tác giả trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Jahre Nebukadnezars II” (An Astronomical Observer’s Text of the 37th Year Nebuchadnezzar II), tác giả Paul V.

Jahre Nebukadnezars II” (An Astronomical Observer’s Text of the 37th Year Nebuchadnezzar II), by Paul V.

Advertisement

jw2019

* Các anh chị em nghĩ tại sao tác giả gồm vào những sự kiện hay những đoạn này?

* Why do you think the writer included these events or passages?

LDS

Advertisement

Tác giả sống ở Hoa Kỳ.

The author lives in Armenia.

LDS

Tác giả cuốn sách.

Advertisement

The man who wrote that book.

OpenSubtitles2018. v3

Huffman cũng là đồng tác giả của cuốn sách cẩm nang A Practical Handbook for the Boyfriends.

Huffman is the co-author of the self-help book A Practical Handbook for the Boyfriend.

WikiMatrix

Thượng Đế là tác giả của sách đó.

Advertisement

God is the author of the book.

LDS

Park Se-young vai tác giả mới có tính cách giống với Dok-mi (khách mời, tập 16).

1) Park Se-young as new artist who’s similar to Dok-mi (Ep.

WikiMatrix

Xuất thông tin về tác giả

Advertisement

Export informations about author

KDE40. 1

Ông cũng là tác giả của bộ manga Hibiki’s Magic.

He is also the author of a manga series titled Hibiki’s Magic.

WikiMatrix

Swift đã viết tất cả các bài hát trong album mà không có đồng tác giả nào khác.

Advertisement

Swift wrote all of the songs on the album without co-writers.

WikiMatrix

Mời các bạn đón đọc Năm Người gặp trên thiên đường của tác giả Mitch Albom.

The five people you meet in heaven / Mitch Albom .

Literature

Các tác giả khác nhau công nhận từ 4 tới 18 loài trong chi.

Different authors accept between four and 18 species in the genus.

Advertisement

WikiMatrix

Nó được gọi là ” Hành tinh rỗng ” của tác giả chỉ nổi một lần David Hansberry.

It’s called ” Empty Planet ” by one-hit-wonder author David Hansberry.

OpenSubtitles2018. v3

Với tác giả, đấy là một thiệt thòi.”

For a writer, that’s real trouble.”

WikiMatrix

1430) là một tác giả người Ý di dân sang Pháp cuối thời Trung cổ.

1430), an Italian French medieval author

WikiMatrix

14, 15. (a) Tác Giả Kinh Thánh ban cho chúng ta đặc ân gì?

14, 15. (a) What privilege does the Bible’s Author offer us?

jw2019

Tác giả hiện sống ở Bỉ.

The author now lives in Belgium.

LDS

Ông nghĩ việc ông ở trên xe buýt và tác giả là bạn ông là trùng hợp sao?

Do you think the fact that you were on that bus and you’re friends with the author is a coincidence?

OpenSubtitles2018. v3

Như vậy, rõ ràng là, các tác giả đã cường điệu hóa tình trạng này

So clearly, apocalyptically- minded authors have overstated the case.

QED

Ông là tác giả của hơn 500 bản concerto và sonata dành cho flute.

He is best known for composing more than five hundred one-movement keyboard sonatas.

WikiMatrix

Vào năm 2013, tác giả của những bức thư này xuất hiện ở Bắc Kinh.

In 2013 the purported author of the letter surfaced in Beijing.

WikiMatrix

Vài tác giả thuyết phục rằng loài Gerobatrachus hottoni sống vào đầu kỷ Permi là một Lissamphibia.

Some writers have argued that the early Permian dissorophoid Gerobatrachus hottoni is a lissamphibian.

WikiMatrix

Tác giả sống ở Colorado, Hoa Kỳ.

The author lives in Colorado, USA.

LDS

* Ai là tác giả?

* Who is the writer?

LDS

Matthew Hurley là tác giả đầu tiên trong lĩnh vực này.

Matthew Hurley is the first author of this.

QED

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments