Python cơ bản 04 Sử dụng input prompt nhận dữ liệu từ bàn phímPython cơ bản 04 Sử dụng input prompt nhận dữ liệu từ bàn phím
Code:
Toàn bộ videos:

▷ Khoá học Excel:
▷ Khoá học VBA:
▷ Theo dõi Facebook cá nhân:
▷ Blog cá nhân:

Xem thêm video học và các thủ thuật excel: https://mindovermetal.org/thu-thuat-excel/

5/5 - (5 votes)
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
tùng nguyễn anh

chieudai = input("Nhập thông số chiều dài:")

chieurong = input("Nhap thong so chieu rong:")

chuvi = 2*int(chieudai) + 2*int(chieurong)

dientich = int(chieudai)*int(chieurong)

message = "Chu vi la: {} . Dien tich la {} "

print(message.format(chuvi,dientich))