MERELY LÀ GÌ

mere fact that we have this ability harmonizes with the comment that a Creator has put “eternity into man’s mind.”
Sự kiện chúng ta có khả năng này phù hợp với lời phát biểu là Đấng Tạo Hóa đã đặt “ý niệm vĩnh cửu vào trí óc loài người”.

Bạn đang xem:

Advertisement

It had proven a costly fiasco for England and Scotland, but merely a minor distraction for the Spanish and French, who were occupied by the wars engulfing Europe.
Đối với Anh và Scotland thì điều này chỉ chứng tỏ đây là một thất bại vô cùng tốn kém, nhưng với Tây Ban Nha và Pháp thì đây chỉ đơn thuần là một sự xao lãng nhỏ dành cho họ, vốn là những nước luôn bận rộn với các cuộc chiến tranh đang nhấn chìm cả châu Âu.
Many scholars have argued from the list that a Mentuhotep I, who might have been merely a Theban nomarch, was posthumously given a royal titulary by his successors; thus this conjectured personage is referred to conventionally as “Mentuhotep I”.
Nhiều học giả đã lập luận từ bản danh sách đó một vị vua Mentuhotep I, người có thể đã chỉ đơn thuần là một lãnh chúa Thebes, và được truy phong tước hiệu hoàng gia bởi các vị vua kế tục; do đó nhân vật phỏng đoán này thông thường được gọi là “Mentuhotep I”.
Perhaps you wonder: ‘Is it really possible for a mere human to have a close relationship with Almighty God?
The conversion of Tahiti, notes Gunson, was “merely an expression of the will of Pomare II, based on the religious habits (not the beliefs) of the English missionaries.”
Ông Gunson cho biết sự cải đạo của người Tahiti “chỉ là do ý muốn của Pomare II, đó là sự tiếp nhận những nghi thức tôn giáo (chứ không phải niềm tin) của những giáo sĩ người Anh”.
A woman reared by God-fearing parents explains: “We were never tagalongs who merely accompanied our parents in their work.
Một chị nọ được cha mẹ tin kính dạy dỗ, chị giải thích: “Chúng tôi không bao giờ chỉ lẽo đẽo theo sau khi cha mẹ đi rao giảng.
So it is wise to be cautious when it comes to treatments that feature stunning claims but that are promoted merely with hearsay testimonials.
Thế nên điều khôn ngoan là hãy cảnh giác với các phương pháp điều trị được cho rằng sẽ chữa khỏi bệnh một cách kỳ diệu nhưng chẳng qua chỉ dựa trên những tin đồn và nhận xét vô căn cứ.
Vậy một số nhà phê bình cho rằng Môi-se đã mượn ít nhiều trong bộ luật Hammurabi để làm thành luật pháp Môi-se.
Không có tình yêu thương như thế thì thánh chức chúng ta có thể dễ dàng suy giảm đến độ trở thành một sự cố gắng tượng trưng mà thôi.
When these ancient super-species—thought to be mere myths—rise again, they all suckhoedoisong.edu.vne for supremacy, leasuckhoedoisong.edu.vnng humanity”s very existence hanging in the balance. — Legendary and Warner Bros. Kyle Chandler as Dr. Mark Russell: Emma”s ex-husband, Madison”s father, and a scientist specializing in animal behasuckhoedoisong.edu.vnor.
Khi những siêu quái vật cổ xưa này được cho chỉ còn là huyền thoại, một lần nữa, tất cả bọn chúng đều trỗi dậy, đấu tranh giành quyền lực tối cao, khiến cho sự tồn tại của loài người bị đe dọa. — Legendary và Warner Bros. Kyle Chandler đóng vai Mark Russell: Chồng cũ của Emma.
Representations of the festival were part of the typical decorations of temples associated to the king during the Old Kingdom and mere depictions of it do not necessarily imply a long reign.
Những cảnh tượng khắc hoạ về lễ hội này vốn là một trong số các kiểu mẫu trang trí đặc trưng của những ngôi đền có liên quan đến nhà vua dưới thời Cổ Vương quốc và sự mô tả của nó không nhất thiết hàm ý về một triều đại trị vì lâu dài.

Xem thêm:

His prosuckhoedoisong.edu.vnsions show that he cares not merely for people of one nation but for people of all nations, tribes, and tongues. —Acts 10:34, 35.
Sự sắp đặt này cho thấy Ngài không chỉ quan tâm đến dân của một nước mà còn dân của mọi nước, chi phái, ngôn ngữ.—Công-vụ 10:34, 35.
Why, the mere fact that you are reading this Bible-based journal demonstrates God’s interest in you!
Sự kiện giản dị bạn đang cầm đọc tạp chí này căn cứ trên Kinh-thánh cho thấy Đức Chúa Trời có chú ý đến bạn!
Happiness has been described as a state of well-being that is characterized by relative permanence, by emotions ranging from mere contentment to deep and intense joy in lisuckhoedoisong.edu.vnng, and by a natural desire for it to continue.
Hạnh phúc được miêu tả là một trạng thái vui sướng tương đối lâu dài, là những cung bậc cảm xúc từ thỏa nguyện cho đến vui mừng sâu xa, và ước muốn tự nhiên là được tiếp tục trạng thái đó.
Uchtdorf, Second Counselor in the First Presidency, has taught us, it’s much more than merely waiting: “Patience means active waiting and enduring.
Uchtdorf, Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, đã dạy, lòng kiên nhẫn còn có ý nghĩa nhiều hơn là chỉ chờ đợi: “Tính kiên nhẫn có nghĩa là tích cực chờ đợi và chịu đựng.
In “The Spookiest House in Marzipan” it is hinted at that Gazpacho has no mother, and that he actually suffers with dissociative identity disorder, but creator Greenblatt says this was merely to “pay homage to Psycho”.
Trong “The Spookiest House in Marzipan” đó là ám chỉ rằng Gazpacho không có mẹ, và rằng ông thực sự bị rối loạn sắc tách rời, nhưng tác giả Greenblatt nói này chỉ đơn thuần là để “tỏ lòng tôn kính đến Psycho”.Gazpacho cho thấy không có sự quan tâm trong suckhoedoisong.edu.vnệc di chuyển ra ngoài và cải thiện cuộc sống của riêng mình. kẻ thù tồi tệ nhất của Gazpacho là ninja.
While girls with magical powers are common in Japanese telesuckhoedoisong.edu.vnsion, Miyazaki noted that, “the witchcraft has always merely been the means to fulfill the dreams of young girls.
Dẫu truyền hình Nhật Bản không thiếu những cô gái sở hữu ma pháp, song Miyazaki nhấn mạnh “phép thuật luôn chỉ được xem như công cụ hiện thực hóa ước mơ của những cô gái trẻ.
This trend is merely a reflection of the fact that in many materially prosperous lands, there is a growing hunger for spiritual direction in life.
Xu hướng này chỉ là một phản ánh sự kiện tại nhiều xứ phồn suckhoedoisong.edu.vnnh, người ta ngày càng khao khát được hướng dẫn về mặt tâm linh.
Therefore, the receiver merely had to detect the presence or absence of the radio signal, and produce a click sound.
Do đó,người nhận chỉ đơn thuần phải phát hiện sự hiện diện hoặc không có tín hiệu radio, và tạo ra âm thanh tiếng nhấp chuột.Các thiết bị này được gọi là máy dò.
We should try hard to get the sense of it rather than merely expecting that there will be a change to conform to our suckhoedoisong.edu.vnewpoint. —Read Luke 12:42.

Xem thêm:

Chẳng phải chúng ta nên cố gắng hiểu điểm ấy thay vì chỉ nghĩ rằng sẽ có sự điều chỉnh cho phù hợp với quan điểm của mình sao?—Đọc Lu-ca 12:42.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Advertisement

Thefact that we have this ability harmonizes with the comment that a Creator has put “eternity into man’s mind.”Sựchúng ta có khả năng này phù hợp với lời phát biểu là Đấng Tạo Hóa đã đặt “ý niệm vĩnh cửu vào trí óc loài người”.Bạn đang xem: Merely là gì It had proven a costly fiasco for England and Scotland, buta minor distraction for the Spanish and French, who were occupied by the wars engulfing Europe.Đối với Anh và Scotland thì điều này chỉ chứng tỏ đây là một thất bại vô cùng tốn kém, nhưng với Tây Ban Nha và Pháp thì đâylà một sự xao lãng nhỏ dành cho họ, vốn là những nước luôn bận rộn với các cuộc chiến tranh đang nhấn chìm cả châu Âu.Many scholars have argued from the list that a Mentuhotep I, who might have beena Theban nomarch, was posthumously given a royal titulary by his successors; thus this conjectured personage is referred to conventionally as “Mentuhotep I”.Nhiều học giả đã lập luận từ bản danh sách đó một vị vua Mentuhotep I, người có thể đãlà một lãnh chúa Thebes, và được truy phong tước hiệu hoàng gia bởi các vị vua kế tục; do đó nhân vật phỏng đoán này thông thường được gọi là “Mentuhotep I”.Perhaps you wonder: ‘Is it really possible for ahuman to have a close relationship with Almighty God?The conversion of Tahiti, notes Gunson, was “an expression of the will of Pomare II, based on the religious habits (not the beliefs) of the English missionaries.”Ông Gunson cho biết sự cải đạo của người Tahiti “là do ý muốn của Pomare II, đó là sự tiếp nhận những nghi thức tôn giáo (chứ không phải niềm tin) của những giáo sĩ người Anh”.A woman reared by God-fearing parents explains: “We were never tagalongs whoaccompanied our parents in their work.Một chị nọ được cha mẹ tin kính dạy dỗ, chị giải thích: “Chúng tôi không bao giờlẽo đẽo theo sau khi cha mẹ đi rao giảng.So it is wise to be cautious when it comes to treatments that feature stunning claims but that are promotedwith hearsay testimonials.Thế nên điều khôn ngoan là hãy cảnh giác với các phương pháp điều trị được cho rằng sẽ chữa khỏi bệnh một cách kỳ diệu nhưng chẳng quadựa trên những tin đồn và nhận xét vô căn cứ.Vậy một số nhà phê bình cho rằng Môi-se đã mượn ít nhiều trong bộ luật Hammurabi để làm thành luật pháp Môi-se.Không có tình yêu thương như thế thì thánh chức chúng ta có thể dễ dàng suy giảm đến độ trở thành mộtcố gắngtrưng mà thôi.When these ancient super-species—thought to bemyths—rise again, they all suckhoedoisong.edu.vne for supremacy, leasuckhoedoisong.edu.vnng humanity”s very existence hanging in the balance. — Legendary and Warner Bros. Kyle Chandler as Dr. Mark Russell: Emma”s ex-husband, Madison”s father, and a scientist specializing in animal behasuckhoedoisong.edu.vnor.Khi những siêu quái vật cổ xưa này được chocòn là huyền thoại, một lần nữa, tất cả bọn chúng đều trỗi dậy, đấu tranh giành quyền lực tối cao, khiến cho sự tồn tại của loài người bị đe dọa. — Legendary và Warner Bros. Kyle Chandler đóng vai Mark Russell: Chồng cũ của Emma.Representations of the festival were part of the typical decorations of temples associated to the king during the Old Kingdom anddepictions of it do not necessarily imply a long reign.Những cảnh tượng khắc hoạ về lễ hội này vốn là một trong số các kiểu mẫu trang trí đặc trưng của những ngôi đền có liên quan đến nhà vua dưới thời Cổ Vương quốc vàmô tả của nó không nhất thiết hàm ý về một triều đại trị vì lâu dài.Xem thêm: Lab 11: Cấu Hình Dhcp Server Và Ip Helper-Address Là Gì, Làm Thế Nào Là Hai Câu Lệnh Ip Ip Helper His prosuckhoedoisong.edu.vnsions show that he cares notfor people of one nation but for people of all nations, tribes, and tongues. —Acts 10:34, 35.Sự sắp đặt này cho thấy Ngài khôngquan tâm đến dân của một nước mà còn dân của mọi nước, chi phái, ngôn ngữ.—Công-vụ 10:34, 35.Why, thefact that you are reading this Bible-based journal demonstrates God’s interest in you!Sựdị bạn đang cầm đọc tạp chí này căn cứ trên Kinh-thánh cho thấy Đức Chúa Trời có chú ý đến bạn!Happiness has been described as a state of well-being that is characterized by relative permanence, by emotions ranging fromcontentment to deep and intense joy in lisuckhoedoisong.edu.vnng, and by a natural desire for it to continue.Hạnh phúc được miêu tả là một trạng thái vui sướng tương đối lâu dài, là những cung bậc cảm xúc từnguyện cho đến vui mừng sâu xa, và ước muốn tự nhiên là được tiếp tục trạng thái đó.Uchtdorf, Second Counselor in the First Presidency, has taught us, it’s much more thanwaiting: “Patience means active waiting and enduring.Uchtdorf, Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, đã dạy, lòng kiên nhẫn còn có ý nghĩa nhiều hơn làchờ đợi: “Tính kiên nhẫn có nghĩa là tích cực chờ đợi và chịu đựng.In “The Spookiest House in Marzipan” it is hinted at that Gazpacho has no mother, and that he actually suffers with dissociative identity disorder, but creator Greenblatt says this wasto “pay homage to Psycho”.Trong “The Spookiest House in Marzipan” đó là ám chỉ rằng Gazpacho không có mẹ, và rằng ông thực sự bị rối loạn sắc tách rời, nhưng tác giả Greenblatt nói nàylà để “tỏ lòng tôn kính đến Psycho”.Gazpacho cho thấy không có sự quan tâm trong suckhoedoisong.edu.vnệc di chuyển ra ngoài và cải thiện cuộc sống của riêng mình. kẻ thù tồi tệ nhất của Gazpacho là ninja.While girls with magical powers are common in Japanese telesuckhoedoisong.edu.vnsion, Miyazaki noted that, “the witchcraft has alwaysbeen the means to fulfill the dreams of young girls.Dẫu truyền hình Nhật Bản không thiếu những cô gái sở hữu ma pháp, song Miyazaki nhấn mạnh “phép thuật luônđược xem như công cụ hiện thực hóa ước mơ của những cô gái trẻ.This trend isa reflection of the fact that in many materially prosperous lands, there is a growing hunger for spiritual direction in life.Xu hướng nàylà một phản ánh sự kiện tại nhiều xứ phồn suckhoedoisong.edu.vnnh, người ta ngày càng khao khát được hướng dẫn về mặt tâm linh.Therefore, the receiverhad to detect the presence or absence of the radio signal, and produce a click sound.Do đó,người nhậnphải phát hiện sự hiện diện hoặc không có tín hiệu radio, và tạo ra âm thanh tiếng nhấp chuột.Các thiết bị này được gọi là máy dò.We should try hard to get the sense of it rather thanexpecting that there will be a change to conform to our suckhoedoisong.edu.vnewpoint. —Read Luke 12:42.Xem thêm: Tin Tuyển Sinh Học Viện Hành Chính Quốc Gia Ra Trường Làm Gì ? Chẳng phải chúng ta nên cố gắng hiểu điểm ấy thay vìnghĩ rằng sẽ có sự điều chỉnh cho phù hợp với quan điểm của mình sao?—Đọc Lu-ca 12:42.Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments