sự nộp tiền trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Ngoài việc công nhận sự li khai, hiệp ước đòi hỏi phía Brasil phải nộp một khoản tiền lớn, bao gồm cả tiền bồi thường theo cho phía Bồ Đào Nha, song không có yêu sách nào khác.

Except for the recognition of independence, the treaty provisions were at Brazil’s expense, including a demand for reparations to be paid to Portugal, with no other requirements of Portugal.

Advertisement

WikiMatrix

Ông ủng hộ sự nghiệp bảo hoàng, và đã bán lâu đài để giúp tiền phạt đối mà Nghị viện bắt ông phải nộp.

He supported the Royalist cause, and sold the castle to help pay fines levied against him by Parliament.

WikiMatrix

Advertisement

Phù hợp với điều này, chữ Hy-lạp để chỉ “thuế” và sự “đóng góp” mà Phao-lô dùng nơi Rô-ma 13:7 ngụ ý nói rõ đến tiền nộp cho Nhà nước.

In agreement with this, the Greek words for “tax” and “tribute” used by Paul at Romans 13:7 refer specifically to money paid to the State.

jw2019

Thay đổi về khai thuế có thể được thực hiện với sự tham gia trước tối thiểu của người nộp thuế, chẳng hạn như thay đổi về tiền lương hoặc thu nhập cổ tức để sửa lỗi.

Advertisement

Changes to tax returns may be made with minimal advance involvement by taxpayers, such as changes to wage or dividend income to correct errors.

WikiMatrix

Fyrd là lực lượng dân quân địa phương trong lãnh địa Anglo-Saxon, mà trong đó tất cả người tự do đều phải tham gia; những người từ chối nghĩa vụ quân sự sẽ bị phạt tiền hoặc mất đi đất đai, Theo một bộ luật của vua Ine của Wessex, ban hành vào năm 694: Nếu một nhà quý tộc nắm giữ đất đai bỏ qua nghĩa vụ quân sự, anh ta phải nộp 120 shilling và mất đất; một nhà quý tộc không có đất phải nộp 60 shilling; một người dân thường phải trả tiền phạt là 30 shilling cho bỏ qua nghĩa vụ quân sự.

According to the law code of King Ine of Wessex, issued in about 694: If a nobleman who holds land neglects military service, he shall pay 120 shillings and forfeit his land; a nobleman who holds no land shall pay 60 shillings; a commoner shall pay a fine of 30 shillings for neglecting military service.

WikiMatrix

Vì vậy, một hợp đồng bảo hiểm người là một tỷ lệ cao hơn nộp thuế (40% trong 2005-06), hoặc trở thành một thông qua những giao dịch, phải trả tiền thuế trên đạt được sự khác biệt giữa những cao hơn và hạ thấp tỷ lệ.

Advertisement

Therefore, a policyholder who is a higher-rate taxpayer (40% in 2005-06), or becomes one through the transaction, must pay tax on the gain at the difference between the higher and the lower rate.

WikiMatrix

Một phiếu báo nộp thuế hay khoản phí bảo hiểm lớn, bị bỏ quên có thể gây ra sự bối rối về tài chính nếu bạn không chú ý dành dụm tiền đầy đủ .

A large, forgotten insurance premium or tax bill can cause financial chaos if you ‘ve neglected to accumulate sufficient reserves .

EVBNews

Advertisement

Thế là tin tức tới, tôi đã nộp đơn và được nhận vào trường Đại học Nữ Randolph-Macon ở Lynchburg, Virginia, và tôi không thể đi nếu thiếu sự giúp đỡ của làng, bởi tôi cần quyên tiền để mua vé máy bay.

So the news came, I applied to school and I was accepted to Randolph-Macon Woman’s College in Lynchburg, Virginia, and I couldn’t come without the support of the village, because I needed to raise money to buy the air ticket.

ted2019

Thế là tin tức tới, tôi đã nộp đơn và được nhận vào trường Đại học Nữ Randolph- Macon ở Lynchburg, Virginia, và tôi không thể đi nếu thiếu sự giúp đỡ của làng, bởi tôi cần quyên tiền để mua vé máy bay.

So the news came, I applied to school and I was accepted to Randolph – Macon Woman’s College in Lynchburg, Virginia, and I couldn’t come without the tư vấn of the village, because I needed to raise money to buy the air ticket .

QED

Advertisement

Sự thật là nếu những cá nhân giàu có và quyền lực ấy có thể giữ tiền của họ ở những thiên đường thuế và không nộp các khoản thuế đáng ra họ phải nộp, nó đồng nghĩa là sẽ có ít ngân sách hơn cho các dịch vụ công quan trọng như y tế, giáo dục, đường xá.

But the truth is that if rich and powerful individuals are able to keep their money offshore and not pay the taxes that they should, it means that there is less money for vital public services like healthcare, education, roads.

ted2019

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments