Python cơ bản 04 Sử dụng input prompt nhận dữ liệu từ bàn phímPython cơ bản 04 Sử dụng input prompt nhận dữ liệu từ bàn phím
Code:
Toàn bộ videos:

▷ Khoá học Excel:
▷ Khoá học VBA:
▷ Theo dõi Facebook cá nhân:
▷ Blog cá nhân:

Xem thêm video học và các thủ thuật excel: https://mindovermetal.org/thu-thuat-excel/

One Comement “Python cơ bản 04 Sử dụng input prompt nhận dữ liệu từ bàn phím”

 1. chieudai = input("Nhập thông số chiều dài:")

  chieurong = input("Nhap thong so chieu rong:")

  chuvi = 2*int(chieudai) + 2*int(chieurong)

  dientich = int(chieudai)*int(chieurong)

  message = "Chu vi la: {} . Dien tich la {} "

  print(message.format(chuvi,dientich))

Để lại ý kiến của bạn:

Your email address will not be published. Required fields are marked *