tham gia trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Nó sẽ làm cho người yêu bạn khao khát tham gia hơn.

It’s more than likely to make your lover desperately want to join in.

OpenSubtitles2018. v3

Mel Gibson đã tham gia phần tiếp theo.

Mel Gibson did the sequel, you may have seen it.

ted2019

Anh có muốn tham gia không?

Are you gonna join us? I’m…

OpenSubtitles2018. v3

Thêm nhiều binh lính và tàu thuyền tham gia hạm đội từ vịnh Cam Ranh, Đông Dương.

Further troops and ships joined the fleet from Cam Ranh Bay, Indochina.

WikiMatrix

“Là tín hữu của Giáo Hội, chúng ta đang tham gia vào một cuộc xung đột mãnh liệt.

“As members of the Church, we are engaged in a mighty conflict.

LDS

Hãy khuyến khích tất cả mọi người tham gia rao giảng vào Chủ nhật.

Encourage all to share in field service on Sunday.

jw2019

Anh thú tội đã tham gia vào 64 vụ trộm đào nhà.

He had confessed 64 cases of burglary!

jw2019

Tôi tưởng là vì anh ấy muốn LeAnn tham gia kế hoạch với phía Nga.

Well, I imagine that’s because he wanted LeAnn on the Russian plan.

OpenSubtitles2018. v3

Stephanie cũng tham gia Sambil Model Venezuela 2012 và đoạt giải thưởng Reina de la Candelaria.

Stephanie also joined Sambil Model Venezuela 2012, and won the Reina de la Candelaria.

WikiMatrix

Tại sao Nhân Chứng Giê-hô-va không tham gia chiến tranh?

Why Do Jehovah’s Witnesses Not Go to War?

jw2019

Tatsuta đã tham gia vào việc cứu hộ và đã vớt được 39 người bị thương còn sống sót.

Tatsuta participated in the rescue operation and recovered 39 wounded survivors.

WikiMatrix

Đó là lý do ông tham gia?

Is that why you’re doing this?

OpenSubtitles2018. v3

Cùng tham gia cướp với họ.

join them in their robberies.

OpenSubtitles2018. v3

CA: “Hoặc họ có thể tham gia Quỹ.”

CA: Or they can get involved in the foundation.

ted2019

Với hơn 160 nước tham gia, hội nghị kéo dài đến năm 1982.

With more than 160 nations participating, the conference lasted until 1982.

WikiMatrix

Và có 900 người tham gia vào bài hát này.

And there were 900 people involved in that.

ted2019

Năm sau, anh được tham gia chương trình ITV1 The Feel Good Factor.

The following year, he was featured on ITV1 show The Feel Good Factor .

WikiMatrix

Cậu tham gia hay không, Bradley?

You in or out, Bradley?

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng cũng không có luật cấm phụ nữ tham gia nghi lễ Gauntlet.

But there’s no law that says a woman can’t run the Gauntlet.

OpenSubtitles2018. v3

Một số người đã tham gia nhiều hơn vào công việc rao giảng như thế nào?

How have some increased their share in the preaching work?

jw2019

Monaco lần đầu tiên tham gia Davis Cup vào năm 1929.

Monaco competed in its first Davis Cup in 1929.

WikiMatrix

Vậy sao cháu còn tham gia?

Then why did you join up?

OpenSubtitles2018. v3

Chúng tôi muốn mọi người tham gia.

We wanted people to get involved.

ted2019

Sự tham gia của cộng đồng

Community participation

worldbank.org

Nếu mọi người đang phân phát thuốc, tôi muốn được tham gia.

IF YOU’RE SPREADING THE CURE, I’D LIKE TO BE A PART OF IT.

OpenSubtitles2018. v3

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments