nhà tài trợ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Petrobras cũng là một nhà tài trợ của đội đua Williams F1.

He also tested with the Williams F1 team.

Advertisement

WikiMatrix

Các nhà tài trợ thích anh ta.

The sponsors like him.

OpenSubtitles2018. v3

Advertisement

Các con gặp nhà tài trợ nhé

You guys, meet your new sponsor

OpenSubtitles2018. v3

Nhà tài trợ bí ẩn.

Advertisement

Anonymous donor.

OpenSubtitles2018. v3

Fitbit là một nhà tài trợ mới của mùa này.

Fitbit became a new sponsor this season.

WikiMatrix

Nhà tài trợ của chúng ta, chủ tịch Yoon, đang đợi dưới lầu ạ.

Advertisement

Our investor, President Yoon, is waiting downstairs .

QED

Đây là nhà tài trợ lớn thứ ba thế giới vào năm 2009 sau Hoa Kỳ và Pháp.

It was the world’s third biggest aid donor in 2009 after the United States and France.

WikiMatrix

Giờ là vài lời từ nhà tài trợ của chúng tôi.

Advertisement

And now, a word from our sponsors.

OpenSubtitles2018. v3

Suzuki Motors là nhà tài trợ chính cho giải đấu kể từ năm 2008.

Suzuki Motors has been title sponsor of the tournament since 2008.

WikiMatrix

Nhà tài trợ cho giải đấu mùa này đó là HD Bank và Cityland.

Advertisement

The main sponsorship of this season are HD Bank and Cityland.

WikiMatrix

Bảo tàng là nhà tài trợ chính thức của đội bóng đá địa phương União da Madeira.

The museum is an official sponsor of the local football team União da Madeira.

WikiMatrix

Ngoài Deutsche Bahn, tất cả các nhà tài trợ trên cũng tài trợ cho World Cup U-20 nữ 2010.

Aside from Deutsche Bahn, the sponsors are identical with those of the 2010 U-20 Women’s World Cup.

Advertisement

WikiMatrix

Chúng tôi kiếm tìm trợ cấp và những nhà tài trợ.

Grants and sponsors were sought.

ted2019

Vào tháng 7 năm 2013, Qatar Airways đã trở thành nhà tài trợ áo chính của FC Barcelona.

In July 2013, Qatar Airways became FC Barcelona’s primary shirt sponsor.

WikiMatrix

Nhà tài trợ đầu tiên của Southern League là Beazer Homes, tài trợ trong khoảng thời gian 1987–96.

The first sponsor of the Southern League was Beazer Homes who sponsored the league from 1987–96.

WikiMatrix

Em phải gọi cho mấy nhà tài trợ trước đã.

I have to make some donor calls first.

OpenSubtitles2018. v3

Gần 27 000 nhà tài trợ đã đóng gớp dưới £ 7500 trong cùng 1 ngày.

Almost 27,000 donations of under £ 7,500 had been received by the same date .

WikiMatrix

Tập đoàn LG là nhà tài trợ chính của chương trình.

LG is the main sponsor of the show.

WikiMatrix

Theo đó, một danh sách các nhà tài trợ đã được phát hành vào tháng 12 năm 2008.

Accordingly, a list of donors was released in December 2008.

WikiMatrix

Không có nhà tài trợ, không có cơ sở hạ tầng.

There’s no donor base, no infrastructure.

OpenSubtitles2018. v3

Peter Smith Recruitment là nhà tài trợ hiện tại của giải.

Peter Smith Recruitment is currently the sponsor of the league.

WikiMatrix

Nhà tài trợ đầu tiên của giải đấu là Gola, trong giai đoạn giữa mùa giải 1984–85 và 1985–86.

The league’s first sponsors were Gola, who sponsored it during the 1984–85 and 1985–86 seasons.

WikiMatrix

Hội nghị Nhóm Tư vấn Các nhà Tài trợ cho Việt Nam 2011

Consultative Group Meeting for Vietnam 2010

worldbank.org

Công ty của chúng tôi chính là nhà tài trợ cho chương trình nghiên cứu ấy.

Our company finances the entire research program.

OpenSubtitles2018. v3

Năm 2007, Google bắt đầu tài trợ cho NORAD Tracks Santa, thay thế nhà tài trợ cũ AOL.

In 2007, Google began sponsoring NORAD Tracks Santa, displacing the former sponsor AOL.

WikiMatrix

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments