bị mất, bị tiêu hủy hoặc đã chuyển giao cho người thứ ba… ). Trong việc xử lý tài sản ký cược thì có một số vấn đề như sau:

– Trong trường hợp bên. thuê trả lại gia tài thuê thì bên cho thuê phải trả lại gia tài ký cược ( nhưng sẽ trừ đi tiền thuê chưa trả ) hoặc tiền thuê hai bên sẽ thỏa thuận hợp tác giao dịch thanh toán riêng. Bên thuê ( bên ký cược ) phải, giao dịch thanh toán cho bên cho thuê ( bên nhận ký cược ) ngân sách hài hòa và hợp lý ( nếu có ) để dữ gìn và bảo vệ, giữ gìn gia tài ký cược trừ trường hợp những bên có thỏa thuận hợp tác khác ; ngược lại thì bên cho thuê ( bên nhận ký cược ) có nghĩa vụ và trách nhiệm dữ gìn và bảo vệ, giữ gìn gia tài ký cược, không được khai thác, sử dụng gia tài đó, trừ trường hợp những bên có thoả thuận khác, bên nhận ký cược không được xác lập thanh toán giao dịch đốì với gia tài ký cược trừ trường hợp bên ký cược đồng ý chấp thuận .
– Trong trường hợp bên thuê cố ý không trả lại gia tài thuê thì bên cho thuê có quyền nhu yếu Tòa áíi buộc bên thuê phải trả lại gia tài thuê và việc trả lại gia tài thuê và gia tài ký cược sẽ được triển khai cùng một lúc .
– Trong trường hợp gia tài thuê không còn để trả lại ( vì nguyên do gia tài thuê bị mất hoặc bị tiêu hủy … ) thì gia tài ký cược thuộc về bên cho thuê và chấm hết nghĩa vụ và trách nhiệm của bên thuê với bên cho thuê. Các bên cần thận trọng trong việc thỏa thuận hợp tác về gia tài ký cược. Tại thời gian hai bên phải trả lại gia tài mà có sự đổi khác khách quan giá trị gia tài thuê hoặc gia tài ký cược theo hướng tăng lên hay giảm đi so với giá trị khởi đầu tại thòi điểm chuyển giao gia tài thì những bên không có quvền nhu yếu thanh toán giao dịch chênh lệch ( trừ khi những bên có thỏa thuận hợp tác khác ) .

Phân biệt ký quỹ và ký cược?

Bên cạnh việc giải đáp Ký quỹ là gì? Ký cược là gì? Chúng tôi sẽ so sánh hai loại hình giao dịch bảo đảm này để Quý vị nhận diện, thực hiện.

– Giống nhau:

Ký quỹ và ký cược đều là biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, chính vì vậy chúng đều có mục đích là bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ dân sự với tính chất tác động, dự phòng để bảo vệ, ngăn ngừa và khắc phục những hậu quả xấu do việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ gây ra.

Advertisement

– Khác nhau:

+ Về chủ thể:

Chủ thể trong quan hệ ký quỹ gồm có 2 bên :
Bên ký quỹ là bên đã gửi một lượng gia tài vào thông tin tài khoản tại một ngân hàng nhà nước nhất định .
Bên nhận ký quỹ là bên được thanh toán giao dịch, bồi thường thiệt hại từ thông tin tài khoản đó nếu đến thời hạn mà bên ký quỹ không thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm so với mình .
Trong quan hệ này, ngân hàng nhà nước đóng vai trò là chủ thể giữ gia tài ký quỹ và có nghĩa vụ và trách nhiệm phải thanh toán giao dịch cho bên bị vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm bằng gia tài trong thông tin tài khoản ký quỹ .
Trong quan hệ ký cược gồm 2 bên chủ thể, đó là bên ký cược và bên nhận ký cược. Trong đó, bên ký cược là bên thuê gia tài ; bên nhận ký cược là bên đã nhận gia tài ký cược để bảo vệ cho việc trả lại gia tài đã cho thuê .

+ Về hình thức:

Đối với giải pháp ký cược, pháp lý không có lao lý đơn cử ràng buộc những bên về mặt hình thức. Các bên trong quan hệ pháp luật dân sự địa thế căn cứ vào tình hình trong thực tiễn dữ thế chủ động lựa chọn hình thức xác lập bằng lời nói hoặc văn bản. Tuy nhiên, thường thì, những bên thường xác lập bằng hình thức văn bản so với những gia tài có giá trị lớn .
Khác với ký cược, hình thức và thủ tục ký quỹ phải tuân thủ ngặt nghèo theo lao lý của pháp lý ngân hàng nhà nước .

+ Về nội dung:

Đối với quan hệ ký quỹ, các bên mở tài khoản tại ngân hàng để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ. Theo đó, nếu đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa thì ngân hàng dùng tài khoản đó thanh toán cho bên có quyền. Bên cạnh đó, nếu bên kia không thực hiện nghĩa vụ gây thiệt hại cho bên có quyền, thì ngân hàng sử dụng tài sản đó để bồi thường thiệt hại cho bên có quyền.

Xuất phát từ mục tiêu bảo vệ bên thuê trả lại gia tài thuê hoặc bảo vệ quyền lợi của bên cho thuê, nội dung của ký cược đơn cử là :
Bên cho thuê hoàn trả gia tài ký cược sau khi đã được thanh toán giao dịch tiền thuê và trả lại gia tài thuê. Nếu bên thuê không trả lại gia tài thuê thì gia tài ký cược thuộc về bên cho thuê .

Advertisement

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết Ký quỹ là gì? Ký cược là gì? của công ty Luật Hoàng Phi. Chúng tôi mong rằng bài viết sẽ cung cấp cho bạn đọc những thông tin hữu ích. Nếu bạn đọc có thắc mắc hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ Tổng đài 1900 6557 của công ty Luật Hoàng Phi.

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments