Prostitute là gì

Bạn đang xem:

1 Tiếng Anh 1.1 Cách phát âm 1.2 Từ nguyên 1.3 Danh từ 1.3.1 Đồng nghĩa 1.3.2 Từ liên hệ 1.4 Ngoại động từ 1.4.1 Chia động từ 1.5 Tham khảo

Tiếng Anh < sửa>

Cách phát âm < sửa>

IPA: /ˈprɑːs.tə.ˌtuːt/ Bắc California, Hoa Kỳ (nữ giới)

Từ nguyên < sửa>

Bạn đang xem : Prostitute là gì 1 Tiếng Anh 1.1 Cách phát âm 1.2 Từ nguyên 1.3 Danh từ 1.3.1 Đồng nghĩa 1.3.2 Từ liên hệ 1.4 Ngoại động từ 1.4.1 Chia động từ 1.5 Tham khảoIPA : / ˈprɑːs. tə. ˌtuːt / Bắc California, Hoa Kỳ ( phái đẹp )Từ tiếng Latinh prostitutum, từ prostituere, từ : pro- (“cho; trước”) -stituere (“xây dựng, dựng lên”), từ statuere.

Danh từ < sửa>

pro – ( “ cho ; trước ” ) – stituere ( “ kiến thiết xây dựng, dựng lên ” ), từ statuere .

prostitute (số nhiều prostitutes )

Bạn đang đọc: Prostitute là gì

Dĩ, điếm. Phụ nữ hay ngủ bậy. (Nghĩa bóng) Người bán rẻ (danh dự, tên tuổi, tài năng…). Đồng nghĩa < sửa> dĩ
business girl courtesan drab (cổ) escort harlot (cũ) hoe hooker (Mỹ) lady of the night pro (cũ) pro-hoe rent boy (Úc) tom (Anh) trollop sex vendor sex worker (Úc) streetwalker strumpet (cổ) whore working girl

Xem thêm:

cranker harlot ho hoe hoochie hussy lowie (Úc) pigeon pincushion ripper roller runner sally scrubber skank slag slapper slattern slut snoopy stale (cổ) strumpet (cổ) tart tramp trollop wench whore
người bán rẻ sell-out Từ liên hệ < sửa> prostitution

Ngoại động từ < sửa>

Dĩ, điếm. Phụ nữ hay ngủ bậy. (Nghĩa bóng) Người bán rẻ (danh dự, tên tuổi, tài năng…). Đồng nghĩa < sửa> dĩbusiness girl courtesan drab (cổ) escort harlot (cũ) hoe hooker (Mỹ) lady of the night pro (cũ) pro-hoe rent boy (Úc) tom (Anh) trollop sex vendor sex worker (Úc) streetwalker strumpet (cổ) whore working girlXem thêm: Tài Sản Vô Hình Là Gì – Tài Sản Cố Định Vô Hình cranker harlot ho hoe hoochie hussy lowie (Úc) pigeon pincushion ripper roller runner sally scrubber skank slag slapper slattern slut snoopy stale (cổ) strumpet (cổ) tart tramp trollop wench whorengười bán rẻ sell-out Từ liên hệ < sửa> prostitution

prostitute ngoại động từ /ˈprɑːs.tə.ˌtuːt/

(Nghĩa bóng; thường phản thân) Bán rẻ (danh dự, tên tuổi, tài năng…). ( Nghĩa bóng ; thường phản thân ) Bán rẻ ( danh dự, tên tuổi, kĩ năng … ) .

Bản mẫu:-intr- prostitute nội động từ /ˈprɑːs.tə.ˌtuːt/

(+ oneself) Làm đĩ, mãi dâm. Chia động từ < sửa>

Dạng không chỉ ngôi Động từ nguyên mẫu to prostitute Phân từ hiện tại prostituting Phân từ quá khứ prostituted Dạng chỉ ngôi số ít nhiều ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they Hiện tại prostitute prostitute hoặc prostitutest¹ prostitutes hoặc prostituteth¹ prostitute prostitute prostitute Quá khứ prostituted prostituted hoặc prostitutedst¹ prostituted prostituted prostituted prostituted Tương lai will/shall² prostitute will/shall prostitute hoặc wilt/shalt¹ prostitute will/shall prostitute will/shall prostitute will/shall prostitute will/shall prostitute Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they Hiện tại prostitute prostitute hoặc prostitutest¹ prostitute prostitute prostitute prostitute Quá khứ prostituted prostituted prostituted prostituted prostituted prostituted Tương lai were to prostitute hoặc should prostitute were to prostitute hoặc should prostitute were to prostitute hoặc should prostitute were to prostitute hoặc should prostitute were to prostitute hoặc should prostitute were to prostitute hoặc should prostitute Lối mệnh lệnh — you/thou¹ — we you/ye¹ — Hiện tại — prostitute — let’s prostitute prostitute —
Cách chia động từ cổ. Thường nói will; chỉ nói shall để nhấn mạnh. Ngày xưa, ở ngôi thứ nhất, thường nói shall và chỉ nói will để nhấn mạnh.

Tham khảo < sửa>

Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển tiếng thienmaonline.vnệt miễn phí (chi tiết)
Lấy từ “https://mindovermetal.org/w/index.php?title=prostitute&oldid=2011266”

Xem thêm:

Thể loại: Mục từ tiếng AnhDanh từDanh từ tiếng AnhNgoại động từChia động từĐộng từ tiếng AnhChia động từ tiếng AnhNgoại động từ tiếng AnhNội động từ tiếng Anh

Chuyên mục: ( + oneself ) Làm đĩ, mãi dâm. Chia động từ < sửa > Dạng không chỉ ngôi Động từ nguyên mẫu to prostitute Phân từ hiện tại prostituting Phân từ quá khứ prostituted Dạng chỉ ngôi số không ít ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba Lối trình diễn I you / thou¹ he / she / it / one we you / ye¹ they Hiện tại prostitute prostitute hoặc prostitutest¹ prostitutes hoặc prostituteth¹ prostitute prostitute prostitute Quá khứ prostituted prostituted hoặc prostitutedst¹ prostituted prostituted prostituted prostituted Tương lai will / shall² prostitute will / shall prostitute hoặc wilt / shalt¹ prostitute will / shall prostitute will / shall prostitute will / shall prostitute will / shall prostitute Lối cầu khẩn I you / thou¹ he / she / it / one we you / ye¹ they Hiện tại prostitute prostitute hoặc prostitutest¹ prostitute prostitute prostitute prostitute Quá khứ prostituted prostituted prostituted prostituted prostituted prostituted Tương lai were to prostitute hoặc should prostitute were to prostitute hoặc should prostitute were to prostitute hoặc should prostitute were to prostitute hoặc should prostitute were to prostitute hoặc should prostitute were to prostitute hoặc should prostitute Lối mệnh lệnh — you / thou¹ — we you / ye¹ — Hiện tại — prostitute — let’s prostitute prostitute — Cách chia động từ cổ. Thường nói will ; chỉ nói shall để nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở ngôi thứ nhất, thường nói shall và chỉ nói will để nhấn mạnh vấn đề. Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển tiếng thienmaonline. vnệt không tính tiền ( chi tiết cụ thể ) Lấy từ “ https://mindovermetal.org/w/index.php?title=prostitute&oldid=2011266”Xem thêm : Tước Quân Tịch Là Gì – Nghĩa Của Từ Tước Quốc Tịch Trong Tiếng Việt Thể loại : Mục từ tiếng AnhDanh từDanh từ tiếng AnhNgoại động từChia động từĐộng từ tiếng AnhChia động từ tiếng AnhNgoại động từ tiếng AnhNội động từ tiếng AnhChuyên mục : Hỏi Đáp

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments