ngay sau đó trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Nhưng ngay sau đó, Jane đã tìm được cách phá bỏ lời nguyền. ”

But soon, Jane figured out how to break this curse. “

Advertisement

OpenSubtitles2018. v3

Ngay sau đó, ngài xuất trận hầu chinh phục thế gian gian ác của Sa-tan.

He immediately went forth to complete the conquest of Satan’s wicked system.

jw2019

Advertisement

Ngay sau đó, mẹ bà qua đời và bà trở thành một đứa trẻ mồ côi.

Soon after that, her mother died and she became an orphan.

WikiMatrix

Ngay sau đó, ông đã được soạn thảo vào Hải quân Đế quốc Đức.

Advertisement

Soon thereafter, he was drafted into the German Imperial Navy.

WikiMatrix

Tiếp theo ngay sau đó là việc có thêm thẩm quyền để hành động trong danh của Chúa.

Further authority to act in the name of the Lord soon followed.

LDS

Ngay sau đó, họ gặp phải Chu Mãi Dịch, người này mời họ đến uống rượu trên thuyền.

Advertisement

Soon thereafter, they encounter Zhu, who invited them to drink on his ship.

WikiMatrix

Cuộc chiến đấu kéo dài gần 12 giờ trước khi dừng lại, nhưng lại tiếp tục ngay sau đó.

The fighting lasted nearly 12 hours before stopping, but resumed again soon after.

WikiMatrix

Ngay sau đó, hai chị em bị tai nạn xe hơi khiến không một ai nhận ra họ.

Advertisement

Soon after, the two sisters have a car accident which disfigurs them.

WikiMatrix

Ngay sau đó, Kane thành lập một nhóm với X-Pac và có được một bạn gái, Tori.

Kane then formed a tag team with X-Pac and acquired a girlfriend, Tori.

WikiMatrix

Ngay sau đó, bà hoảng sợ, và thốt ra lời cảm thán.

Advertisement

She appeared scared and was crying.

WikiMatrix

Các nỗ lực của bác sĩ không thành công, và Quốc vương Faisal mất ngay sau đó.

Their efforts were unsuccessful, and King Faisal died shortly afterward.

WikiMatrix

Tuy nhiên, một ném ngay sau đó lái xe của Gregor trở lại thực sự cứng.

However, another thrown immediately after that one drove into Gregor’s back really hard .

Advertisement

QED

Nếu anh nhìn thấy tôi đã được chữa lành, ngay sau đó anh sẽ có nó

Now, if you can find me and I’m healed, you can have all of this .

OpenSubtitles2018. v3

Hai người kết hôn vào ngày 12 tháng 5 năm 1962, quay trở lại Đức ngay sau đó .

The two married on 12 May 1962, returning to Germany shortly afterwards.

WikiMatrix

Ngay sau đó, JTWC đã giao cho cơn bão số nhận dạng 31W.

Shortly afterward, the JTWC assigned the storm the identifier 31W.

WikiMatrix

Và cảnh quay hôm sau, ngay sau đó— Bạn có thể thấy những gì tôi đã làm.

And the very next shot, right after this — So you can see what I was doing.

ted2019

John McVie gia nhập nhóm ngay sau đó ít lâu.

Joseph Stalin joined the group soon afterwards.

WikiMatrix

Cuộc gọi 911 đến lúc 9:04, và án mạng phải xảy ra ngay sau đó.

The 911 call came in at 9:04, and the murder must have been moments later.

OpenSubtitles2018. v3

Ngay sau đó, các nước đồng minh khác cũng làm điều tương tự.

Following him, the other athletes do the same.

WikiMatrix

Ông đã hồi phục và quay trở lại nhiệm sở ngay sau đó.

He recovered and returned to his duties soon after.

WikiMatrix

ngay sau đó, tôi cũng lại bị quấy rối tình dục ở nơi làm việc.

And shortly thereafter, I, too, was sexually harassed in the workplace.

ted2019

Alice nói là có thể sắp xếp đám cưới ngay sau đó.

Alice said she could get the wedding together by then.

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng hầu như ngay sau đó tôi lại nghĩ: “Điều đó có liên quan đến tôi chứ.

But almost as quickly I thought, “But it does pertain to me.

LDS

Anh nhập ngũ ngay sau đó vào ngày 27 tại khu vực binh đoàn số 102, ở Chuncheon.

He then enlisted on August 27 at the 102nd draft camp in Chuncheon.

WikiMatrix

Tuy nhiên, một cơ hội đoạt thêm lãnh thổ lại tiến đến ngay sau đó.

However, soon came another potential chance for territory gains.

WikiMatrix

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments