Chất vấn là gì? Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội?

Chất vấn là gì? Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội?
Trụ sở chính: Số 89, phố Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Trụ sở chính : Số 89, phố Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, Q. TX Thanh Xuân, thành phố Thành Phố Hà Nội

Tư vấn pháp luật
Tư vấn pháp lý
Khái niệm chất vấn là gì? Chất vấn tiếng Anh là gì? Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội? Thực tiễn đổi mới hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn? Vai trò, ý nghĩa của chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp Quốc hội?
Khái niệm chất vấn là gì ? Chất vấn tiếng Anh là gì ? Hoạt động chất vấn và vấn đáp chất vấn của Quốc hội ? Thực tiễn thay đổi hoạt động giải trí chất vấn và vấn đáp chất vấn ? Vai trò, ý nghĩa của chất vấn và vấn đáp chất vấn tại kỳ họp Quốc hội ?
Theo quy định tại Hiến pháp và pháp luật hiện hành, Quốc hội họp công khai, mỗi năm họp hai kỳ. Một trong những hoạt động quan trọng và có ý nghĩa, vai trò rất lớn trong các phiên họp Quốc hội, được đông đảo người dân quan tâm là hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội. Tại đây, các đại biểu quốc hội, đại diện cho người dân cả nước sẽ hỏi và yêu cầu giải thích rõ ràng về nhiều lĩnh vực, các mặt của đời sống xã hội.
Theo pháp luật tại Hiến pháp và pháp lý hiện hành, Quốc hội họp công khai minh bạch, mỗi năm họp hai kỳ. Một trong những hoạt động giải trí quan trọng và có ý nghĩa, vai trò rất lớn trong những phiên họp Quốc hội, được phần đông người dân chăm sóc là hoạt động giải trí chất vấn và vấn đáp chất vấn của Quốc hội. Tại đây, những đại biểu QH, đại diện thay mặt cho người dân cả nước sẽ hỏi và nhu yếu lý giải rõ ràng về nhiều nghành nghề dịch vụ, những mặt của đời sống xã hội .Căn cứ pháp lý:
Căn cứ pháp lý :– Hiến pháp năm 2013;
– Hiến pháp năm 2013 ;– Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi, bổ sung năm 2020;
– Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi, bổ trợ năm 2020 ;Chất vấn là một hình thức giám sát trực tiếp của Quốc hội, được quy định tại Điều 80 của Hiến pháp 2013 và được cụ thể hóa tại Điều 32 Luật Tổ chức Quốc hội.
Chất vấn là một hình thức giám sát trực tiếp của Quốc hội, được pháp luật tại Điều 80 của Hiến pháp 2013 và được cụ thể hóa tại Điều 32 Luật Tổ chức Quốc hội .– Đại biểu Quốc hội có quyền chất vấn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước.
– Đại biểu Quốc hội có quyền chất vấn quản trị nước, quản trị Quốc hội, Thủ tướng nhà nước, Bộ trưởng và những thành viên khác của nhà nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước .– Người bị chất vấn phải trả lời trước Quốc hội tại kỳ họp Quốc hội hoặc tại phiên họp Ủy ban thường vụ Quốc hội trong thời gian giữa hai kỳ họp Quốc hội; trường hợp cần thiết, Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho trả lời bằng văn bản.
– Người bị chất vấn phải vấn đáp trước Quốc hội tại kỳ họp Quốc hội hoặc tại phiên họp Ủy ban thường vụ Quốc hội trong thời hạn giữa hai kỳ họp Quốc hội ; trường hợp thiết yếu, Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho vấn đáp bằng văn bản .– Trường hợp đại biểu Quốc hội chưa đồng ý với nội dung trả lời chất vấn thì có quyền chất vấn lại tại phiên họp của Quốc hội, của Ủy ban thường vụ Quốc hội hoặc gửi chất vấn bằng văn bản đến người bị chất vấn.
– Trường hợp đại biểu Quốc hội chưa chấp thuận đồng ý với nội dung vấn đáp chất vấn thì có quyền chất vấn lại tại phiên họp của Quốc hội, của Ủy ban thường vụ Quốc hội hoặc gửi chất vấn bằng văn bản đến người bị chất vấn .Chính vì vậy, chất vấn có vai trò rất quan trọng, tác động lớn đến hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội.\
Chính thế cho nên, chất vấn có vai trò rất quan trọng, tác động ảnh hưởng lớn đến hiệu lực thực thi hiện hành, hiệu suất cao hoạt động giải trí giám sát tối cao của Quốc hội. \Theo đó, chất vấn là quyền hỏi và yêu cầu phải giải thích rõ ràng của đại biểu (đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân) đối với các chức danh được các đại biểu bầu, phê chuẩn ra trước phiên họp toàn thể của cơ quan đại diện để trả lời về sự thi hành chính sách quốc gia hoặc một vấn đề hiện thời đối với quốc gia; trong trường hợp cần điều tra thì đối với Quốc hội, có thể quyết định cho trả lời trước Uỷ ban Thường vụ Quốc hội hoặc tại kì họp sau của Quốc hội hoác cho trả lời bằng văn bản.
Theo đó, chất vấn là quyền hỏi và nhu yếu phải lý giải rõ ràng của đại biểu ( đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân ) so với những chức vụ được những đại biểu bầu, phê chuẩn ra trước phiên họp toàn thể của cơ quan đại diện thay mặt để vấn đáp về sự thi hành chủ trương vương quốc hoặc một yếu tố hiện thời so với vương quốc ; trong trường hợp cần tìm hiểu thì so với Quốc hội, hoàn toàn có thể quyết định hành động cho vấn đáp trước Uỷ ban Thường vụ Quốc hội hoặc tại kì họp sau của Quốc hội hoác cho vấn đáp bằng văn bản .Xem thêm: Ủy ban đối ngoại là gì? Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban đối ngoại
Xem thêm : Ủy ban đối ngoại là gì ? Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban đối ngoạiChất vấn tiếng Anh là: To question
Chất vấn tiếng Anh là : To questionCâu chất vấn: To query
Câu chất vấn : To queryCâu hỏi chất vấn: Cross question
Câu hỏi chất vấn : Cross questionĐiểm mới trong quy định của pháp luật về chất vấn và trả lời chất vấn thể hiện ở các điểm sau:
Điểm mới trong pháp luật của pháp lý về chất vấn và vấn đáp chất vấn biểu lộ ở những điểm sau :Mở rộng quyền chất vấn của đại biểu Quốc hội
Mở rộng quyền chất vấn của đại biểu Quốc hộiHiến pháp năm 2013 đã mở rộng quyền chất vấn của Đại biểu quốc hội đối với Tổng Kiểm toán nhà nước và khẳng định trách nhiệm của người bị chất vấn “phải trả lời trước Quốc hội tại kỳ họp hoặc tại phiên họp Ủy ban thường vụ Quốc hội trong thời gian giữa hai kỳ họp Quốc hội”.
Hiến pháp năm 2013 đã lan rộng ra quyền chất vấn của Đại biểu QH so với Tổng Kiểm toán nhà nước và chứng minh và khẳng định nghĩa vụ và trách nhiệm của người bị chất vấn “ phải vấn đáp trước Quốc hội tại kỳ họp hoặc tại phiên họp Ủy ban thường vụ Quốc hội trong thời hạn giữa hai kỳ họp Quốc hội ” .Pháp luật cũng quy định rõ về quyền chất vấn lại của Đại biểu quốc hội: “Trường hợp Đại biểu quốc hội không đồng ý với nội dung trả lời chất vấn thì có quyền chất vấn lại để người bị chất vấn trả lời”; đồng thời, yêu cầu những người khác có trách nhiệm liên quan phải tham dự phiên họp và trả lời chất vấn của Đại biểu quốc hội về vấn đề thuộc trách nhiệm của mình, cùng những người bị chất vấn.
Pháp luật cũng lao lý rõ về quyền chất vấn lại của Đại biểu QH : “ Trường hợp Đại biểu QH không đồng ý chấp thuận với nội dung vấn đáp chất vấn thì có quyền chất vấn lại để người bị chất vấn vấn đáp ” ; đồng thời, nhu yếu những người khác có nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan phải tham gia phiên họp và vấn đáp chất vấn của Đại biểu QH về yếu tố thuộc nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, cùng những người bị chất vấn .Bên cạnh hoạt động chất vấn trực tiếp tại kỳ họp Quốc hội và phiên họp Ủy ban thường vụ Quốc hội, Đại biểu quốc hội còn có quyền “gửi chất vấn bằng văn bản đến người bị chất vấn”. Trường hợp Đại biểu quốc hội gửi chất vấn trực tiếp bằng văn bản đến người bị chất vấn thì chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày chất vấn, người bị chất vấn phải trả lời bằng văn bản cho người chất vấn, đồng thời gửi đến Ủy ban thường vụ Quốc hội.
Bên cạnh hoạt động giải trí chất vấn trực tiếp tại kỳ họp Quốc hội và phiên họp Ủy ban thường vụ Quốc hội, Đại biểu QH còn có quyền “ gửi chất vấn bằng văn bản đến người bị chất vấn ”. Trường hợp Đại biểu QH gửi chất vấn trực tiếp bằng văn bản đến người bị chất vấn thì chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày chất vấn, người bị chất vấn phải vấn đáp bằng văn bản cho người chất vấn, đồng thời gửi đến Ủy ban thường vụ Quốc hội .Xem thêm: Quy định lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm của Quốc hội
Xem thêm : Quy định lấy phiếu tin tưởng, bỏ phiếu tin tưởng của Quốc hộiNhư vậy, pháp luật về chất vấn và trả lời chất vấn đã mở rộng quyền chất vấn của Đại biểu quốc hội; giảm bớt quy định về trình tự, thủ tục Đại biểu quốc hội phải thực hiện để “được” trả lời chất vấn; tăng cường trách nhiệm của các đối tượng bị chất vấn trong việc “phải” trả lời chất vấn của Đại biểu quốc hội.
Như vậy, pháp lý về chất vấn và vấn đáp chất vấn đã lan rộng ra quyền chất vấn của Đại biểu QH ; giảm bớt lao lý về trình tự, thủ tục Đại biểu QH phải thực thi để “ được ” vấn đáp chất vấn ; tăng cường nghĩa vụ và trách nhiệm của những đối tượng người tiêu dùng bị chất vấn trong việc “ phải ” vấn đáp chất vấn của Đại biểu QH .Quy định về nhóm vấn đề chất vấn
Quy định về nhóm yếu tố chất vấnPháp luật quy định Ủy ban thường vụ Quốc hội trình Quốc hội quyết định “nhóm vấn đề chất vấn và người bị chất vấn”. Việc lấy nhóm vấn đề chất vấn làm trọng tâm sẽ là cơ sở để Quốc hội quyết định người bị chất vấn phù hợp hơn, đồng thời, có thể yêu cầu những người có trách nhiệm liên quan cùng tham gia trả lời làm sáng tỏ hơn vấn đề chất vấn.
Pháp luật pháp luật Ủy ban thường vụ Quốc hội trình Quốc hội quyết định hành động “ nhóm yếu tố chất vấn và người bị chất vấn ”. Việc lấy nhóm yếu tố chất vấn làm trọng tâm sẽ là cơ sở để Quốc hội quyết định hành động người bị chất vấn tương thích hơn, đồng thời, hoàn toàn có thể nhu yếu những người có nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan cùng tham gia vấn đáp làm sáng tỏ hơn yếu tố chất vấn .Nhóm vấn đề chất vấn được lựa chọn theo ba tiêu chí:
Nhóm yếu tố chất vấn được lựa chọn theo ba tiêu chuẩn :– Một là, vấn đề bức xúc, nổi lên trong đời sống kinh tế – xã hội của đất nước, được nhiều Đại biểu quốc hội, cử tri quan tâm, vấn đề có dấu hiệu vi phạm pháp luật, vấn đề đã được người bị chất vấn trả lời bằng văn bản nhưng Đại biểu quốc hội không đồng ý, được Ủy ban thường vụ Quốc hội đồng ý trình Quốc hội xem xét cho trả lời tại kỳ họp Quốc hội.
– Một là, yếu tố bức xúc, nổi lên trong đời sống kinh tế tài chính – xã hội của quốc gia, được nhiều Đại biểu QH, cử tri chăm sóc, yếu tố có tín hiệu vi phạm pháp lý, yếu tố đã được người bị chất vấn vấn đáp bằng văn bản nhưng Đại biểu QH không đồng ý chấp thuận, được Ủy ban thường vụ Quốc hội đồng ý chấp thuận trình Quốc hội xem xét cho vấn đáp tại kỳ họp Quốc hội .– Hai là, không chất vấn những vấn đề đã có trong nghị quyết về chất vấn và nghị quyết giám sát chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm chất vấn.
– Hai là, không chất vấn những yếu tố đã có trong nghị quyết về chất vấn và nghị quyết giám sát chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội trong thời hạn 12 tháng tính đến thời gian chất vấn .– Ba là, phù hợp với tổng thời gian tổ chức phiên họp chất vấn.
– Ba là, tương thích với tổng thời hạn tổ chức triển khai phiên họp chất vấn .Pháp luật cũng quy định, người bị chất vấn được lựa chọn phù hợp với nhóm vấn đề chất vấn, có trách nhiệm trả lời trực tiếp, đầy đủ vấn đề mà Đại biểu quốc hội đã chất vấn, không được uỷ quyền cho người khác trả lời thay.
Pháp luật cũng lao lý, người bị chất vấn được lựa chọn tương thích với nhóm yếu tố chất vấn, có nghĩa vụ và trách nhiệm vấn đáp trực tiếp, rất đầy đủ yếu tố mà Đại biểu QH đã chất vấn, không được uỷ quyền cho người khác vấn đáp thay .Xem thêm: Tổng thư ký Quốc hội là ai? Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng thư ký Quốc hội?
Xem thêm : Tổng thư ký Quốc hội là ai ? Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng thư ký Quốc hội ?Quy định nghị quyết về chất vấn
Quy định nghị quyết về chất vấnQuy định việc Quốc hội xem xét, thông qua nghị quyết về chất vấn tại phiên bế mạc kỳ họp là một điểm hoàn toàn mới. Trước đây, pháp luật quy định: Chỉ khi xét thấy cần thiết, Quốc hội mới ra nghị quyết về việc trả lời chất vấn và trách nhiệm của người bị chất vấn.
Quy định việc Quốc hội xem xét, trải qua nghị quyết về chất vấn tại phiên bế mạc kỳ họp là một điểm trọn vẹn mới. Trước đây, pháp lý pháp luật : Chỉ khi xét thấy thiết yếu, Quốc hội mới ra nghị quyết về việc vấn đáp chất vấn và nghĩa vụ và trách nhiệm của người bị chất vấn .Hiện nay, pháp luật đã quy định rõ, nội dung của nghị quyết về chất vấn phải đề cập những vấn đề cơ bản như: đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của người bị chất vấn, những hạn chế, bất cập và nguyên nhân liên quan đến vấn đề chất vấn; thời hạn khắc phục hạn chế, bất cập; trách nhiệm thi hành của cơ quan, cá nhân; trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết về chất vấn.
Hiện nay, pháp lý đã pháp luật rõ, nội dung của nghị quyết về chất vấn phải đề cập những yếu tố cơ bản như : nhìn nhận hiệu quả triển khai trách nhiệm, quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của người bị chất vấn, những hạn chế, chưa ổn và nguyên do tương quan đến yếu tố chất vấn ; thời hạn khắc phục hạn chế, chưa ổn ; nghĩa vụ và trách nhiệm thi hành của cơ quan, cá thể ; nghĩa vụ và trách nhiệm báo cáo giải trình tác dụng triển khai nghị quyết về chất vấn .Pháp luật yêu cầu các cơ quan, cá nhân bị chất vấn (thành viên Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước…) phải trình bày báo cáo về việc thực hiện các nghị quyết về chất vấn tại kỳ họp cuối năm của năm giữa nhiệm kỳ và năm cuối nhiệm kỳ; các cơ quan của Quốc hội (Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban) phải tiến hành thẩm tra việc thực hiện các nghị quyết về chất vấn của các cơ quan, cá nhân nêu trên thuộc lĩnh vực phụ trách.
Pháp luật nhu yếu những cơ quan, cá thể bị chất vấn ( thành viên nhà nước, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước … ) phải trình diễn báo cáo giải trình về việc thực thi những nghị quyết về chất vấn tại kỳ họp cuối năm của năm giữa nhiệm kỳ và năm cuối nhiệm kỳ ; những cơ quan của Quốc hội ( Hội đồng Dân tộc, những Ủy ban ) phải triển khai thẩm tra việc thực thi những nghị quyết về chất vấn của những cơ quan, cá thể nêu trên thuộc nghành đảm nhiệm .Quy định về thời gian chất vấn
Quy định về thời hạn chất vấn– Về thời gian chất vấn và trả lời chất vấn:
– Về thời hạn chất vấn và vấn đáp chất vấn :Pháp luật quy định cụ thể thời gian nêu chất vấn của Đại biểu quốc hội không quá 02 phút; thời gian người bị chất vấn trả lời chất vấn của một đại biểu không quá 05 phút. Quy định về thu gọn thời gian nêu câu hỏi chất vấn và trả lời chất vấn nhằm mục đích tăng số Đại biểu quốc hội tham gia chất vấn và bố trí được nhiều người trả lời chất vấn hơn. Ngoài ra, quy định này cũng nhằm bảo đảm nâng cao chất lượng các câu hỏi và câu trả lời chất vấn, bởi vì người hỏi và người trả lời nếu muốn sử dụng khoảng thời gian nêu chất vấn và trả lời chất vấn ngắn như vậy một cách hiệu quả thì phải nghiên cứu, nắm chắc tình hình, hỏi và trả lời đi vào trọng tâm, trọng điểm, hạn chế vòng vo.
Pháp luật pháp luật đơn cử thời hạn nêu chất vấn của Đại biểu QH không quá 02 phút ; thời hạn người bị chất vấn vấn đáp chất vấn của một đại biểu không quá 05 phút. Quy định về thu gọn thời hạn nêu câu hỏi chất vấn và vấn đáp chất vấn nhằm mục đích mục tiêu tăng số Đại biểu QH tham gia chất vấn và sắp xếp được nhiều người vấn đáp chất vấn hơn. Ngoài ra, lao lý này cũng nhằm mục đích bảo vệ nâng cao chất lượng những câu hỏi và câu vấn đáp chất vấn, do tại người hỏi và người vấn đáp nếu muốn sử dụng khoảng chừng thời hạn nêu chất vấn và vấn đáp chất vấn ngắn như vậy một cách hiệu suất cao thì phải nghiên cứu và điều tra, nắm chắc tình hình, hỏi và vấn đáp đi vào trọng tâm, trọng điểm, hạn chế vòng vo .– Thời gian tổ chức chất vấn:
– Thời gian tổ chức triển khai chất vấn :Xem thêm: Nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban văn hóa, giáo dục
Xem thêm : Nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban văn hóa truyền thống, giáo dụcThời gian chất vấn ít nhất là 03 ngày tại kỳ họp hằng năm, ít nhất là 04 ngày tại kỳ họp cuối năm của năm giữa nhiệm kỳ và năm cuối nhiệm kỳ. Như vậy, thời gian dành cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn đã được quy định cụ thể và theo hướng tăng hơn.
Thời gian chất vấn tối thiểu là 03 ngày tại kỳ họp hằng năm, tối thiểu là 04 ngày tại kỳ họp cuối năm của năm giữa nhiệm kỳ và năm cuối nhiệm kỳ. Như vậy, thời hạn dành cho hoạt động giải trí chất vấn và vấn đáp chất vấn đã được lao lý đơn cử và theo hướng tăng hơn .Ủy ban thường vụ Quốc hội tổ chức 02 phiên chất vấn/năm (phiên họp tháng 3 và phiên họp tháng 8), trừ năm chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ Quốc hội. Thời gian chất vấn ít nhất là 01 ngày tại mỗi phiên họp.
Ủy ban thường vụ Quốc hội tổ chức triển khai 02 phiên chất vấn / năm ( phiên họp tháng 3 và phiên họp tháng 8 ), trừ năm chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ Quốc hội. Thời gian chất vấn tối thiểu là 01 ngày tại mỗi phiên họp .– Thời gian gửi báo cáo thực hiện kết quả chất vấn:
– Thời gian gửi báo cáo giải trình thực thi hiệu quả chất vấn :Pháp luật quy định cụ thể hơn thời gian phải gửi báo cáo về việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội về chất vấn, các vấn đề đã hứa tại các kỳ họp trước đến Đại biểu quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội của người đã trả lời chất vấn là “chậm nhất 20 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp”; đồng thời yêu cầu đăng tải các báo cáo này trên Cổng thông tin điện tử của Quốc hội. Quy định này tạo điều kiện để theo dõi, đánh giá việc thực hiện trách nhiệm chính trị của Chính phủ trước Quốc hội, từ đó tạo áp lực cho Chính phủ phải cố gắng thực hiện tốt hơn chức trách của mình.
Pháp luật pháp luật đơn cử hơn thời hạn phải gửi báo cáo giải trình về việc thực thi nghị quyết của Quốc hội về chất vấn, những yếu tố đã hứa tại những kỳ họp trước đến Đại biểu QH và Ủy ban thường vụ Quốc hội của người đã vấn đáp chất vấn là “ chậm nhất 20 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp ” ; đồng thời nhu yếu đăng tải những báo cáo giải trình này trên Cổng thông tin điện tử của Quốc hội. Quy định này tạo điều kiện kèm theo để theo dõi, nhìn nhận việc triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm chính trị của nhà nước trước Quốc hội, từ đó tạo áp lực đè nén cho nhà nước phải nỗ lực thực thi tốt hơn chức trách của mình .Quy định về vai trò của Chủ tọa điều hành
Quy định về vai trò của Chủ tọa quản lý và điều hànhPháp luật nhấn mạnh vai trò của Chủ toạ trong việc điều hành phiên chất vấn, cụ thể là: trường hợp cần thiết, Chủ tọa quyết định việc kéo dài thời gian trả lời chất vấn; Chủ tọa có quyền nhắc nếu Đại biểu quốc hội nêu chất vấn không đúng nội dung phiên chất vấn hoặc quá thời gian quy định, người bị chất vấn trả lời không đúng trọng tâm chất vấn của Đại biểu quốc hội hoặc quá thời gian quy định.
Pháp luật nhấn mạnh vấn đề vai trò của Chủ toạ trong việc quản lý và điều hành phiên chất vấn, đơn cử là : trường hợp thiết yếu, Chủ tọa quyết định hành động việc lê dài thời hạn vấn đáp chất vấn ; Chủ tọa có quyền nhắc nếu Đại biểu QH nêu chất vấn không đúng nội dung phiên chất vấn hoặc quá thời hạn pháp luật, người bị chất vấn vấn đáp không đúng trọng tâm chất vấn của Đại biểu QH hoặc quá thời hạn pháp luật .Có thể thấy rằng, các quy định pháp luật về chất vấn và trả lời chất vấn đã góp phần tăng cường chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của hoạt động này; bảo đảm tính thống nhất, khoa học trong xác định đối tượng, phạm vi, thẩm quyền, trình tự chất vấn; bảo đảm quyền, trách nhiệm của chủ thể chất vấn và đối tượng bị chất vấn; phát huy hơn nữa vai trò chất vấn của Đại biểu quốc hội, góp phần nâng cao, chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước.
Có thể thấy rằng, những lao lý pháp lý về chất vấn và vấn đáp chất vấn đã góp thêm phần tăng cường chất lượng, hiệu lực hiện hành, hiệu suất cao của hoạt động giải trí này ; bảo vệ tính thống nhất, khoa học trong xác lập đối tượng người dùng, khoanh vùng phạm vi, thẩm quyền, trình tự chất vấn ; bảo vệ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ thể chất vấn và đối tượng người tiêu dùng bị chất vấn ; phát huy hơn nữa vai trò chất vấn của Đại biểu QH, góp thêm phần nâng cao, chất lượng, hiệu suất cao hoạt động giải trí của cỗ máy nhà nước .Trong thời gian qua, hoạt động chất vấn có nhiều đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức. Có thể kể đến:
Trong thời hạn qua, hoạt động giải trí chất vấn có nhiều thay đổi cả về nội dung lẫn hình thức. Có thể kể đến :Xem thêm: Ủy ban xã hội là gì? Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban xã hội
Xem thêm : Ủy ban xã hội là gì ? Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban xã hội4.1. Tạo không khí tranh luận trong phiên chất vấn
4.1. Tạo không khí tranh luận trong phiên chất vấnTại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa mới, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đưa ra thông điệp: “Quốc hội khoá XIV sẽ đoàn kết, sáng tạo, hành động vì lợi ích của nhân dân” và “chuyển từ Quốc hội tham luận sang Quốc hội tranh luận”. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trong phát biểu nhậm chức ngày 26/7/2016 đã xác định rõ mục tiêu xây dựng Chính phủ mới là: “Chính phủ kiến tạo phát triển, Chính phủ hành động, Chính phủ phục vụ, Chính phủ liêm chính” .
Tại kỳ họp tiên phong của Quốc hội khóa mới, quản trị Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đưa ra thông điệp : “ Quốc hội khoá XIV sẽ đoàn kết, phát minh sáng tạo, hành vi vì quyền lợi của nhân dân ” và “ chuyển từ Quốc hội tham luận sang Quốc hội tranh luận ”. Thủ tướng nhà nước Nguyễn Xuân Phúc trong phát biểu nhậm chức ngày 26/7/2016 đã xác lập rõ tiềm năng thiết kế xây dựng nhà nước mới là : “ nhà nước kiến thiết tăng trưởng, nhà nước hành vi, nhà nước Giao hàng, nhà nước liêm chính ” .Tại kỳ họp thứ hai, phiên chất vấn đầu tiên của Quốc hội khóa XIV đã ngay lập tức thu hút sự chú ý đặc biệt của cử tri và nhân dân cả nước bởi có nhiều điểm mới nổi bật. Tổng cộng đã có hơn 200 lượt Đại biểu quốc hội đặt câu hỏi chất vấn, trong đó hơn 20 lượt đại biểu đặt câu hỏi đối với Thủ tướng Chính phủ, hơn 35 lượt đại biểu đặt câu hỏi tranh luận.
Tại kỳ họp thứ hai, phiên chất vấn tiên phong của Quốc hội khóa XIV đã ngay lập tức lôi cuốn sự quan tâm đặc biệt quan trọng của cử tri và nhân dân cả nước bởi có nhiều điểm mới điển hình nổi bật. Tổng cộng đã có hơn 200 lượt Đại biểu QH đặt câu hỏi chất vấn, trong đó hơn 20 lượt đại biểu đặt câu hỏi so với Thủ tướng nhà nước, hơn 35 lượt đại biểu đặt câu hỏi tranh luận .Đại biểu quốc hội được quyền giơ biển tranh luận là nét đổi mới rất đáng chú ý nhằm tăng tính truy vấn, phản biện, thực hiện chất vấn đến cùng các vấn đề Quốc hội quan tâm. Chính hình thức mới này đã mang lại không khí sôi động, kịch tính, hấp dẫn hơn cho các phiên chất vấn của Quốc hội.
Đại biểu QH được quyền giơ biển tranh luận là nét thay đổi rất đáng chú ý quan tâm nhằm mục đích tăng tính truy vấn, phản biện, thực thi chất vấn đến cùng những yếu tố Quốc hội chăm sóc. Chính hình thức mới này đã mang lại không khí sôi động, kịch tính, mê hoặc hơn cho những phiên chất vấn của Quốc hội .Việc Đại biểu quốc hội tranh luận với Bộ trưởng đã tạo nên sinh khí mới, là bước đột phá trong hoạt động chất vấn nói riêng, cũng như hoạt động của Quốc hội nói chung. Đây là một bước quan trọng để chuyển từ Quốc hội tham luận sang Quốc hội thảo luận, tranh luận.
Việc Đại biểu QH tranh luận với Bộ trưởng đã tạo nên sinh khí mới, là bước cải tiến vượt bậc trong hoạt động giải trí chất vấn nói riêng, cũng như hoạt động giải trí của Quốc hội nói chung. Đây là một bước quan trọng để chuyển từ Quốc hội tham luận sang Quốc hội luận bàn, tranh luận .4.2. Các câu hỏi chất vấn không cho biết trước
4.2. Các câu hỏi chất vấn không cho biết trướcTrong những kỳ họp gần đây, chất vấn tiếp tục được đổi mới theo hướng, người được chất vấn sẽ không biết trước câu hỏi, không được chuẩn bị trước, các thành viên Chính phủ nhận được chất vấn sẽ phải trả lời tại chỗ.
Trong những kỳ họp gần đây, chất vấn liên tục được thay đổi theo hướng, người được chất vấn sẽ không biết trước câu hỏi, không được chuẩn bị sẵn sàng trước, những thành viên Chính phủ nhận được chất vấn sẽ phải vấn đáp tại chỗ .Đây là sự khác biệt trong cách thức tiến hành chất vấn, đòi hỏi người bị chất vấn phải thực hiện tốt hơn chức trách quản lý của mình để có thể bao quát, nắm chắc tình hình lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản lý. Đồng thời, cách làm này cũng thể hiện hoạt động chất vấn của Quốc hội Việt Nam ngày càng tiệm cận hơn với các phương pháp hoạt động nghị trường của nhiều nghị viện trên thế giới. Theo TS. Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Quốc hội nhiều nước, nhất là Quốc hội của các nước theo mô hình của Anh thường không cho biết trước các câu hỏi chất vấn.
Đây là sự độc lạ trong phương pháp triển khai chất vấn, yên cầu người bị chất vấn phải thực thi tốt hơn chức trách quản trị của mình để hoàn toàn có thể bao quát, nắm chắc tình hình nghành thuộc nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị. Đồng thời, cách làm này cũng biểu lộ hoạt động giải trí chất vấn của Quốc hội Nước Ta ngày càng tiệm cận hơn với những giải pháp hoạt động giải trí nghị trường của nhiều nghị viện trên quốc tế. Theo TS. Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Quốc hội nhiều nước, nhất là Quốc hội của những nước theo quy mô của Anh thường không cho biết trước những câu hỏi chất vấn .4.3. Sự tham gia giải trình của tất cả các thành viên Chính phủ
4.3. Sự tham gia báo cáo giải trình của toàn bộ những thành viên nhà nướcĐối với từng vấn đề chất vấn, không chỉ người được chọn trả lời chất vấn mà các bộ trưởng khác cũng cùng tham gia trả lời về những vấn đề đòi hỏi trách nhiệm liên đới. Việc chất vấn và trả lời chất vấn trên tinh thần nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, tăng cường đối thoại, tranh luận, bám sát và đi đến cùng nhằm giải quyết những vấn đề bức xúc một cách thiết thực và hiệu quả nhất, đáp ứng yêu cầu và mong mỏi của cử tri và nhân dân. Ví dụ, tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, các Đại biểu quốc hội đã chất vấn Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ về các nhóm vấn đề giáo dục và đào tạo, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tham gia phát biểu bổ sung về các nội dung có liên quan.
Đối với từng yếu tố chất vấn, không riêng gì người được chọn vấn đáp chất vấn mà những bộ trưởng liên nghành khác cũng cùng tham gia vấn đáp về những yếu tố yên cầu nghĩa vụ và trách nhiệm trực tiếp. Việc chất vấn và vấn đáp chất vấn trên ý thức nâng cao nghĩa vụ và trách nhiệm người đứng đầu những cơ quan, tăng cường đối thoại, tranh luận, bám sát và đi đến cùng nhằm mục đích xử lý những yếu tố bức xúc một cách thiết thực và hiệu suất cao nhất, cung ứng nhu yếu và mong mỏi của cử tri và nhân dân. Ví dụ, tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, những Đại biểu QH đã chất vấn Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ về những nhóm yếu tố giáo dục và huấn luyện và đào tạo, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tham gia phát biểu bổ trợ về những nội dung có tương quan .Cách thức tiến hành chất vấn được kế thừa và đổi mới theo hướng lấy nhóm vấn đề làm trọng tâm.Qua hoạt động chất vấn, những nhóm vấn đề được Quốc hội lựa chọn, những câu hỏi chất vấn, tranh luận của nhiều Đại biểu quốc hội (trong đó có nhiều đại biểu mới, đại biểu trẻ tuổi) là xác đáng, phù hợp thực tế, được cử tri, dư luận xã hội rất quan tâm. Việc quyết định các nhóm vấn đề chất vấn cũng là cơ sở để việc chọn người trả lời chất vấn trúng và đúng hơn, khiến các Bộ trưởng cảm thấy công bằng, đồng thời cũng phù hợp ý nguyện của nhân dân.
Cách thức thực thi chất vấn được thừa kế và thay đổi theo hướng lấy nhóm yếu tố làm trọng tâm. Qua hoạt động giải trí chất vấn, những nhóm yếu tố được Quốc hội lựa chọn, những câu hỏi chất vấn, tranh luận của nhiều Đại biểu QH ( trong đó có nhiều đại biểu mới, đại biểu trẻ tuổi ) là xác đáng, tương thích thực tiễn, được cử tri, dư luận xã hội rất chăm sóc. Việc quyết định hành động những nhóm yếu tố chất vấn cũng là cơ sở để việc chọn người vấn đáp chất vấn trúng và đúng hơn, khiến những Bộ trưởng cảm thấy công minh, đồng thời cũng tương thích ý nguyện của nhân dân .Để bảo đảm cho hoạt động giám sát tối cao, trực tiếp của Quốc hội có hiệu lực và hiệu quả, thì quy trình chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp Quốc hội có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng. Vai trò, ý nghĩa đó được thể hiện trên những khía cạnh chủ yếu sau đây: Thứ nhất, nó tạo ra cơ sở pháp lý cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn được tiến hành theo một trật tự thống nhất, với những trình tự, thủ tục cụ thể. Nó tránh sự tùy tiện trong việc sử dụng nhiệm vụ, quyền hạn của các chủ thể tham gia vào hình thức giám sát tối cao, trực tiếp của tập thể các đại biểu do cử tri cả nước bầu ra – tức Quốc hội.
Để bảo vệ cho hoạt động giải trí giám sát tối cao, trực tiếp của Quốc hội có hiệu lực thực thi hiện hành và hiệu suất cao, thì quá trình chất vấn và vấn đáp chất vấn tại kỳ họp Quốc hội có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng. Vai trò, ý nghĩa đó được biểu lộ trên những góc nhìn hầu hết sau đây : Thứ nhất, nó tạo ra cơ sở pháp lý cho hoạt động giải trí chất vấn và vấn đáp chất vấn được thực thi theo một trật tự thống nhất, với những trình tự, thủ tục đơn cử. Nó tránh sự tùy tiện trong việc sử dụng trách nhiệm, quyền hạn của những chủ thể tham gia vào hình thức giám sát tối cao, trực tiếp của tập thể những đại biểu do cử tri cả nước bầu ra – tức Quốc hội .Đặc biệt, kể từ khi các phiên chất vấn và trả lời chất vấn được phát thanh, truyền hình trực tiếp, thì hoạt động này còn được diễn ra công khai, trước sự chứng kiến của cử tri và nhân dân cả nước. Điều đó đòi hỏi hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp Quốc hội phải được tuân thủ chặt chẽ bởi các khâu, các bước theo một quy trình nhất định, do chính Quốc hội đặt ra.
Đặc biệt, kể từ khi những phiên chất vấn và vấn đáp chất vấn được phát thanh, truyền hình trực tiếp, thì hoạt động giải trí này còn được diễn ra công khai minh bạch, trước sự tận mắt chứng kiến của cử tri và nhân dân cả nước. Điều đó yên cầu hoạt động giải trí chất vấn và vấn đáp chất vấn tại kỳ họp Quốc hội phải được tuân thủ ngặt nghèo bởi những khâu, những bước theo một tiến trình nhất định, do chính Quốc hội đặt ra .Thứ hai, nó phản ánh tính nền nếp, kỷ cương và kỷ luật trong sinh hoạt của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Với việc quy định cụ thể trong Luật hoạt động giám sát của Quốc hội, Nội quy kỳ họp, các chủ thể tham gia hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn có những quyền hạn, nghĩa vụ tương xứng với địa vị pháp lý của mình.
Thứ hai, nó phản ánh tính nền nếp, kỷ cương và kỷ luật trong hoạt động và sinh hoạt của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Với việc lao lý đơn cử trong Luật hoạt động giám sát của Quốc hội, Nội quy kỳ họp, những chủ thể tham gia hoạt động giải trí chất vấn và vấn đáp chất vấn có những quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm tương ứng với vị thế pháp lý của mình .Theo đó, Đại biểu quốc hội có quyền nêu câu hỏi chất vấn, thậm chí có thể theo đuổi đến cùng vấn đề mà mình chất vấn, nhưng không thể vượt quá giới hạn thời gian cho phép. Người trả lời chất vấn có nghĩa vụ trả lời đầy đủ, rõ ràng những câu hỏi mà đại biểu nêu ra, nhưng cũng có quyền từ chối trả lời những vấn đề thuộc phạm vi bí mật quốc gia hoặc những vấn đề không thuộc thẩm quyền và phạm vi lĩnh vực mình phụ trách.
Theo đó, Đại biểu QH có quyền nêu câu hỏi chất vấn, thậm chí còn hoàn toàn có thể theo đuổi đến cùng yếu tố mà mình chất vấn, nhưng không hề vượt quá số lượng giới hạn thời hạn được cho phép. Người vấn đáp chất vấn có nghĩa vụ và trách nhiệm vấn đáp vừa đủ, rõ ràng những câu hỏi mà đại biểu nêu ra, nhưng cũng có quyền phủ nhận vấn đáp những yếu tố thuộc khoanh vùng phạm vi bí hiểm vương quốc hoặc những yếu tố không thuộc thẩm quyền và khoanh vùng phạm vi nghành mình đảm nhiệm .Thứ ba, nó tạo tiền đề cho việc xác định trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu các cơ quan nhà nước chịu sự giám sát của Quốc hội; Là sự khởi đầu, tiếp nối hay sự kết thúc một nội dung thuộc phạm vi hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội. Với các bước của quy trình chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp Quốc hội, một vấn đề cụ thể liên quan đến quốc kế dân sinh có thể được mổ xẻ tỷ mỉ; Trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu các cơ quan chịu sự giám sát của Quốc hội sẽ được xác định rõ hơn.
Thứ ba, nó tạo tiền đề cho việc xác lập nghĩa vụ và trách nhiệm cá thể của người đứng đầu những cơ quan nhà nước chịu sự giám sát của Quốc hội ; Là sự khởi đầu, tiếp nối hay sự kết thúc một nội dung thuộc khoanh vùng phạm vi hoạt động giải trí giám sát tối cao của Quốc hội. Với những bước của tiến trình chất vấn và vấn đáp chất vấn tại kỳ họp Quốc hội, một yếu tố đơn cử tương quan đến quốc kế dân số hoàn toàn có thể được phẫu thuật tỷ mỉ ; Trách nhiệm cá thể của người đứng đầu những cơ quan chịu sự giám sát của Quốc hội sẽ được xác lập rõ hơn .Tùy vào tính chất, mức độ của vấn đề đang được chất vấn mà Quốc hội có thể quyết định tiếp tục làm rõ tại phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội, hoặc quyết định giao cho một cơ quan của Quốc hội giám sát, hay kết thúc việc trả lời chất vấn bằng một nghị quyết xác định trách nhiệm của người trả lời chất vấn.
Tùy vào đặc thù, mức độ của yếu tố đang được chất vấn mà Quốc hội hoàn toàn có thể quyết định hành động liên tục làm rõ tại phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội, hoặc quyết định hành động giao cho một cơ quan của Quốc hội giám sát, hay kết thúc việc vấn đáp chất vấn bằng một nghị quyết xác lập nghĩa vụ và trách nhiệm của người vấn đáp chất vấn .Thứ tư, nó tác động và phản ánh kỹ năng đối thoại, tranh luận giữa các chủ thể tham gia hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại diễn đàn Quốc hội. Chính các quy định về quy trình chất vấn và trả lời chất vấn sẽ tạo tiền đề cho các bên nâng cao kỹ năng đối thoại, tranh luận để cùng giải quyết những vấn đề mà Quốc hội và nhân dân quan tâm. Quy trình chất vấn và trả lời chất vấn cũng có tác động và ảnh hưởng không nhỏ tới không khí sinh hoạt tại các phiên họp công khai của Quốc hội.
Thứ tư, nó tác động ảnh hưởng và phản ánh kiến thức và kỹ năng đối thoại, tranh luận giữa những chủ thể tham gia hoạt động giải trí chất vấn và vấn đáp chất vấn tại forum Quốc hội. Chính những lao lý về tiến trình chất vấn và vấn đáp chất vấn sẽ tạo tiền đề cho những bên nâng cao kỹ năng và kiến thức đối thoại, tranh luận để cùng xử lý những yếu tố mà Quốc hội và nhân dân chăm sóc. Quy trình chất vấn và vấn đáp chất vấn cũng có ảnh hưởng tác động và tác động ảnh hưởng không nhỏ tới không khí hoạt động và sinh hoạt tại những phiên họp công khai minh bạch của Quốc hội .Thứ năm, nó phản ánh khoa học tổ chức, điều hành hội nghị trên bình diện của diễn đàn quyền lực ở tầm quốc gia. Nó thể hiện tư duy khoa học và phép vận trù hợp lý trong việc sắp đặt trật tự các bước, các khâu cần tiến hành của quy trình chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp Quốc hội. Nó bảo đảm tiết kiệm được thời gian, loại bỏ được những yếu tố bất hợp lý, tạo tiền đề cho việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.
Thứ năm, nó phản ánh khoa học tổ chức triển khai, quản lý hội nghị trên bình diện của forum quyền lực tối cao ở tầm vương quốc. Nó bộc lộ tư duy khoa học và phép vận trù hài hòa và hợp lý trong việc sắp xếp trật tự những bước, những khâu cần thực thi của tiến trình chất vấn và vấn đáp chất vấn tại kỳ họp Quốc hội. Nó bảo vệ tiết kiệm ngân sách và chi phí được thời hạn, vô hiệu được những yếu tố bất hài hòa và hợp lý, tạo tiền đề cho việc nâng cao chất lượng và hiệu suất cao hoạt động giải trí của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất .Chức vụ: Giám đốc điều hành
Chức vụ : Giám đốc điều hành quản lýLĩnh vực tư vấn: Dân sự, Hình sự, Doanh nghiệp
Lĩnh vực tư vấn : Dân sự, Hình sự, Doanh nghiệpTrình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật, MBA
Trình độ giảng dạy : Thạc sỹ Luật, MBASố năm kinh nghiệm thực tế: 09 năm
Số năm kinh nghiệm tay nghề thực tiễn : 09 nămTổng số bài viết: 8.167 bài viết
Tổng số bài viết : 8.167 bài viếtBạn có thể tham khảo các bài viết khác có liên quan của Luật Dương Gia:
Bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những bài viết khác có tương quan của Luật Dương Gia :Tags:
Tags :Công ty Luật TNHH Dương Gia – DG LAW FIRM
Công ty Luật TNHH Dương Gia – DG LAW FIRMLuật sư tư vấn pháp luật miễn phí 24/7
Luật sư tư vấn pháp lý không lấy phí 24/71900.6568
1900.6568Đặt hẹn luật sư, yêu cầu dịch vụ tại Hà Nội
Đặt hẹn luật sư, nhu yếu dịch vụ tại TP. Hà Nội024.73.000.111
024.73.000.111Đặt hẹn luật sư, yêu cầu dịch vụ tại TPHCM
Đặt hẹn luật sư, nhu yếu dịch vụ tại TP.Hồ Chí Minh028.73.079.979
028.73.079.979Đặt hẹn luật sư, yêu cầu dịch vụ tại Đà Nẵng
Đặt hẹn luật sư, nhu yếu dịch vụ tại Thành Phố Đà Nẵng0236.7300.899
0236.7300.899Website chính thức của Luật Dương Gia
Website chính thức của Luật Dương Giahttps://luatduonggia.vn
https://luatduonggia.vnỦy ban đối ngoại là gì? Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban đối ngoại
Ủy ban đối ngoại là gì ? Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban đối ngoạiKhái quát về Uỷ ban đối ngoại? Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban đối ngoại?
Khái quát về Uỷ ban đối ngoại ? Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban đối ngoại ?Quy định lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm của Quốc hội

Quy định lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm của Quốc hội

Quy định về lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội? Quy định về bỏ phiếu tín nhiệm của Quốc hội?
Quy định về lấy phiếu tin tưởng của Quốc hội ? Quy định về bỏ phiếu tin tưởng của Quốc hội ?
Tổng thư ký Quốc hội là ai? Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng thư ký Quốc hội?
Tổng thư ký Quốc hội là ai ? Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng thư ký Quốc hội ?
Tổng thư ký Quốc hội là ai? Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng thư ký Quốc hội? Vị trí pháp lý và vai trò của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội?
Tổng thư ký Quốc hội là ai ? Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng thư ký Quốc hội ? Vị trí pháp lý và vai trò của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội ?
Nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban văn hóa, giáo dục
Nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban văn hóa truyền thống, giáo dục
Ủy ban văn hóa, giáo dục là gì? Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban văn hóa, giáo dục?
Ủy ban văn hóa truyền thống, giáo dục là gì ? Quy định về trách nhiệm, quyền hạn của Ủy ban văn hóa truyền thống, giáo dục ?
Ủy ban xã hội là gì? Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban xã hội
Ủy ban xã hội là gì ? Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban xã hội
Ủy ban xã hội là gì? Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban xã hội?
Ủy ban xã hội là gì ? Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban xã hội ?
Nghị sĩ là gì? Thượng nghị sĩ là gì? Quy định về Nghị sĩ một số nước trên thế giới?
Nghị sĩ là gì ? Thượng nghị sĩ là gì ? Quy định về Nghị sĩ một số ít nước trên quốc tế ?
Nghị sĩ (Parliamentarian)là gì? Thượng nghị sĩ(Senator) là gì? Nghị sĩ – Thượng nghị sĩ tiếng Anh là gì? Quy định về Nghị sĩ một số nước trên thế giới?
Nghị sĩ ( Parliamentarian ) là gì ? Thượng nghị sĩ ( Senator ) là gì ? Nghị sĩ – Thượng nghị sĩ tiếng Anh là gì ? Quy định về Nghị sĩ 1 số ít nước trên quốc tế ?
Quốc hội là gì? Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội?
Quốc hội là gì ? Chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của Quốc hội ?
Quốc hội (National Assembly) là gì? Quốc hội tiếng Anh là gì? Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội? Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của đất nước.
Quốc hội ( National Assembly ) là gì ? Quốc hội tiếng Anh là gì ? Chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của Quốc hội ? Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của quốc gia .
Nghị viện là gì? So sánh các điểm giống và khác nhau giữa Quốc hội và Nghị viện?
Nghị viện là gì ? So sánh những điểm giống và khác nhau giữa Quốc hội và Nghị viện ?
Nghị viện (Parliament) là gì? Nghị viện tiếng Anh là gì? So sánh các điểm giống và khác nhau giữa Quốc hội và Nghị viện? Nguyên tắc và cách thức hoạt động của Nghị viện.
Nghị viện ( Parliament ) là gì ? Nghị viện tiếng Anh là gì ? So sánh những điểm giống và khác nhau giữa Quốc hội và Nghị viện ? Nguyên tắc và phương pháp hoạt động giải trí của Nghị viện .
Đảng viên bị xử lý kỷ luật có được đề cử vào danh sách ứng cử
Đảng viên bị giải quyết và xử lý kỷ luật có được đề cử vào list ứng cửĐảng viên bị xử lý kỷ luật có được đề cử vào danh sách ứng cử. Việc đề cử Đảng viên bị xử lý kỷ luật có cần tổ chức Đăng thông qua không?
Đảng viên bị giải quyết và xử lý kỷ luật có được đề cử vào list ứng cử. Việc đề cử Đảng viên bị giải quyết và xử lý kỷ luật có cần tổ chức triển khai Đăng trải qua không ?Xem thêm
Xem thêmPhương pháp định giá theo bội số doanh thu là gì? Đặc điểm và hạn chế
Phương pháp định giá theo bội số lệch giá là gì ? Đặc điểm và hạn chế
Phương pháp định giá theo bội số doanh thu là gì? Đặc điểm và hạn chế
Phương pháp định giá theo bội số lệch giá là gì ? Đặc điểm và hạn chế
Tỉ lệ gánh nặng là gì? Đặc điểm và phân loại của tỉ lệ gánh nặng
Tỉ lệ gánh nặng là gì ? Đặc điểm và phân loại của tỉ lệ gánh nặngTỉ lệ gánh nặng là gì? Đặc điểm và phân loại của tỉ lệ gánh nặng
Tỉ lệ gánh nặng là gì ? Đặc điểm và phân loại của tỉ lệ gánh nặngChi phí khoá sổ là gì? Đặc điểm và ví dụ của Chi phí khoá sổ
Ngân sách chi tiêu khoá sổ là gì ? Đặc điểm và ví dụ của giá thành khoá sổ
Chi phí khoá sổ là gì? Đặc điểm và ví dụ của Chi phí khoá sổ
Chi tiêu khoá sổ là gì ? Đặc điểm và ví dụ của Ngân sách chi tiêu khoá sổ
Chi tiêu tiêu dùng cá nhân là gì? Thành phần của Chi tiêu tiêu dùng cá nhân
Chi tiêu tiêu dùng cá thể là gì ? Thành phần của Chi tiêu tiêu dùng cá thể
Chi tiêu tiêu dùng cá nhân là gì? Thành phần của Chi tiêu tiêu dùng cá nhân
Chi tiêu tiêu dùng cá thể là gì ? Thành phần của Chi tiêu tiêu dùng cá thể
Chi phí lãi vay thực là gì? Chi phí lãi vay thực và minh bạch tài chính
giá thành lãi vay thực là gì ? Chi tiêu lãi vay thực và minh bạch kinh tế tài chính
Chi phí lãi vay thực là gì? Chi phí lãi vay thực và minh bạch tài chính
Ngân sách chi tiêu lãi vay thực là gì ? giá thành lãi vay thực và minh bạch kinh tế tài chính
Điều chỉnh giá kĩ thuật là gì? Nhận biết Điều chỉnh giá kĩ thuật.
Điều chỉnh giá kĩ thuật là gì ? Nhận biết Điều chỉnh giá kĩ thuật .
Điều chỉnh giá kĩ thuật là gì? Nhận biết Điều chỉnh giá kĩ thuật.
Điều chỉnh giá kĩ thuật là gì ? Nhận biết Điều chỉnh giá kĩ thuật .
RegTech là gì? Tác động của RegTech đối với ngành tài chính.
RegTech là gì ? Tác động của RegTech so với ngành kinh tế tài chính .
RegTech là gì? Tác động của RegTech đối với ngành tài chính.
RegTech là gì ? Tác động của RegTech so với ngành kinh tế tài chính .
Phi vật chất hóa là gì? Lợi ích của phi vật chất hóa.
Phi vật chất hóa là gì ? Lợi ích của phi vật chất hóa .
Phi vật chất hóa là gì? Lợi ích của phi vật chất hóa.
Phi vật chất hóa là gì ? Lợi ích của phi vật chất hóa .
Số nhân tài khóa là gì? Đặc điểm và công thức tính.
Số nhân tài khóa là gì ? Đặc điểm và công thức tính .
Số nhân tài khóa là gì? Đặc điểm và công thức tính.
Số nhân tài khóa là gì ? Đặc điểm và công thức tính .
E-mini là gì? Đặc điểm, So sánh giữa E-mini và hợp đồng tiêu chuẩn.
E-mini là gì ? Đặc điểm, So sánh giữa E-mini và hợp đồng tiêu chuẩn .
E-mini là gì? Đặc điểm, So sánh giữa E-mini và hợp đồng tiêu chuẩn.
E-mini là gì ? Đặc điểm, So sánh giữa E-mini và hợp đồng tiêu chuẩn .
Tín dụng thu nhập do lao động tại Mỹ là gì? Đặc điểm và ví dụ.
Tín dụng thu nhập do lao động tại Mỹ là gì ? Đặc điểm và ví dụ .Tín dụng thu nhập do lao động tại Mỹ là gì? Đặc điểm và ví dụ.
Tín dụng thu nhập do lao động tại Mỹ là gì ? Đặc điểm và ví dụ .Thu nhập do lao động là gì? Đặc điểm và ví dụ thực tế.
Thu nhập do lao động là gì ? Đặc điểm và ví dụ thực tiễn .
Thu nhập do lao động là gì? Đặc điểm và ví dụ thực tế.
Thu nhập do lao động là gì ? Đặc điểm và ví dụ trong thực tiễn .
Công văn 1081/NHCS-KHNV năm 2013 điều hành kế hoạch đối với chương trình tín dụng hộ cận nghèo do Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành
Công văn 1081 / NHCS-KHNV năm 2013 quản lý và điều hành kế hoạch so với chương trình tín dụng thanh toán hộ cận nghèo do Ngân hàng Chính sách xã hội phát hànhNội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 1081/NHCS-KHNV năm 2013 điều hành kế hoạch đối với chương trình tín dụng hộ cận nghèo do Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành
Nội dung chi tiết cụ thể, file tải về ( tải về ) và hướng dẫn tra cứu chi tiết cụ thể văn bản : Công văn 1081 / NHCS-KHNV năm 2013 quản lý và điều hành kế hoạch so với chương trình tín dụng thanh toán hộ cận nghèo do Ngân hàng Chính sách xã hội phát hànhQuĩ đầu tư LTCM là gì? Đặc điểm và nguyên nhân sụp đổ.
Quĩ góp vốn đầu tư LTCM là gì ? Đặc điểm và nguyên do sụp đổ .
Quĩ đầu tư LTCM là gì? Đặc điểm và nguyên nhân sụp đổ.
Quĩ góp vốn đầu tư LTCM là gì ? Đặc điểm và nguyên do sụp đổ .
Công văn 1418/BNV-CCHC năm 2013 hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh do do Bộ Nội Vụ ban hành
Công văn 1418 / BNV-CCHC năm 2013 hướng dẫn tự nhìn nhận, chấm điểm để xác lập Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh do do Bộ Nội Vụ phát hànhNội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 1418/BNV-CCHC năm 2013 hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh do do Bộ Nội Vụ ban hành
Nội dung cụ thể, file tải về ( tải về ) và hướng dẫn tra cứu chi tiết cụ thể văn bản : Công văn 1418 / BNV-CCHC năm 2013 hướng dẫn tự nhìn nhận, chấm điểm để xác lập Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh do do Bộ Nội Vụ phát hànhCông văn 2174/CT-TTHT năm 2013 về hóa đơn, chứng từ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Công văn 2174 / CT-TTHT năm 2013 về hóa đơn, chứng từ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh phát hànhNội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 2174/CT-TTHT năm 2013 về hóa đơn, chứng từ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Nội dung cụ thể, file tải về ( tải về ) và hướng dẫn tra cứu chi tiết cụ thể văn bản : Công văn 2174 / CT-TTHT năm 2013 về hóa đơn, chứng từ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh phát hànhCông văn 2194/CT-TTHT năm 2013 xác định thu nhập chịu thuế Thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công của người lao động là người nước ngoài do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Công văn 2194 / CT-TTHT năm 2013 xác lập thu nhập chịu thuế Thu nhập cá thể từ tiền lương, tiền công của người lao động là người quốc tế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh phát hànhNội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 2194/CT-TTHT năm 2013 xác định thu nhập chịu thuế Thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công của người lao động là người nước ngoài do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Nội dung cụ thể, file tải về ( tải về ) và hướng dẫn tra cứu cụ thể văn bản : Công văn 2194 / CT-TTHT năm 2013 xác lập thu nhập chịu thuế Thu nhập cá thể từ tiền lương, tiền công của người lao động là người quốc tế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh phát hànhCông văn 2191/CT-TTHT năm 2013 giảm thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 theo Nghị quyết 29/2012/QH13 do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Công văn 2191 / CT-TTHT năm 2013 giảm thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 theo Nghị quyết 29/2012 / QH13 do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh phát hànhNội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 2191/CT-TTHT năm 2013 giảm thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 theo Nghị quyết 29/2012/QH13 do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Nội dung cụ thể, file tải về ( tải về ) và hướng dẫn tra cứu cụ thể văn bản : Công văn 2191 / CT-TTHT năm 2013 giảm thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 theo Nghị quyết 29/2012 / QH13 do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh phát hànhCông văn 1171/BTTTT-ƯDCNTT năm 2013 báo cáo kết quả đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước năm 2012 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Công văn 1171 / BTTTT-ƯDCNTT năm 2013 báo cáo giải trình hiệu quả nhìn nhận mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước năm 2012 do Bộ tin tức và Truyền thông phát hànhNội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 1171/BTTTT-ƯDCNTT năm 2013 báo cáo kết quả đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước năm 2012 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Nội dung chi tiết cụ thể, file tải về ( tải về ) và hướng dẫn tra cứu chi tiết cụ thể văn bản : Công văn 1171 / BTTTT-ƯDCNTT năm 2013 báo cáo giải trình hiệu quả nhìn nhận mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước năm 2012 do Bộ tin tức và Truyền thông phát hànhCông văn 2134/TCHQ-TXNK về phân loại mặt hàng “Đại táo” do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 2134 / TCHQ-TXNK về phân loại mẫu sản phẩm “ Đại táo ” do Tổng cục Hải quan phát hànhNội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 2134/TCHQ-TXNK về phân loại mặt hàng “Đại táo” do Tổng cục Hải quan ban hành
Nội dung chi tiết cụ thể, file tải về ( tải về ) và hướng dẫn tra cứu cụ thể văn bản : Công văn 2134 / TCHQ-TXNK về phân loại loại sản phẩm “ Đại táo ” do Tổng cục Hải quan phát hànhXem thêm
Xem thêm
Hỗ trợ 24/7: 1900.6568
Hỗ trợ 24/7 : 1900.6568Đặt câu hỏi trực tuyến
Đặt câu hỏi trực tuyếnĐặt lịch hẹn luật sư
Đặt lịch hẹn luật sưVăn phòng Hà Nội:
Văn phòng Thành Phố Hà Nội :Địa chỉ trụ sở chính: Số 89, phố Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
Địa chỉ trụ sở chính : Số 89, phố Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, Q. TX Thanh Xuân, TP TP. Hà NộiĐiện thoại: 1900.6568
Điện thoại : 1900.6568Email: E-Mail : [ email protected ]Văn phòng Đà Nẵng:
Văn phòng Thành Phố Đà Nẵng :Địa chỉ: 141 Diệp Minh Châu, phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng
Địa chỉ : 141 Diệp Minh Châu, phường Hoà Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP Thành Phố Đà NẵngĐiện thoại: 1900.6568
Điện thoại : 1900.6568Email: E-Mail : [ email protected ]Văn phòng TPHCM:
Văn phòng Thành Phố Hồ Chí Minh :Địa chỉ: 248/7 Nguyễn Văn Khối (Đường Cây Trâm cũ), phường 9, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ : 248 / 7 Nguyễn Văn Khối ( Đường Cây Trâm cũ ), phường 9, Q. Gò Vấp, TP Hồ Chí MinhĐiện thoại: 1900.6568

Điện thoại: 1900.6568

Email: E-Mail : [ email protected ]

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments