Lễ tốt nghiệp in English – Vietnamese-English Dictionary

Bài hát thường được nghe trong buổi lễ tốt nghiệp và vào cuối ngày học.

It is commonly heard during graduation ceremonies and at the end of the school day.

Advertisement

WikiMatrix

Cậu không làm lễ tốt nghiệp ở chỗ dưới đó, David Brody.

You are not graduating down there, David Brody.

OpenSubtitles2018. v3

Advertisement

Ông nội và lễ tốt nghiệp của tôi

Grandpa and My Graduation

jw2019

Anh ấy đã viết một bức thư khuyên tôi quan tâm đến lễ tốt nghiệp ở trường.

Advertisement

He wrote a letter of recommendation for me to get into graduate school.

ted2019

Hôm đến dự lễ tốt nghiệp của tôi, bà hỏi: “Bây giờ cháu sẽ làm gì?”

She came to my college graduation and asked me, “So now what are you going to do?”

Literature

Cậu đã không gặp ông từ ngày lễ tốt nghiệp .

Advertisement

He had not seen him since that graduation day .

EVBNews

Không thể tin Cha làm con bị trễ trong lễ tốt nghiệp của chính con.

I can’t believe you made me late to my own graduation.

OpenSubtitles2018. v3

Mà nè, con định sẽ mặc gì đến dự lễ tốt nghiệp đây?

Advertisement

And by the way, what are you wearing to the graduation?

QED

” Tôi và Frank và Phoebe, lễ tốt nghiệp, 1965. ”

” Me and Frank and Phoebe, graduation, 1965. “

OpenSubtitles2018. v3

Hay lễ tốt nghiệp cao đẳng của em vì bị bệnh lyme?

Advertisement

Or my college graduation, when she contracted lyme disease?

OpenSubtitles2018. v3

Và ngày lễ tốt nghiệp cũng đã đến, chàng trai đợi tin về chiếc xe từ bố .

As Graduation Day approached, the young man awaited signs that his father had purchased the car .

EVBNews

Dịp đó là lễ tốt nghiệp khóa 110 trường giáo sĩ Ga-la-át.

The occasion was the graduation of the 110th class of the Gilead missionary school.

Advertisement

jw2019

Ồ, cậu phải quay lễ tốt nghiệp.

Oh, you’re filming the graduation.

OpenSubtitles2018. v3

mẹ và dượng sẽ không bay đến dự lễ tốt nghiệp được.

It means though, we won’t be able to fly in for graduation.

OpenSubtitles2018. v3

Ngày 9 tháng 11 năm 1966, Chiến dịch Waterpump đã làm lễ tốt nghiệp cho 42 phi công T-28 mới của Lào.

By 9 November 1966, Operation Waterpump had graduated 42 new Lao T-28 pilots.

WikiMatrix

Em muốn biết ngày tổ chức lễ tốt nghiệp ạ.

Sir, if I could know the convocation dates……

OpenSubtitles2018. v3

Đây là bản trình chiếu đoạn phim niên giám của con cho lễ tốt nghiệp vào thứ Hai.

It’s my video yearbook presentation for graduation on Monday.

OpenSubtitles2018. v3

Có lần tôi được mời đến nói chuyện tại buổi lễ tốt nghiệp tại một trường đại học.

I was once invited to speak at graduation services at a university.

LDS

Và cô, Mae – – bố của cô có đến dự lễ tốt nghiệp phổ thông của cô không?

And you, Mae – – did your father go to your high-school graduation ceremony?

OpenSubtitles2018. v3

Vũ hội và lễ tốt nghiệp.

Prom and then graduation.

OpenSubtitles2018. v3

Con gái của chúng ta phải có mặt tại lễ tốt nghiệp.

Our baby’s gonna be at her graduation.

OpenSubtitles2018. v3

Bố cậu tặng cậu xe này cho lễ tốt nghiệp?

Your dad brought you this car for your graduation?

OpenSubtitles2018. v3

Nghe này, lễ tốt nghiệp không diễn ra trong 37h tới.

Look, homecoming isn’t for 37 hours.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng ta phải có mặt ở trường dự lễ tốt nghiệp lúc 9:00.

We have to be at school for graduation at 9:00.

OpenSubtitles2018. v3

Cái đêm sau lễ tốt nghiệp ấy.

Well, you know, that night after graduation.

OpenSubtitles2018. v3

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments