Tờ trình là gì? Các mẫu tờ trình thường dùng hiện nay

Tờ trình là một loại văn bản được dùng nhiều trong cơ quan Nhà nước. Mẫu tờ trình thường có bố cục đơn giản, tuy nhiên vẫn phải tuần thủ một số yêu cầu nhất định.
 

Tờ trình là gì?

Tờ trình là một văn bản được sử dụng trong nội bộ của cơ quan, doanh nghiệp, nhưng đa phần sử dụng trong cơ quan Nhà nước .

Tờ trình có thể hiểu là 01 văn bản dùng để trình bày, đề xuất với cấp trên một sự việc, đề xuất phê chuẩn một chủ trương, một giải pháp… để xin kết luận, chỉ đạo của cấp trên.

Viết tờ trình không phải việc khó nhưng nhu yếu người viết phải trình diễn đủ những nội dung cần có như : Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên tờ trình, nội dung mẫu tờ trình, nguyên do viết tờ trình .
Ngoài ra, cần có những giải pháp yêu cầu đến cấp trên nhằm mục đích xin được xét duyệt một chủ trương hoặc tương hỗ kinh phí đầu tư để triển khai một việc hay dự án Bất Động Sản nào đó .
Tờ trình phải có chữ ký và cam kết của người trình diễn .
Nội dung tờ trình thường có bố cục tổng quan gồm 3 phần :
Phần 1 : Phần mở đầu nêu rõ nguyên do cần phải làm tờ trình ;
Phần 2 : Đưa ra những quan điểm yêu cầu .
Phần 3 : Kiến nghị cấp trên được cho phép, tương hỗ những điều kiện kèm theo để thực thi đề xuất kiến nghị .

Mẫu Tờ trình thường dùng hiện nay

https://cms.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/03/03/mau-to-trinh-mua-sam_0303183213.doc

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ….…..

Trường … … … … … … … ..
Số … … .. / … … … … … …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

…………, ngày…..tháng….năm…..

TỜ TRÌNH

Về việc xin kinh phí đầu tư shopping trang thiết bị
Kính gửi
– Phòng Giáo dục và Đào tạo … … … .
– Phòng Tài chính … … … ..
– quản trị Ủy Ban Nhân Dân huyện … … … .
Căn cứ quyết định hành động số ….. / QĐ-PGD và ĐT ngày ….. tháng ….. năm ……. của trưởng phòng Phòng GD&ĐT ……………………………. về việc giao dự trù chi ngân sách nhà nước năm ……..
Căn cứ vào tình hình thực tiễn tại trường …………………………………….
Do nhu yếu cấp thiết cần phải shopping thiết bị, cơ sở vật chất để Giao hàng công tác làm việc giảng dạy năm học …….. – ……….
Trường ……………………………. kính trình đến Phòng giáo dục và huấn luyện và đào tạo huyện ……………………, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện ………………… xin chủ trương sử dụng kinh phí đầu tư sự nghiệp giáo dục năm …………………. triển khai shopping thiết bị, cơ sở vật chất đơn cử như sau :
– 10 bộ máy vi tính x 9.000.000 đ / bộ = 90.000.000

– Tổng cộng: 90.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi triệu đồng)

Rất mong sự xem xét chấp thuận đồng ý của Phòng giáo dục và huấn luyện và đào tạo huyện ………………………, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện …………

HIỆU TRƯỞNG

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments