“dip” là gì? Nghĩa của từ dip trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

 • [ dip ] động từ

  o   ngâm, nhúng, tẩm

  §   dip at high angles : góc cắm lớn

  §   dip at low angles : góc cắm nhỏ

  §   dip up : múc, đong, hút ra

  §   abnormal dip : góc cắm bất thường, góc cắm ngược

  §   apparent dip : góc cắm biểu kiến

  §   average dip : góc cắm trung bình

  §   centroclinal dip : nghiêng quanh

  §   drag dip : chỗ uốn vỉa

  §   false dip : mặt nghiêng giả

  §   fault dip : góc dốc mặt đứt gãy

  §   full dip : mặt nghiêng thực, góc kéo dài thực

  §   high dip : góc cắm lớn

  §   hot dip : sự ngâm nóng, sự mạ nóng

  §   joint dip : mặt nghiêng thớ nứt, kẽ nứt song song ở góc nghiêng

  §   low dip : góc cắm thoải

  §   magnetic dip : độ từ khuynh

  §   normal dip : góc cắm bình thường

  §   original dip : góc cắm khởi đầu

  §   primary dip : góc cắm ban đầu

  §   quaquaversal dip : góc cắm của vòm

  §   regional dip : góc cắm khu vực

  §   reverse dip : hướng cắm nghịch đảo

  §   steep dip : góc cắm dốc

  §   true dip : góc cắm thực

  §   vertical dip : góc cắm thẳng

  §   dip bob : quả dọi đo dầu

  Một khối nặng dùng để đo mực cao của dầu thô đựng trong thùng chứa

  §   dip hatch : cửa thùng chứa

  Một cửa mở về phía trên thùng chứa dầu dùng để đưa dụng cụ đo dầu vào phí trong thùng chứa

  §   dip line : đường cắm

  Đường cắm hướng thẳng góc với đường phương của đá trầm tích

  §   dip meter : thiết bị đo độ nghiêng

  §   dip moveout : độ chỉnh góc nghiêng phản xạ

  Hiệu chỉnh những thời hạn đến của địa chấn tại những máy thu nằm đối xứng với nhau qua nguồn chia cho nửa khoảng cách giữa những máy thu Đây là giải pháp hiệu chỉnh trong xử lý tài liệu địa chấn

  §   dip plate : tấm đo

  Tấm sắt kẽm kim loại nặng gắn ở đáy thùng dầu thô, được đánh số không trên bảng đo của thùng và bo vệ đáy thùng khỏi bị ảnh hưởng tác động của vật nặng như quả dọi gây nên

  §   dip point : điểm sụt, điểm cắm

  Điểm cắm ở đáy thùng chứa tại đó quả dọi sẽ chạm vào tấm đáy Điểm cắm được tính là số không trên bảng đo trong thùng

  §   dip rejection : hiệu chỉnh góc cắm

  Dùng bộ lọc để vô hiệu những góc cắm đã chọn và những góc cắm biểu kiến khỏi những số liệu địa chấn

  §   dip rod : thanh cắn, ống đo mực dầu

  Một thanh gỗ hoặc ống thép có ghi thang đo được hạ qua cửa thùng xuống đáy thùng để đo mức dầu thô trong thùng

  §   dip section : tiết diện cắm

  Một lát cắt ngang xu thế thẳng góc với đường bờ trầm tích và thẳng góc với tiết diện theo đường phương

  §   dip separation : sự tách rời do đứt gãy

  Sự di dời của lớp đá do đứt gãy gây nên và được đo theo hướng cắm của đứt gãy

  §   dip shooting : sự bắn nghiêng

  Thăm dò địa chấn với tiềm năng hầu hết là xác lập góc nghiêng của những mặt phản xạ

  §   dip slope : mặt dốc nghiêng

  Bề mặt lộ ra của thành hệ cắm theo góc nghiêng xuống đất

  §   dip tape : băng đo

  Một băng đo cuộn có khối nặng ở một đầu được hạ qua cửa thùng chứa xuống thùng để đo mực cao của chất lỏng trong thùng

  §   dip tube : ống nhúng

  ống nắp đặt bên trong neo khí ở đáy bơm cần hút

 • 5/5 - (1 vote)

  Bài viết liên quan

  Subscribe
  Notify of
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments