Torn down là gì

English – VietnameseVietnamese – EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish – Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese – VietnameseVietnamese – JapaneseJapanese – Vietnamese (NAME)Japanese – EnglishEnglish – JapaneseJapanese – English – JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE – VIETNAM (Simplified)VIETNAM – CHINESE (Simplified)CHINESE – VIETNAM (Traditional)VIETNAM – CHINESE (Traditional)CHINESE – ENGLISHENGLISH – CHINESEHÁN – VIETNAMKOREAN – VIETNAMVIETNAM – KOREANKOREAN – ENGLISHENGLISH – KOREANFRENCH – VIETNAMVIETNAM – FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH – THAILANDTHAILAND – ENGLISHVIETNAM – THAILANDTHAILAND – VIETNAM RUSSIAN – VIETNAMVIETNAM – RUSSIANRUSSIAN – ENGLISHENGLISH – RUSSIANGERMAN – VIETNAMVIETNAM – GERMANCZECH – VIETNANORWAY – VIETNAMITALIAN – VIETNAMSPAINSH – VIETNAMVIETNAMESE – SPAINSHPORTUGUESE – VIETNAMLanguage Translation

Từ điển Anh Việt – English Vietnamese Dictionary *tear*

teardanh từ, (thường) số nhiều nước mắt, lệ to shed tears rơi lệ, nhỏ lệ to weep tears of joy mừng chảy nước mắt, mừng phát khóc to move to tears làm cho cảm động ứa nước mắt to keep back one”s tears cầm nước mắt full of tears; wet will tears đẫm nước mắt in tears đang khóc giọt (nhựa…)danh từ chỗ hỏng, chỗ rách, miếng xé (do xé gây ra) (thông tục) cơn giận dữ (thông tục) cách đi mau to go full tears đi rất mau (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) cuộc chè chén say sưangoại động từ tore; torn xé, làm rách to tear a piece of paper in two xé một tờ giấy làm đôi khoét to tore a hole in the wall khoét một lỗ trên tường làm toạc ra, cắt sâu, làm đứt sâu to one”s hand on a nail bị một cái đi làm toạc tay kéo mạnh, giật to tear one”s hair giật tóc, bứt tóc to tear a page out of a book xé một trang rời khỏi một cuốn sách giằng the child was torn from its mother”s arms đứa bé bị giằng ra khỏi tay mẹ nó phá hủy sự bình yên của (cái gì) a country torn by war một đất nước bị chiến tranh tàn phá nội động từ bị rách paper tears easily giấy dễ rách lao vút, đâm bổ cars tearing past những chiếc xe vút qua to tear something apart, to shreds, to bits.. đập tan; đả kích tơi bời to tear along chạy nhanh, đi gấp to tear at kéo mạnh, giật mạnh to tear away chạy vụt đi, lao đi giật cướp đi to tear in and out ra vào hối hả; lao vào lao ra to tear off nhổ, giật mạnh, giật phăng ra lao đi to tear out nhổ ra, giật ra, xé ra to tear something up xé nát (một tài liệu..) to tear up and down lên xuống hối hả, lồng lộn to tear oneself away (from somebody/something) dứt ra, rời đi to tear one”s hair (out) (thông tục) vò đầu bứt tóc (be in) a tearing hurry, rush.. (tỏ ra) hết sức vội vã; cuống cuồng to tear somebody limb from limb (đùa cợt) đánh tới tấp to tear somebody off a strip; to tear a strip off somebody (thông tục) mắng nhiếc, trách móc ai gay gắt that”s torn it (thông tục) hỏng bét rồi! to be torn between A and B bị giằng xé giữa.. to tear something down giật đổ

*

/tiə/ danh từ, (thường) số nhiều nước mắt, lệ to shed tears rơi lệ, nhỏ lệ to weep tears of joy mừng chảy nước mắt, mừng phát khóc to move to tears làm cho cảm động ứa nước mắt to keep back one”s tears cầm nước mắt full of tears; wet will tears đẫm nước mắt giọt (nhựa…) danh từ chỗ rách, vết rách (thông tục) cơn giận dữ (thông tục) cách đi mau to go full tears đi rất mau (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) cuộc chè chén say sưa ngoại động từ tore; torn xé, làm rách to tear a piece of paper in two xé một tờ giấy làm đôi an old and torn coat một cái áo cũ rách làm toạc ra, cắt sâu, làm đứt sâu to one”s hand on a nail bị một cái đi làm toạc tay kéo mạnh, giật to tear one”s hair giật tóc, bứt tóc nội động từ rách, xé paper tears easily giấy dễ rách !to tear along chạy nhanh, đi gấp !to tear at kéo mạnh, giật mạnh !to tear away chạy vụt đi, lao đi giật cướp đi !to tear down giật xuống chạy nhanh xuống, lao xuống !to tear in and out ra vào hối hả; lao vào lao ra !to tear off nhổ, giật mạnh, giật phăng ra lao đi !to tear out nhổ ra, giật ra, xé ra !to tear up xé nát, nhổ bật, cày lên !to tear up and down lên xuống hối hả, lồng lộn !to tear oneself away tự tách ra, dứt ra, rời đi

Advertisement

Bạn đang đọc: Torn down là gì

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments