mặt tiền trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Phòng khách chính chạy toàn bộ mặt tiền Đại lộ số 5 của ngôi nhà.

The main parlour ran the full length of the house’s Fifth Avenue frontage.

Advertisement

WikiMatrix

Nó làm ở mặt tiền, ăn hồn cho vui?

She works up front, eats souls for fun?

OpenSubtitles2018. v3

Advertisement

Danh Đức Giê-hô-va trên mặt tiền của nhà thờ Tin Lành, đảo Huahine, Polynesia thuộc Pháp

Protestant church with Jehovah’s name on the front, island of Huahine, French Polynesia

jw2019

Còn đây là mặt tiền của chúng.

Advertisement

Here’s the façade.

OpenSubtitles2018. v3

Vào ngày 21 tháng 7, phần móng được đặt ở góc đông nam của mặt tiền tòa nhà.

On 21 July the cornerstone was laid at the southeast angle of the building’s facade.

WikiMatrix

Mặt tiền bằng đá trắng với 5 mái vòm bằng vàng là thiết kế của Fioravanti.

Advertisement

The massive limestone façade, capped with its five golden cupolas, was the design of Aristotele Fioravanti.

WikiMatrix

Mặt tiền của ngôi đền có bốn ô cửa, với ba hốc cửa có kích thước giữa chúng.

The temple facade has four doorways, with three doorway-sized niches between them.

WikiMatrix

Tỷ lệ chuyển đổi cho mặt tiền cửa hàng điện tử thường thấp.

Advertisement

Conversion rates for electronic storefronts are usually low.

WikiMatrix

Tuy nhiên mặt tiền của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên lại nằm trên đường Cromwell.

The Natural History Museum’s main frontage, however, is on Cromwell Road.

WikiMatrix

Phần gỗ của các căn hộ của các bạn nối tiếp ra ngoài trở thành các mặt tiền.

Advertisement

The wood of your apartment continues outside becoming the facades.

ted2019

Những mặt tiền lướt qua, những lề đường chỉ còn là một vạch dài màu xám.

The fronts of buildings fly past; the pavements are no more now than one long grey line.

Literature

Một triệu đô-la, tiền mặt, tiền lẻ.

One million dollars, cash, low denominations.

Advertisement

OpenSubtitles2018. v3

Kiến trúc sư Stefano Boeri thậm chí đã dùng cây cối để trang trí mặt tiền.

The architect Stefano Boeri even created living facades.

ted2019

Mặt tiền của nó được lát bằng đá cẩm thạch nhiều màu.

Its front section was paved with multicolored marble.

jw2019

Tòa nhà được lên kế hoạch là sẽ hướng mặt tiền ra dòng sông.

The building was planned to face the river.

WikiMatrix

” Theo Chúa, cuộc đời nở hoa ” ( Hay khắc trên mặt tiền các tu viện )

” Under God she flourishes. ”

OpenSubtitles2018. v3

Tôi đang làm nó với găng tay vào, vì vậy tôi không thể cảm thấy hai mặt tiền.

I’m doing it with gloves on, so I can’t feel out the two – sided coin .

QED

Xịt nước sang mặt tiền hướng bắc ngay, không thì đi cả tòa nhà đấy!

Get that hose over to the north face or we’re liable to lose the whole block!

OpenSubtitles2018. v3

Mặt tiền chính dài 100 mét về phía Marienplatz được trang trí lộng lẫy.

The 100 meters long main facade towards the Marienplatz is richly decorated.

WikiMatrix

Vâng, đó là một cơ hội 1/ 10 mà bạn đã chọn các hai mặt tiền.

Well, there’s a 1 / 10 chance that you picked the two – sided coin .

QED

Đến trước mặt tiền Bệnh viện chính thành phố, Stefan phá vỡ sự thinh lặng

Arriving outside the front of the Hôtel-Dieu, Stefan breaks the silence.

Literature

hoặc mặt tiền của cô ấy.

Or her front.

OpenSubtitles2018. v3

Mặc dù mặt tiền đó, cô cũng rất nhạy cảm.

Despite that facade, she is also very sensitive.

WikiMatrix

Hắn ăn mặc hoàn hảo để củng cố mặt tiền.

He dresses impeccably to feed the facade.

OpenSubtitles2018. v3

Ba mày đi mấy tháng trời không thấy mặt, tiền ở đâu ra?

Your dad’s been gone, I don’t have money.

OpenSubtitles2018. v3

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments