quả bưởi in English – Vietnamese-English Dictionary

Chị được chẩn đoán có khối u xơ to bằng quả bưởi.

She was diagnosed with a grapefruit-sized fibroid.

ted2019

Quả bưởi có vị ngọt nhẹ, chua dịu.

The taste is sour-sweet, or tart.

WikiMatrix

Đôi mắt nó giống như quả bưởi chùm.

Its eyes were as big as grapefruits.

OpenSubtitles2018. v3

Chị được chẩn đoán có khối u xơ to bằng quả bưởi.

She was diagnosed with a grapefruit– sized fibroid.

QED

Hãy nhìn vào bên trong mỗi nguyên tử – những quả bưởi, phải không?

Let’s now look inside of each atom — and thus the blueberry, right ?

QED

Con quái vật màu be kia cứ như ” quả bưởi ” thứ ba trên người vũ nữ.

That beige monster sticks out like a third tit on a stripper, okay?

OpenSubtitles2018. v3

(Cười) Làm sơn dính vào lớp axit trong quả bưởi còn khó hơn nữa.

(Laughter) Even harder was getting paint to stick to the acid in a grapefruit.

ted2019

Khi đó quả bưởi sẽ to như thế nào?

And then how big would the grapefruit have to be?

ted2019

Năm 2006, 67% quả thuộc chi Cam chanh, 75% quả cam, 58% quả quýt, và 54% quả bưởi chùm được trồng tại Florida.

In 2006, 67% of all citrus, 74% of oranges, 58% of tangerines, and 54% of grapefruit were grown in Florida.

WikiMatrix

Anh có muốn nhìn thấy hai quả bưởi này không?

Do you wanna see these puppies or not?

OpenSubtitles2018. v3

Em nghĩ anh yêu em vì ” 2 quả bưởi “.

I thought you loved my tits.

OpenSubtitles2018. v3

Để hiểu được điều này, hãy đặt ra câu hỏi sau: Có bao nhiêu nguyên từ trong một quả bưởi?

To understand this, let’s ask this question: How many atoms are in a grapefruit?

ted2019

Hãy nhớ rằng khoảng không rộng lớn này nằm trong quả việt quất, ở trong Trái Đất, giống như những nguyên tử trong quả bưởi.

Remember this vast region of empty space is inside the blueberry, which is inside the Earth, which really are the atoms in the grapefruit.

ted2019

Có một quả cầu cỡ quả bưởi trên trần đảm bảo cuộc thăm nuôi được theo dõi bởi Cục phòng chống Khủng bố ở Tây Virginia.

There was a grapefruitsized orb in the ceiling for the visit to be live-monitored by the Counterterrorism Unit in West Virginia.

ted2019

Ý là nếu tôi lấp đầy Trái Đất bằng những quả việt quất, thì số việt quất đó sẽ bằng số nguyên tử Nitơ trong 1 quả bưởi?

You mean to say that if I filled the Earth with blueberries, I would have the same number of nitrogen atoms as a grapefruit?

ted2019

Ngày 17 tháng 3 năm 1958, Hoa Kỳ quay quanh vệ tinh thứ hai của nó, Vanguard 1, có kích thước bằng một quả bưởi, và vẫn nằm trong quỹ đạo 360-by-2.080 hải lý (670 by 3,850 km) vào năm 2016.

On 17 March 1958, the US orbited its second satellite, Vanguard 1, which was about the size of a grapefruit, and remains in a 360-by-2,080-nautical-mile (670 by 3,850 km) orbit as of 2016.

WikiMatrix

Tuy nhiên, các nghiên cứu về hiệu quả của tinh chất hạt bưởi chùm chưa được chứng minh.

However, its effectiveness against the olive fruit fly has not yet been sufficiently tested.

WikiMatrix

Một vài giống, chẳng hạn bưởi chùm, cần tới 18 tháng để quả có thể chín.

Some, such as the grapefruit, may take up to 18 months to ripen.

WikiMatrix

Các gia đình Việt Nam cũng bày mâm gồm năm thứ trái cây trên bàn thờ gọi là ” Mâm Ngũ quả “, bao gồm chuối, cam, kim quất, bưởi và phật thủ ( nhiều nơi khác trưng Na, Dừa, Đu Đủ, Xoài Và Dứa ; vì chúng được hiểu là Cầu, Dừa, Đủ, Xài ) .

Vietnamese families have a tray of five fruits on their altar called ” Ngũ Quả “, including banana, orange, kumquat, pomelo and finger citron ( some other places have Custard Apple, Coconut, Papaya, Mango and Pineapple ; since it spells out Cau, Dua, Du, Xai ) .

EVBNews

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments