Cách dùng Few, A Few, Little, A Little đơn giản nhất

Có thể bạn ít nhiều lần đã nghe qua về Cách sử dụng Little, A Little, Few, A Few như thế nào. Cùng là lượng từ nhưng mà cách dùng của Little, A Little, Few, A Few lại khác nhau. Cụ thể các lượng từ này khác nhau như thế nào và cách dùng của từng từ như thế nào, hãy cùng VOH khám phá trong bài viết này nhé!

  1. Cách dùng

FewA Few được dùng trước các danh từ đếm được số nhiều (Countable plural nouns).

LittleA Little được dùng trước các danh từ không đếm được (uncountable nouns).

Few, Little (ít, không nhiều)

  • Thường có nghĩa phủ định và chỉ một số lượng rất ít (ít hơn những gì bạn muốn hoặc mong đợi)

EX: He isn’t popular. He has a few friends. (Anh ta không được mọi người yêu mến. Anh ta có ít bạn bè.) [few friends = not many friends]

      Hurry up! There is a little time. (Nhanh lên nào! Còn ít thời gian lắm.) [little time = not much time, not enough time]

A Few, A Little (một vài, một ít)

  • Thường có nghĩa khẳng định và chỉ một số lượng nhỏ (gần nghĩa với some).

EX: I enjoy my life here. I have a few friends and we meet quite often. (Tôi thích sống ở đây. Tôi có một vài người bạn và chúng tôi rất thường gặp nhau.) [a few friend = some friends, a small number of friends]

      Would you like a little salt on your vegetable? (Cho một chút muối và rau của bạn nhé?) [a little salt = some salt, a small amount of salt]

  1. Một số lưu ý

  • Only a little và only a few có nghĩa phủ định.

EX: We must quick. We’ve got only a little time. (Chúng ta phải nhanh lên. Chúng ta chỉ còn một ít thời gian.) [only a few = not much]

       Only a few customers have come in. (Chỉ có một vài khách hàng bước vào.) [only a few = not many]

  • (a) little of/ (a) few of + determiner/ pronoun (từ hạn định/ đại từ)

EX: Only a few of the children in this class like math. (Chỉ một vài đứa trẻ trong lớp này thích toán.)

       Could I try a little of your wine? (Tôi uống thử một chút rượu của anh có được không?)

20 quy tắc ngữ pháp tiếng Anh cơ bản mà bạn nên biết (Phần 1): Dưới đây là 20 quy tắc và mẹo đơn giản để giúp bạn có thể tránh những lỗi sai trong ngữ pháp tiếng Anh.: Dưới đây là 20 quy tắc và mẹo đơn thuần để giúp bạn hoàn toàn có thể tránh những lỗi sai trong ngữ pháp tiếng Anh .20 quy tắc ngữ pháp tiếng Anh cơ bản mà bạn nên biết (Phần 2): Ngữ pháp tiếng Anh tuy không phức tạp nhưng cũng không dễ học, bạn phải nỗ lực học thật chăm chỉ thì mới có thể nắm vững ngữ pháp.: Ngữ pháp tiếng Anh tuy không phức tạp nhưng cũng không dễ học, bạn phải nỗ lực học thật cần mẫn thì mới hoàn toàn có thể nắm vững ngữ pháp .

4.5/5 - (2 votes)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments