Thủ thuật Excel | Tip 05 Tách mã số thuế ra ô riêng lẻ

▷ Khoá học “Học Excel, Có Việc Ngay”:
▷ Khoá học “Hãy để VBA giúp bạn tăng năng suất làm việc”:

Advertisement

▷ Video được cung cấp miễn phí bởi
▷ Facebook Page:
Tách mã số thuế ra các ô riêng lẻ

Facebook Group:
Facebook Page:
YouTube:

Khoá học Excel:
Khoá học VBA:
Khoá học bảng tính Google:
Khoá học Word:

Download Tip05:

Xem thêm video học và các thủ thuật excel: https://mindovermetal.org/thu-thuat-excel/

Advertisement
5/5 - (11 votes)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Minh Trần Quang

anh thanh ơi cho em hỏi 1 chút được không ạ, em trước cũng viết 1 cái function gần như này
Function tachso(maso As String)
Dim dodai As Integer
Dim mang() As String
Dim i As Integer

dodai = Len(maso)
ReDim mang(1 To dodai)
For i = 1 To dodai
mang(i) = Mid(maso, i, 1)
Next
tachso = Application.Transpose(mang)
End Function
Nhưng lúc chạy thì ví dụ mã số là 123456 thì sau khi ấn crt shift enter thì ở các ô chỉ hiện số 1. Thế em sai ở chỗ nào hả anh