Điều lệ công ty là gì ? Quy định về điều lệ công ty cần phải chú ý

Điều lệ công ty là gì ? Những quy định về điều lệ công ty mà doanh nghiệp cần phải biết ? Các lưu ý khi soạn thảo điều lệ doanh nghiệp.

Điều lệ công ty là gì

Khoản 1 Điều 24 Luật doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ công ty gồm có : Điều lệ khi ĐK xây dựng công ty và Điều lệ được sửa đổi, bổ trợ trong quy trình hoạt động giải trí .

Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp

Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp phải có bản dự thảo điều lệ công ty gửi lên phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty dự định đặt trụ sở chính. Trong điều lệ phải có họ, tên và chữ ký của những người sau đây:

Advertisement

– Các thành viên hợp danh so với công ty hợp danh ;– Chủ sở hữu công ty là cá thể hoặc người đại diện thay mặt theo pháp lý của chủ sở hữu công ty là tổ chức triển khai so với công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một thành viên ;– Thành viên là cá thể và người đại diện thay mặt theo pháp lý hoặc người đại diện thay mặt theo ủy quyền của thành viên là tổ chức triển khai so với công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên ;– Cổ đông sáng lập là cá thể và người đại diện thay mặt theo pháp lý hoặc người đại diện thay mặt theo chuyển nhượng ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức triển khai so với công ty CP .

Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp

Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp khi điều lệ được sửa đổi, bổ sung phải có họ, tên và chữ ký của những người sau đây:

– quản trị Hội đồng thành viên so với công ty hợp danh ;– Chủ sở hữu, người đại diện thay mặt theo pháp lý của chủ sở hữu hoặc người đại diện thay mặt theo pháp lý so với công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một thành viên ;– Người đại diện thay mặt theo pháp lý so với công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty CP .

Advertisement

Nội dung của Điều lệ công ty

Điều lệ công ty có những nội dung đa phần sau đây :

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty ; tên, địa chỉ Trụ sở và văn phòng đại diện thay mặt ( nếu có ) ;
 • Ngành, nghề kinh doanh thương mại ;
 • Vốn điều lệ ; tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần;
 • Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và những đặc thù cơ bản khác của những thành viên hợp danh so với công ty hợp danh ; của chủ sở hữu công ty, thành viên so với công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn ; của cổ đông sáng lập so với công ty CP ; phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên so với công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh ; số CP, loại CP, mệnh giá CP từng loại của cổ đông sáng lập ;
 • Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên so với công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh ; của cổ đông so với công ty CP ;
 • Cơ cấu tổ chức quản lý;

 • Người đại diện thay mặt theo pháp lý so với công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn, công ty CP ;
 • Thể thức trải qua quyết định hành động của công ty ; nguyên tắc xử lý tranh chấp nội bộ ;
 • Căn cứ và chiêu thức xác lập thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản trị và Kiểm soát viên ;
 • Những trường hợp thành viên có quyền nhu yếu công ty mua lại phần vốn góp so với công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn hoặc CP so với công ty CP ;
 • Nguyên tắc phân loại doanh thu sau thuế và giải quyết và xử lý lỗ trong kinh doanh thương mại ;
 • Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty ;
 • Thể thức sửa đổi, bổ trợ Điều lệ .

Nguyên tắc xây dựng Điều lệ công ty

Để hoàn toàn có thể soạn thảo nên một bản Điều lệ công ty hoàn hảo và tương thích với pháp luật của pháp lý, doanh nghiệp buộc phải dựa theo nguyên tắc dưới đây :Thứ nhất, Điều lệ phải bảo vệ có khá đầy đủ nội dung đa phần theo lao lý của Luật Doanh nghiệp năm trước, không được trái với những pháp luật của pháp lý doanh nghiệp và pháp lý có tương quan như Luật Doanh nghiệp, Bộ luật dân sự, Luật Thương mại, pháp lý về thuế và kế toán, …Thứ hai, khi soạn thảo Điều lệ phải dựa trên nguyên tắc tự nguyện, thỏa thuận hợp tác, Điều lệ là một hợp đồng nhiều bên, lao lý quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên, những chủ sở hữu công ty, lao lý về việc tổ chức triển khai, quản trị và hoạt đồng của doanh nghiệp .Thứ ba, không được xâm phạm đến quyền lợi của bên thứ ba .

Advertisement

Các loại hình doanh nghiệp cần có Điều lệ công ty

Theo pháp luật của Luật Doanh nghiệp năm năm trước những mô hình doanh nghiệp sau phải kiến thiết xây dựng điều lệ, gồm :

Lưu ý : Đối với doanh nghiệp tư nhân không bắt buộc phải có điều lệ .

Trên đây là các quy định của pháp luật về Điều lệ công ty. Nếu muốn thành lập công ty và được luật sư tư vấn soạn thảo điều lệ chuẩn, chính xác theo quy định pháp lý, hãy liên hệ với LawKey để được tư vấn.

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments