môi trường trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

M. elephantis đã được nghiên cứu để tìm ra các yếu tố môi trường ưu tiên của nó.

M. elephantis growth has been studied to find its preferred environmental factors.

Advertisement

WikiMatrix

Môi trường sống tự nhiên của chúng là karsts.

Its natural habitat is karsts.

WikiMatrix

Advertisement

Lần hiển thị video có đến từ một môi trường phát liên tục hay không.

Learn how to report on video content metadata .

support.google

Vì vậy, các râu này cho nó cảm giác về môi trường xung quanh tốt hơn.

Advertisement

Thus, these whiskers allow it to better feel its surroundings.

WikiMatrix

Ô nhiễm môi trường đã gây ra thay đổi khí hậu khắp Trái đất.

Environmental pollution triggered climatic changes all over Earth .

Tatoeba-2020. 08

Vấn đề là, bạn cảm thấy thoải mái hơn trong môi trường nào?

Advertisement

The issue is, with which are you more comfortable ?

Literature

Nhưng cô ấy cũng học cách chủ động trong môi trường tối tăm và lặng im ấy .

But she learned how to be active in her silent, dark environment .

EVBNews

P. dissitiflorus hiện đang bị đe dọa vì mất môi trường sống.

Advertisement

P. dissitiflorus is threatened by habitat loss.

WikiMatrix

Làm thế nào nó tạo ra môi trường sống cho những động vật như mình?”

How does it work to make habitat for animals like me?”

ted2019

Môi trường này lấy cảm hứng từ giao diện người dùng của RISC OS.

Advertisement

The environment was inspired by the user interface of RISC OS.

WikiMatrix

Năm 1952, G. F. Trowel đã trồng táo trong môi trường không khí có phun sương.

In 1952, G.F. Trowel grew apple trees in a spray culture.

WikiMatrix

Nó khiến chúng ta đột nhiên nhận thức rõ mọi thứ trong môi trường.

It makes us suddenly aware of everything in the environment.

Advertisement

ted2019

Trong môi trường đất, thực vật phát triển trong một môi trường hoạt động và ổn định.

In balanced soil, plants grow in an active and steady environment.

WikiMatrix

Môi trường tôn giáo đã trở nên gay go hơn, và giờ đây họ phải tự lo lấy.

The religious environment had become more hostile, and now they had to make provisions for themselves.

jw2019

Tổ chức Đức Chúa Trời cung cấp một môi trường để họ có thể phát triển.

God’s organization provides an environment where they can thrive.

jw2019

đó là sự hủy diệt toàn cầu bằng vũ khí hạt nhân hoặc thảm họa môi trường.

that it will be a global destruction by nuclear weapons or environmental ruin.

jw2019

Bạn chỉ muốn làm cho môi trường nơi bạn sống và làm việc được tốt thôi.

You only want clean environments in which to function.

QED

Carletonomys có lẽ là loài ăn cỏ và sống trong một môi trường sống ẩm ướt.

Carletonomys was probably herbivorous and lived in a wet habitat.

WikiMatrix

Và vào 05/ 06, ngày môi trường, mọi người có thể download bộ phim trên Internet.

On the five of June, the environment day, everybody can download the movie on Internet.

QED

Thật vậy, vai trò của các nhà môi trường đã thay đổi, bởi vì chiều hướng công lý.

Indeed, the face of the environmentalist has changed, because of the justice dimension.

ted2019

Nhờ bà mà tôi đã được phép sống trong một môi trường ánh sáng.

Thanks to her, I have been permitted to live in an environment of light.

LDS

Vì vậy đó là môi trường chúng tôi bắt đầu làm việc.

So it was in this environment that we began working.

ted2019

Khả năng thích nghi/ứng phó với môi trường.

Responsiveness when interacting with the environment.

WikiMatrix

Và bây giờ là môi trường.

And there’s the environment.

QED

Rio+20 về Cổng Môi trường Ấn độ Đánh giá Chất lượng Nước pdf

Rio+20 on India Environment Portal Water Quality Assessments pdf United Nations portal Environment portal Ecology portal Sustainable development portal

WikiMatrix

4.5/5 - (2 votes)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments