Nghĩa Của Từ Nội Tại Là Gì, Nghĩa Của Từ Nội Tại Trong Tiếng Việt

Giá trị nội tại (tiếng Anh: Intrinsic Value) là giá trị cảm nhận hoặc giá trị tính toán của một tài sản, một khoản đầu tư hoặc một công ty.
*
Giá trị nội tại ( tiếng Anh : Intrinsic Value ) là giá trị cảm nhận hoặc giá trị đo lường và thống kê của một gia tài, một khoản góp vốn đầu tư hoặc một công ty .Hình minh họa

Giá trị nội tại (Intrinsic Value)

Định nghĩa

Giá trị nội tại trong tiếng Anh là Intrinsic Value.

Bạn đang xem: Nghĩa Của Từ Nội Tại Là Gì

Giá trị nội tại là giá trị cảm nhận hoặc giá trị giám sát của một gia tài, một khoản góp vốn đầu tư hoặc một công ty. Thuật ngữ này được sử dụng trong nghiên cứu và phân tích cơ bản để ước tính giá trị của một công ty và dòng tiền của công ty đó .Một cách sử dụng khác của giá trị nội tại là quyền lợi hay giá trị mà nhà đầu tư hoàn toàn có thể nhận được từ việc nắm giữ vị thế mua trong hợp đồng quyền chọn .

Ý nghĩa và cách xác định giá trị nội tại

Giá trị nội tại thực sự hữu ích trong một số lĩnh vực. Một nhà phân tích hoặc nhà đầu tư có thể ước tính giá trị nội tại của một khoản đầu tư, tài sản, dự án hoặc một công ty thông qua việc sử dụng phân tích cơ bản và phân tíchkĩ thuật.

– Giá trị nội tại có thể được tính toán bằng cách sử dụng phân tích cơ bản để xem xét các khía cạnh của một doanh nghiệp bao gồm cả yếu tố định tính, như mô hình kinh doanh, quản trị và các yếu tố thị trường mục tiêu, và yếu tố định lượng như các hệ số tài chính và phân tích báo cáo tài chính.

Xem thêm: Ý Nghĩa Hoa Sen Và Bí Mật Của Quốc Hoa Việt Nam Là Gì, Danh Sách Quốc Hoa

Giá trị kết quả được so sánh với giá trị thị trường để xác định liệu doanh nghiệp hoặc tài sản được định giá cao hay bị định giá thấp.

– Giá trị nội tại sử dụng những giả định và tác dụng mang tính chủ quan. Một số nhà nghiên cứu và phân tích và nhà đầu tư hoàn toàn có thể coi trọng vai trò của đội ngũ quản lí của một tập đoàn lớn trong khi những người khác hoàn toàn có thể xem thu nhập và lệch giá là tiêu chuẩn vàng .

Ví dụ

Công ty A có doanh thu không thay đổi, nhưng ban quản lí đã vi phạm pháp lý hoặc qui định của nhà nước. Điều này dẫn tới việc giá CP hoàn toàn có thể sẽ giảm. Tuy nhiên, bằng cách triển khai nghiên cứu và phân tích tình hình kinh tế tài chính của công ty, tác dụng hoàn toàn có thể cho thấy công ty đang bị định giá thấp .

Liên hệ thực tế

Thông thường, các nhà đầu tư cố gắng sử dụng cả phân tích định tính và định lượng để đo lường giá trị nội tại của một công ty, nhưng các nhà đầu tư nên nhớ rằng kết quả chỉ mang tính chất ước tính.

Xem thêm: Tâm Chấp Trước Là Gì – Mạn Đàm Về Quá Trình Tống Khứ Tâm Chấp Trước

Mô hình chiết khấu dòng tiền ( DCF ) là phương pháp định giá thường được sử dụng để xác lập giá trị nội tại của công ty. Mô hình DCF sử dụng tài liệu từ dòng tiền tự do của một công ty vàchi phí sử dụng vốn trung bình ( WACC ) .

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments