cấu kiện trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Pin lithium metal-oxide và các cấu kiện truyền động khác được cung cấp bởi Tesla Motors.

The lithium metal-oxide battery and other power train components were supplied by Tesla Motors.

WikiMatrix

LittleBit là những cấu kiện điện tử với những chức năng khác nhau.

LittleBits are electronic modules with each one specific function.

QED

Mỗi tế bào nói trên là một cấu kiện điện tử đang kinh ngạc

Every one of these cells is an incredible electrical device .

QED

Chúng tôi cấu kiện nó, để đạt được lợi ích kinh tế đây là tòa nhà đó, 50 năm sau.

We prefabricated it so we would achieve economy, and there it is almost 50 years later.

ted2019

Tesla hợp tác trong việc phát triển các mẫu xe điện, cấu kiện, hệ thống sản xuất và hỗ trợ thiết kế.

Tesla cooperated on the development of electric vehicles, parts, and production system and engineering support.

WikiMatrix

Không giống các nhà sản xuất truyền thống, Tesla hoạt động như một OEM, sản xuất các cấu kiện xe điện cho các hãng sản xuất ô tô khác.

Unlike many traditional manufacturers, Tesla operates as an original equipment manufacturer (OEM), manufacturing powertrain components for other automakers.

WikiMatrix

Giám đốc của 2 công ty nói rằng họ sẽ hớp tác trong sự phát triển của phương tiện chạy điện, các cấu kiện, hệ thống sản xuất và hỗ trợ thiết kế.”

Executives at both companies said that they would cooperate on “the development of electric vehicles, parts, and production system and engineering support.”

WikiMatrix

Transistor là một cấu kiện điện tử bằng nhựa mà sẽ đưa chúng ta từ thế giới của những khối gạch bất động chồng lên nhau đến thế giới mà mọi thứ tương tác được với nhau.

The transistor was a small plastic unit that would take us from a world of static bricks piled on top of each other to a world where everything was interactive .

QED

Tesla Motors thiết kế các cấu kiện điện cho xe của các nhà sản xuất khác bao gồm dòng giá rẻ nhất của Daimler, dòng ForTwo electric drive, dòng Toyota RAV4 EV, và dòng xe tải điện Freightliner’s.

Tesla builds electric powertrain components for vehicles from other automakers, including the Smart ED2 ForTwo electric drive (the lowest-priced car from Daimler AG), the Toyota RAV4 EV, and Freightliner’s Custom Chassis Electric Van.

WikiMatrix

Và họ kể những câu chuyện về mỗi lần mà anh em nhà Wright đi ra, họ sẽ phải lấy 5 bộ cấu kiện, bởi vì đó là số lần mà họ thất bại trước khi họ trở thành siêu anh hùng.

They tell stories of how every time the Wright brothers went out, they would have to take five sets of parts, because that’s how many times they would crash before supper .

ted2019

In 3D Xây dựng (c3Dp) hoặc In Xây dựng 3D (3DCP) đề cập đến các công nghệ khác nhau sử dụng in 3D làm phương pháp cốt lõi để chế tạo các tòa nhà hoặc các cấu kiện xây dựng.

Construction 3D Printing (c3Dp) or 3D Construction Printing (3DCP) refers to various technologies that use 3D printing as a core method to fabricate buildings or construction components.

WikiMatrix

Tháng 5/2012, SpaceX đã có hợp đồng cho 40 lần phóng, và mỗi hợp đồng trong số này cấu kiện của tên lửa đẩy được chế tạo cho nhiệm vụ phóng nâng cao, bằng các quy tắc kiểm toán Mỹ cho các hợp đồng dài hạn.

By May 2012, SpaceX had contracts for 40 launch missions, and each of those contracts provide down payments at contract signing, plus many are paying progress payments as launch vehicle components are built in advance of mission launch, driven in part by US accounting rules for recognizing long-term revenue.

WikiMatrix

Theo Tesla “trong trường hợp cá biệt này, chúng tôi vẫn chưa biết chính xác nguyên nhân, nhưng khẳng định rõ ràng rằng nó không bắt nguồn từ pin, hệ thống sạc, cục adapter hay bộ lưu điện, vì các cấu kiện này không bị cháy.”

According to Tesla “in this particular case, we don’t yet know the precise cause, but have definitively determined that it did not originate in the battery, the charging system, the adapter or the electrical receptacle, as these components were untouched by the fire”.

WikiMatrix

Trong những năm qua, các cấu kiện được bổ sung đáng kể đã được xây dựng, tuy nhiên, chúng được xây dựng ở các tầng dưới và phía sau cấu trúc chính của năm 1966 để không làm giảm sự xuất hiện của tòa nhà ban đầu.

Over the years, significant additions to the structure were constructed, however, these were built at levels below and behind the main 1966 structure as not to detract from the original assembly building’s appearance.

WikiMatrix

Khi construction yard hoàn thành việc xây dựng một công trình mới, người chơi có thể chọn một điểm gần một công trình có từ trước để đặt nó, nơi cấu kiện đúc sẵn của công trình sau đó sẽ nhanh chóng được mở ra một cách đặc biệt.

When a construction yard has finished building a new structure, the player can select a spot near to a preexisting structure in order to place it, where the prefabricated building will then rapidly unfold in a distinctive manner.

WikiMatrix

Một số phương pháp tiếp cận khác nhau đã được chứng minh cho đến nay bao gồm việc chế tạo tại chỗ và ngoài công trường các tòa nhà và các cấu kiện xây dựng, sử dụng robot công nghiệp, hệ thốngcầu trục và các phương tiện tự hành.

A number of different approaches have been demonstrated to date which include on-site and off-site fabrication of buildings and construction components, using industrial robots, gantry systems and tethered autonomous vehicles.

WikiMatrix

Tháng 8/2012, phiên bản sản xuất của RAV4 EV được công bố; bộ pin, cấu kiện truyền động và điện tương tự như cấu kiện sử dụng trong mẫu Tesla Model S ra mắt vào tháng 6/2012, và những chiếc Phase Zero sử dụng cấu kiện từ chiếc Tesla Roadster.

In August 2012, the production version RAV4 EV was unveiled; the battery pack, electronics and powertrain components are similar to those used in the Tesla Model S sedan launched in June 2012, and the Phase Zero vehicles used components from the Roadster.

WikiMatrix

Sử dụng Điều kiện sự kiện để định cấu hình các thanh phần sự kiện.

Use the Event conditions to configure the sự kiện components .

support.google

In 3D, ứng dụng in 3D để chế tạo các cấu kiện xây dựng hoặc toàn bộ tòa nhà đã được phát triển kể từ giữa những năm 1990, phát triển công nghệ mới đã tăng đều đặn kể từ năm 2012 và ngành nhánh của in 3D này đang bắt đầu trưởng thành.

Construction 3D printing, the application of 3D printing to fabricate construction components or entire buildings has been in development since the mid-1990s, development of new technologies has steadily gained pace since 2012 and the sub-sector of 3D printing is beginning to mature.

WikiMatrix

Không giống như những chiếc máy tính do con người ra, những chiếc máy chỉ có một số ít cấu kiện — chúng ta biết chúng hoạt động ra sao, bởi chúng ta đã tạo ra chúng — còn bộ não được cấu thành từ hàng ngàn loại tế bào, có thể là hàng chục ngàn.

Now unlike a human-designed computer, where there’s a fairly small number of different parts — we know how they work, because we humans designed them — the brain is made out of thousands of different kinds of cells, maybe tens of thousands.

ted2019

Không giống như những chiếc máy tính do con người ra, những chiếc máy chỉ có một số ít cấu kiện — chúng ta biết chúng hoạt động ra sao, bởi chúng ta đã tạo ra chúng — còn bộ não được cấu thành từ hàng ngàn loại tế bào, có thể là hàng chục ngàn.

Now unlike a human – designed computer, where there’s a fairly small number of different parts — we know how they work, because we humans designed them — the brain is made out of thousands of different kinds of cells, maybe tens of thousands .

QED

Và ba điều kiện cấu thành một tội lỗi không thể tha thứ là gì?

And what are the 3 conditions for mortal sin?

OpenSubtitles2018. v3

Được xây dựng và thử tải trọng ở Glasgow, cầu Cavenagh được thiết kế để chịu được sức nặng bằng bốn lần trọng lượng của nó, sau đó, từng cấu kiện được vận chuyển bằng đường biển tới Singapore và được lao động có án lắp rắp năm 1869 trước khi được khánh thành một năm sau đó.

Built and tested in Glasgow to withstand a load four times its own weight, it was shipped to Singapore in parts and reassembled in 1869 by convict labour before opening to traffic a year later.

WikiMatrix

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments