Beat around the bush Tiếng Anh là gì?

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Beat around the bush Tiếng Anh là gì?

Advertisement

Beat around the bush Tiếng Anh có nghĩa là Dành thời gian dài lan man, vòng vo, không đi vào điểm chính những gì bạn đang cần nói

  • Beat around the bush Tiếng Anh có nghĩa là Dành thời gian dài lan man, vòng vo, không đi vào điểm chính những gì bạn đang cần nói.“I don’t have much time, so stop beating around the bush and tell me what actually happened.” Thành ngữ tiếng anh với những động từ thông dụng. Thành ngữ Tiếng Anh.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực .

Dành thời gian dài lan man, vòng vo, không đi vào điểm chính những gì bạn đang cần nói Tiếng Anh là gì?

Dành thời gian dài lan man, vòng vo, không đi vào điểm chính những gì bạn đang cần nói Tiếng Anh có nghĩa là Beat around the bush Tiếng Anh.

Ý nghĩa – Giải thích

Beat around the bush Tiếng Anh nghĩa là Dành thời gian dài lan man, vòng vo, không đi vào điểm chính những gì bạn đang cần nói.“I don’t have much time, so stop beating around the bush and tell me what actually happened.” Thành ngữ tiếng anh với những động từ thông dụng. Thành ngữ Tiếng Anh..

Đây là cách dùng Beat around the bush Tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Advertisement

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Beat around the bush Tiếng Anh là gì? (hay giải thích Dành thời gian dài lan man, vòng vo, không đi vào điểm chính những gì bạn đang cần nói.“I don’t have much time, so stop beating around the bush and tell me what actually happened.” Thành ngữ tiếng anh với những động từ thông dụng. Thành ngữ Tiếng Anh. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Beat around the bush Tiếng Anh là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Beat around the bush Tiếng Anh / Dành thời gian dài lan man, vòng vo, không đi vào điểm chính những gì bạn đang cần nói.“I don’t have much time, so stop beating around the bush and tell me what actually happened.” Thành ngữ tiếng anh với những động từ thông dụng. Thành ngữ Tiếng Anh.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments